Holocaust jøde, vidnesbyrd, holocaust, messiansk jøde, holocaust overlevende, jesus, yeshua

20. oktober 2014

BEATRICE YAKUBOWICH

 

 

 

 

 

INTERVIEWER
Jeg havde den store glæde og privilegium at få lov at hilse på et hold holocaust-jøder, der besøgte Danmark i sommeren 2014, hvoraf Beatrice Yakubowich, som også er messias-troende jøde, var en af disse.

Beatrice strålede af glæde og taknemmelighed over at have fundet nåde i Herren, Jesus Kristus og det var meget tydeligt, at hun gerne ville give det glade budskab videre til andre.

Der cirka 20 år siden, Beatrice gav sit liv til Jesus. Det var trosstyrkende at se hendes glæde, udstråling og ikke mindst gløden i hendes øjne.

Herunder fortæller Beatrice om sin baggrundshistorie, trosliv og familieforhold.

Edvard Poulsen

 

 

EN RUSSISK JØDE GIVER SIN FRELSES-VIDNEFORKLARING

Jeg blev født i en typisk sovjetisk jødisk familie where the Guds navn blev aldrig nævnt, og jødiske traditioner og nationale helligdage blev aldrig holdt. Min mor deltog i den lokale synagoge tre gange om året: på påsken, Yom Kippur og Rosh Hashana, men forklarede os aldrig betydningen af disse helligdage, eller hvorfor hun gjorde, hvad hun gjorde. Vi elskede "honningkagen", som mor bagte på Rosh Hashana, matzot på påsken, og det faktum, at hun fastede ... indtil den første stjerne på Yom Kippur. Det var alt, som vi observerede samtidig med at vi voksede op i vores såkaldte "jødiske" familie.

 

Den sovjetiske skole lærte os, at der ikke er nogen Gud. Så teorien om evolution ved Darwin blev indført i de højere klasser. Jeg husker at jeg i en alder af 13-14 år købte en bog med titlen "Den morsomme Bibel" (Karikatur af Guds Ord), og hvor hårdt jeg grinede, mens jeg læste den. Så i løbet af mine universitetsstudier, var vi tvunget til at tage et kursus i "Basics of Scientific Atheism." Med andre ord, det foregik en målbevidst sterilisering af den menneskelige spiritualitet.

 

Da jeg læste bogen "Master and Margarita" af N. Bulgakov, blev jeg slået og dybt rørt af personen Jesus Kristus, der er beskrevet i denne roman. Efter eksamen fra universitetet, holdt jeg seminarer om "Basics of Scientific Atheism", lige der på samme institut. Men omkring på dette tidspunkt kom min ældste bror til tro på Herren Jesus Kristus og blev døbt i den russiske ortodokse kirke. Vores mor kunne ikke forstå og acceptere denne såkaldte "forræderi", og insisterede på, at "han måtte være gået fra forstanden." Hvad mig angik, så gjorde det mig kun nysgerrig, og vi talte i timevis om religion, tro og kirkelige ritualer. Jeg husker at fortælle ham, at jeg mente det var forkert at døbe spædbørn, fordi folk er nødt til at træffe en bevidst beslutning og have et reelt valg. Efter mange overvejelser og tvivl, besluttede jeg til sidst at gå med ham til den ortodokse kirke og til sidst også at blive døbt der. Denne handling havde ingen indvirkning på mit liv. Jeg gik sjældent i kirke, og læste sjældent Bibelen eller bad. Mit hjerte forblev tomt, og det samme var mit liv.

 

I juni 1991 emigrerede jeg til Israel med min datter og barnebarn. Vi bosatte os i Eilat og kort efter, måske kun et par dage, mødtes vi med Boris (Dov). Han fortalte os, at han troede på Herren Jesus Kristus og inviterede os til et sted kaldet "Shelter", hvor jødiske Jesus-troende var vant til at mødes. Jeg nægtede at gå med og begrundede mit afslag med det faktum, at jeg var en ortodoks troende og at sådanne møder ikke var noget for mig.

 

Tre lange år fulgte nu, fulde af forvirring, skuffelser, pine og smerte. I maj 1994 kom en populær kristen sanger, Victor Klimenko, til Eilat fra Europa, og jeg gik med til hans koncert på "Shelter". Han talte om sin familie og liv, hans søgen efter sandhed og mange skuffelser, og ind imellem sang han smukke sange om Gud og hans evige kærlighed. Derefter fortalte han os, at han ønsker at dele noget "om en Jøde, der reddede mig," og han begyndte at tale om Herren Jesus Kristus. Hans vidnesbyrd rystede mig i det inderste af min sjæl, og da han spurgte, " hvem ønsker at give sit liv til Jesus og åbne sit hjerte og sjæl, så han kan komme i," Da hævede min hånd uden tøven . Da han så min hånd sagde Victor: "Må Herren velsigne dig", og fra den dag gav jeg mit liv til Jesus, min vidunderlige Herre og Frelser. Han har ført, ledt, instrueret og omformet mig lige siden. Jeg begyndte at læse Guds Ord - hans evige bog, Bibelen. Dette bevidste valg at læse og studere i Hans Ord udbyggede yderligere min forståelse af Skriften. Herren lærte mig at stole på ham og bringe alle mine problemer til ham i bøn, at tro, at han rent faktisk hører vore bønner og hjælper i rette tid. Og han virkelig hjælper! ”Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.”

Hebræerne 11,6

 

Lige siden min dåbsdag i Det Røde Hav i juni 1995, har jeg ønsket at dele min glæde, kærlighed og vished med alle, der var villige til at lytte, som blev givet til mig af min Herre i det øjeblik, jeg forpligtede mit liv til Ham. Det er forbløffende, hvordan Herren begyndte at give mange muligheder for at dele hans ord og kærlighed med andre. Jeg begyndte at distribuere messiansk litteratur på gader og stranden i Eilat næsten hver morgen, hvilket er en almindelig opgave for vores ledere og trosfæller. Jeg taler med folk om Guds store kærlighed til os alle, ”sine fortabte børn”, mange bliver overraskede og nogle bliver forargede og siger: "Hvor vover du, en jødinde, at forkynde Jesus Kristus for os ?!" Og jeg citerer passager fra evangelierne, ord Herrens egne ord, når han siger:

"Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus."

Matt. 15,24

 

Jeg beder dem læse i Bibelen for selv at se om det, jeg siger, er sandt, og også, at Herren besvarer alle spørgsmål. Jeg deler med dem alle, det jeg har modtaget fra og i Herren Jesus, hvordan han velsignede mit liv ved at tillade mig hurtigt at lære det hebraiske sprog (Evrit) for at gøre det muligt for mig at vidne for israelere på deres eget modersmål.

 

For nylig vidnede jeg for min nabo, en ung israelsk kvinde. Jeg gav hende en bibel og et par andre bøger på hebraisk og inviterede hende til at komme med os til møde. Oshra (hendes navn) og hendes mand, Shalom, begyndte at deltage i vores møder. Dernæst besøgte vores søstre og brødre dem i deres eget hjem og læste skrifterne med dem. Et år senere omvendte denne unge familie sig, bekendte deres synder og blev døbt. Så nu er vi een familie i Herren.

 

Vi har en bemærkelsesværdig menighed. På trods af det faktum, at vi taler flere sprog: engelsk, tysk, hollandsk, hindu, kinesisk, hebraisk, rumænsk og russisk ... så forstår vi hinanden fuldt ud, fordi vores vigtigste sprog er kærlighedens sprog i vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. Den forener os i ét legeme af troende - Kristi legeme - hans brud! Vores præst, John Pex og hans dejlige og beskedne hustru, Judy, bosatte sig for mere end 20 år siden her i Eilat påbegyndte deres vidunderlige arbejde i deres hjem, "Shelter", del af en amerikansk organisation, der foruden denne også driver en anden menighed i Haifa under navnet "Betel." Folk kommer fra hele verden til begge disse steder. John og hans broder, Johan, hvem John førte til Kristus for over tyve år siden, er begge utrættelige arbejdere i Herrens vingård: hele året rundt, i al slags vejr, rejser de over hele Israel og i udlandet, taler det glade budskab om Jesus Kristus til ”både for jøde, først, og for græker.”
Rom. 1,16

 

De har ført et utal af fortabte sjæle til vor Herre Jesus, sjæle der var uden håb i denne verden og som aldrig drømte om at opnå frelse. Mange af disse nye troende er Guds tjenere i dag i mange dele af verden og i Israel. En af dem er Boris (Dov), der arbejder i Beersheva, Israel.

 

Mens jeg skriver dette vidnesbyrd er det Yom Kippur. Gaderne ligger øde, stilhed er faldet på vores by og mennesker faster. Men mit hjerte er fyldt af glæde og taknemmelighed. Herren Jesus frelste mig til en høj pris, med sit eget blod, udgydt på Golgata. Dette er kilden til min glæde!

 

For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige,..”

Rom. 5,6

 

Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses, ved at han lever.”

Rom. 5,9-10
 

Tak, Jesus! Lovet være Herren Jesus!, Halleluja!

 

Beata Yakubowich

 

HJEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holocaust jøde, vidnesbyrd, holocaust, messiansk jøde, holocaust overlevende, jesus, yeshua

6. september 2014

HAIM DROR

Holocaust-overlevende og messiansk jøde

 


 

INTERVIEWER.
Jeg havde den store glæde og privilegium at få lov at hilse på et hold holocaust-jøder, der besøgte Danmark i sommeren 2014. Jeg fik et interview med en tidligere højtstående officer i den israelske hær, Haim Dror, som også er messiansk jøde og et brændende Jesus-vidne.

Haim Dror var tydeligvis en karakter med stor myndighed og autoritet. De dele af hans fysiske krop, der kunne ses bar tydelige tegn på ar og sår, som han havde pådraget sig under sin aktive tjeneste.

Herunder fortæller Haim Dror sin dramatiske historie om et liv, der førte ham og hans familie fra Holocausts mareridt, via Jugoslaviens general Tito, tilbage til Bulgarien og senere til Israel, hvor han heroisk tjente sit fædreland og sidst af alt fandt en dyb og forunderlig fred i Herren Jesus Kristus, sin Frelser og Forsoner.

Edvard PoulsenMit navn er Haim Dror og jeg blev født i Bulgarien i 1941. I December 1943, var tyskerne i Bulgarien. De samledes alle jøder og sendte os til KZ-lejre. Dengang havde tyskerne desperat brug for arbejdskraft og tog derfor alle jødiske mænd og endda kvinder og børn til KZ-lejre i Makedonien.

Min familie bestod af min far, min mor, mig og min søster, som var 10 år ældre end mig. Min far, forstod allerede på dette tidspunkt faren fra KZ-lejrene, fordi han allerede havde hørt fra andre, hvad der skete i disse lejre. Han besluttede at flygte fra toget på vej til KZ-lejren, Skopje nr. 1.

Vi blev transporteret til lejren i kreaturvogne. Toget havde passeret grænsen og var kørte langsomt opad bjergskråninger nær den Makedonske grænse, da min far og 3 andre fyre brød gennem vognen og undslap.

Min far sagde til min mor, før de flygtede. "Jeg f
lygter nu, men hvis jeg lever igennem dette, og du også, så vil jeg vende tilbage, og jeg vil finde dig." Han løb væk og vi så ham ikke mere.


Vi vil nu stoppe med min far og vende tilbage til ham senere ...


Min mor, søster og mig, et barn på 3 år, kom til KZ-lejren, Skopje n
r.1. Atmosfæren var dyster og kold, og vi var alle bange for at, hvad der skulle ske. Alle skulle arbejde i et stenbrud fordi tyskerne havde brug materialet til at sende til et sted kaldet Penamonda. I Penamonda var tyskerne i færd med at udvikle de nye raketter, A1 og A2. Dette skulle være deres nye hemmelige våben til bombning af England.


For at b
erolige det arbejdende folk samlede tyskerne alle børn et bestemt sted, og jeg vil aldrig glemme dette sted, kaldet Barrack 24. Tyskerne sørgede for, at forældrene vidste, at børnene ikke led nød hele tiden, så de kunne sætte mødre og fædre til at arbejde hårdt i stenbruddene, oftest mellem 18 - 20 timer eller mere hver dag. Fra tid til anden bemærkede vi, at nogle af vore medfanger manglede. De, der blev trætte eller syge blev koldt og kynisk taget ud og sendt fra denne lejr til udryddelseslejren Auschwitz.Min mor arbejdede i køkkenet.
Vi var naturligvis sultne og frøs hver dag, samtidig med at vi levede i en permanent angst for hvad fremtiden ville bringe. Min søster var 13 år gammel og arbejdede som voksen med at bringe vand. Min mor satte sit liv på spil ved at stjæle kartoffelskræll til hendes 2 børn, så vi ikke skulle sulte. Blev hun opdaget ville tyskerne gøre kort proces og likvidere hende.I Barak 24 skete
der forfærdelige ting. Den tyske læge, kaldet White Angel (dødens) Wolfgang Schluz, gjordemange ting med os , som jeg husker, og først nu forstår, hvorfor, men jeg kunne ikke forstå og gøre noget ved det dengang. Dette er meget svært for mig at fortælle om ...Tiden går, uge efter uge, måned efter måned,
og vi begynder at høre rygter om, at amerikanerne avancerede fra vest i Europa, og at russerne kom fra øst, og at de stoppede tyskerne om vinteren i Rusland og tvang dem at trække sig tilbage fra russisk jord. Den øverstbefalende i den tyske hær var feltmarskal von Paulus og han sagde til Hitler, at han skulle trække sig tilbage, men Hitler syg med Parkinsons og dement, ville ikke at lytte til ham. Tiden går, og vi er nu i 1944, og har allerede været mere end 2 år i Kz-lejr. Dag efter dag ser vi, at mennesker forsvinder, fordi de falder ned og blev derefter sendt til Krematorium i Auschwitz. 14 februar 1945, sluttede krigen. Russerne var i Jugoslavien og befriede hele den østlige side af Europa.Nu tilbage til min far. Da han løb væk og undslap fra toget
sluttede han sig til modstandsbevægelsen ledet af general Tito, der var øverstkommanderende af partisan-bevægelsen i Jugoslavien. Senere blev han premierminister. Min far kæmpede med Tito og modstandsbevægelsen. De blev meget nære venner, spiste fra den samme tallerken, sov i samme telt, og de blev såret af samme bombe. Med tiden blev min far leder af den jødiske røde partisan-bevægelse i Jugoslavien. Han havde kommandoen over 150 mænd. De stod bag en stribe aktioner mod tysk materiel, dvs bombning af togbaneskinnere og ødelæggelse af militære anlæg mv Min far blev forfremmet til major af Tito.Februar 14, 1945, er en dag jeg aldrig vil glemme. En gruppe e
normt store mænd med tøj af fåreskind, fulde af medaljer i russisk stil invaderede os. Vi så en store mand med et langt skæg i sort og hvid nærme sig porten, Tyskerne var allerede flygtet fra lejren. Denne store mand sparkede derefer døren åben og begyndte at råbe navnet på min mor. Min søster genkendte ham straks. Min mor var syg af tyfus, og jeg stod i nærheden af ​​hende og så denne store mand trække min mor fra sengen. Jeg var meget bange og spurgte min mor, om denne mand var den russiske Zcar. Hun sagde, nej, han er ikke den russiske Zcar men han er din far. Nu blev familien så endelig genforenet.Tito b
ad min far om at blive i Jugoslavien og hjælpe ham med at genopbygge og forene det meget forskelligartede folk i Jugoslavien. Tito ville have ham til at være i hans kabinet. Tito lovede at rangere ham til generel, hvis han blev i Jugoslavien. Fader sagde tak men ønskede at vende tilbage til Bulagaria til sit hjem sammen med 5.050 andre bulgarske landsmænd til byen Plovdif, næststørste by i Bulgarien. Vi fortsatte vores liv. Min far med fik med anbefaling fra Tito et hæderligt job som chef for den militære akademiske officerskole. Husk, at han var en Jøde, og det var ikke nemt i Bulgarien, fordi det er et højt rangered job, som normalt ikke tilfaldt jøder.Vi begyndte at høre, at i staten Palæstina samledes jøder for at opbygge en stat. I de år var Palæstina e
t britisk mandat og det britiske mandatområde var på den arabiske side og jøderne var kun få i antal. 29 oktober 1948 var der en afstemning i FN og Israel blev i FN accepteret som en nation og den første premierminister mr. Ben Gurion erklærede staten Israels oprettelse, og følgende er, hvad han sagde. Jeg citerer: "Vi er her, ikke i kraft af magt, men i kraft af rigtighed".Jeg gik ind i hæren i Israel i 1961, selv om jeg
på det tidspunkt blot var 17 år gammel, fordi jeg løj om min alder ved at sige, at jeg var 18 år gammel. Jeg startede at tjene mit land i 1961 og sluttede denne tjeneste efter 45 år, dvs. 2005 blev jeg pensioneret og invalid. Disse år var meget spændende for mig. Jeg gjorde alle slags jobs. Jeg fik den store hæder at kæmpe i '67 års krigen som lavt rangerende kaptajn. Jeg fik hæderen at lede en gruppe tanks. Vi krydsede grænsen til Sinai og Suez-kanalen efter 5 ½ dage. Jeg var beæret over at være med i 73-krigen også(Yom Kippur krigen). Min overordnede officer blev skudt og jeg tog kommandoen over bataljonen af tanks. I krigen, de rangerede mig som en Lieut. Officer. Vi sluttede krigen. Det var meget farligt for den israelske side. Vi blev taget på sengen og var selv for stolt til at indrømme det. "Hvordan kan araberne overhovedet få lov at overraske os sådan?" "Fordi vi var for stolt til at bevogte grænserne, blev vi taget med bukserne nede. Men med Guds vilje, som bevogtede Israel, kom vi gennem det . Jeg kom tilbage. Blev skudt to gange og blev invalid. I 1973 blev jeg sendt til hospitalet og kæmpede hårdt for at komme på højkant igen.Jeg forstår nu, at Jesus frelste mig.

Jeg forstod det ikke på det tidspunkt. Han ønskede ikke at lade mig dø. Måske fordi jeg ikke havde afsluttet mit arbejde i verden, og også jeg havde en familie. Jeg blev rask igen og fik et job i Statsministeriets kontorer i efterretningstjenestens kontorer. Jeg arbejdede med Interpol. Jeg gjorde mange ting, som jeg ikke kan tale åbent om til dig, fordi det er fortrolige oplysninger.Dette repræsenterer slutningen af ​​første begyndelse, begyndelsen af ​​mit liv i IsraelNu min anden start, M
IT VIRKELIGE LIV:

Som overlevende fra Holocaust blev jeg inviteret til at besøge Polen med en gruppe af overlevende efter Holocaust. Under et af møderne på en kirke så jeg en Tidende en romersk mand, vasker sine hænder og ser på mængden. 2 unge piger så på den samme tidsskrift, og de ​​begyndte at spørge hinanden. Hvad er det, og hvad betyder det. Så jeg vendte mig om, og jeg fortalte dem.
Kender I ikke historien om, hvad der skete her. De var en smule forlegne og forvirrede og sagde, nej, ikke helt.Jeg fortalte dem historien om Pontius Pilatus,
der vasker sine hænder efter retssagen mod Jesus, vor Frelser. Dengang var det en tradition at befri en af fangerne valgt af folket. Ypperstepræsten Kaifas valgte at befri manden, en snigmorder kaldet Barabas og ikke Jesus.

Pontus Pilatus var en klog mand. Han ønskede ikke en revolution eller at folk rejse sig mod ham og Rom. Så han kaldte sin tjener og bad ham om at finde en kande vand, og han vaskede sine hænder f
oran menneskemængden og foran ypperstepræsten og hans firma, og han sagde. Jeg vasker mine hænder fra denne sag og jeg har ingenting at gøre med dette. Jesu død skyldes ikke mig, men på dit hoved. Og de befriede Barabbas og valgte at hænge Jesus.Bag mig stod vores
gruppeleder og lyttede og han vidste ikke, at jeg var en troende. Og han spurgte mig: "Hvor kender du denne historie?" Og jeg sagde, at i 2005 og indtil nu har jeg studerede alle religioner og filosoffer i verden. Jeg studerede som autodidakt. Men jeg har endnu ikke finde svaret. Så udpegede han en præst for mig, Noham Ændern. Noham begyndte at undervise mig, og jeg begyndte at se mere og mere lys.Jeg havde en drøm, og i d
enne drøm vidste jeg, at det var Jesus, og han sagde til mig, "hvorfor kom du så sent, jeg har ventet på dig, siden du blev født. Hvorfor tog det dig så lang tid?"
Jeg vågnede op efter dette og følte
mig vidunderligt tilpas og var fuld af glæde, og jeg følte mig helt ren.

Jeg begyndte at gå til menigheden, uge efter uge, måned efter måned, og præsten kom til vores hjem på besøg uge efter uge.


Jeg blev senere døbt i M
iddelhavet og havde en vidunderlig fest med al min menighed, og sammen med nære venner fra udlandet, der tog turen hele vejen fra Polen for at fejre denne meget specielle begivenhed sammen med mig.

Da jeg steg op af havet, kunne jeg se og mærke, at Jesus havde renset mig. Nu fandt jeg fred og kunne ikke længere se blod på mine hænder.
Nu kan jeg kun se lys.


Jeg er genfødt!


Jeg ønsker dig
og jer alt det bedste i navnet Jesus, vor frelser.

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tass saada, vidnesbyrd, personligt vidnesbyrd, snigskytte for arafat, snigskytte, once an arafat man,

28. januar 2014

TASS SAADA


 


 


Tass Saadas biografiske bog "Once an Arafat Man" er tilgængelig for alle på Amazon.com.

Nu er den kristne palæstinensers dramatiske livshistorie også udkommet på dansk med bogen, "Jeg var snigskytte for Arafat".

Som 17-årig opsøgte han Fatahs hovedkvarter og meldte sig til krigen for det palæstinensiske folk. Han hadede jøderne og blev oplært som snigskytte. Senere blev han Yasser Arafats chauffør.

I dag hader Tass Saada ikke mere. Han mødte jøden Jesus. Han og hans kone arbejder i Jeriko, hvor de taler om forsoning og tilgivelse. Ægte og dybt, som han selv oplevede tilgivelse.
- Det er et mirakel, at jeg er i live, siger Tass Saada.
Han har oplevet meget, han i dag angrer dybt. Men han fortæller åbent om alt, ligesom det ubekvemme og kriminelle er skildret i den bog, der nu også er udkommet på dansk.

 

Født i en flygtningelejr

Tass Saada er 58 år og fik navnet Taysir Abu Saada, da han blev født i flygtningelejren al-Brej i Gaza tre år efter oprettelsen af staten Israel.
Hans far var appelsinavler i Jaffa, men så ingen fremtid i en slagmark, hvor de arabiske stater ville smide jøderne i Middelhavet.
I 1951 anbragte FN derfor familien i et overfyldt lastfartøj, der fragtede dem til Jeddah i Saudi Arabien. Der kunne familien bo og klare sig økonomisk. Men de var flygtninge og blev ikke betragtet med blide øjne af saudierne. De ansås heller ikke for at være rigtige muslimer.
Da Tass var 10 år, flyttede familien til Qatar ved den Persiske Golf, hvor faderen åbnede et bilværksted, og bl.a. tog hånd om prinsens biler.

 

Rebellen lærte at hade

Men den rebelske teenager Tass kom snart i konflikt med politiet. Kun på grund af faderens kontakt med prinsen, slap han for hård straf.
Han og familien var engageret i at støtte palæstinenserne. Tass ville gøre noget og bad sin far om lov til at deltage i befrielsesbevægelsen.
Faderen var ikke afvisende, men ønskede, at han først skulle afslutte sine studier. Tass var dog for ivrig til at vente. Sammen med to kammerater begav han sig i 1967 med falske papirer til Jordan for at melde sig frivilligt til at slås for Fatah og befri Palæstina.
Han blev trænet af elite-soldater fra frygtede regimer i en hemmelig lejr i Jordan for at blive en koldblodig morder. Det gjorde han med stor tilfredsstillelse. Han lærte især at hade jøderne, som han mente havde taget hans land.
Med sultne øjne lærte han at samle sin egen AK-47-riffel og fik en stærk følelse af magt. Da officererne bemærkede hans talent, fik han lært at håndtere et Simonov-gevær med kikkertsigte og fik sine første hemmelige opgaver som snigskytte. Han var kun 17 år og blev kaldt Jazzar, ”slagteren.”
Under sine tre et halvt år i Fatah-guerillaen var hans liv konstant i fare. Han fortæller om en situation ved Jordanfloden, hvor han holdt hvil med sine kammerater.
Pludselig slog kraftigt artilleri-ild ned ved siden af ham.
- Jeg troede, jeg var blevet ramt af bombesplinter. Jeg var tilsmurt i blod og kropsdele. Mine kammerater var sprængt i stykker. Ved det efterfølgende lægetjek viste det sig, at jeg kun havde fået en skramme i hovedet, fortæller Tass Saada.
Episoder som denne gik ham dog til hovedet. Han anså sig snart for at være udødelig, blev overmodig og tog endnu større risici.
- Jeg er taknemmelig for, at Gud holdt sin hånd over mig, selvom jeg ikke var hans efterfølger. Jeg tror, det var Guds beskyttelse.
Efter jeg har givet mit liv til Herren og indset, hvor ofte jeg kunne være dræbt, ser jeg, at det var Guds nåde. Han beskyttede mig. Jeg er meget taknemmelig, siger han og ser mig lige ind i øjnene.
Tass Saada går lige til sagen. Sandheden skal frem, selv om den er smertefuld.
Han fortæller om skuffelsen efter seksdageskrigen i 1967, da den israelske hær besejrede de arabiske nationers krigsmagt på få dage.
De arabiske nyheder havde ellers fortalt om stor fremgang, talrige nedskudte kampfly og sejre på alle fronter.
Da verden en uge efter krigens udbrud modtog nyheden om, at de arabiske stater havde kapituleret, var det et chok. De havde løjet. Propagandaen var ikke blot overdrevet, men en gennemført løgn. Det gav ekstra brændstof til den unge rebels had. Man kunne ikke stole på de statslige arméer.

 

Mødtes med Arafat

Yasser Arafat, der blev leder for PLO og senere palæstinensernes præsident, var Tass Saadas store helt. Han var symbolet på den palæstinensiske modstand og i stand til at motivere sine krigere.
Blot nogle måneder før Arafats død i november 2004 fik Tass mulighed for at møde sin tidligere helt og vidne om sin tro på Jesus Kristus.
Det var et specielt møde, hvor den 74-årige Arafat ville høre alt om sin gamle ven og chaufførs liv. Arafat kendte Tass’ far og familie. Alligevel var det en uventet ære at spise middag med præsident Arafat.
Men det var en nedbrudt mand, han mødte på kontoret i Ramallah. Tass fortæller:
”Vi gik længere ind i bygningen, og det, jeg så, fik mig til at ryste på hovedet. Den verdensberømte palæstinensiske leder, der i 1994 var en af modtagerne af Nobels fredspris, ledte nu sin organisation fra en hal. Jeg mindes, hvordan han inspirerede os i vor jagt på jøderne. Han var en dygtig strateg. Nu var jægeren blevet den jagede, og jeg havde ondt af ham.
Vi tog en snusket trappe til næste etage. Intet var rent. Intet var på plads. Så åbnedes døren til hans ydmyge kontor. Jeg gik ind og så min helt igen. Som 74-årig så han helt udslidt ud.”
Men atmosfæren var god trods de 34 år, der var gået, siden de sidst havde mødtes. Verden var forandret. Det gjaldt også Tass Saada, der netop havde talt ved en fredskonference i Egypten.

 

Ny kærlighed

Tass Saada var efter tiden som guerillakriger blevet pålagt at studere af sin far. Men det gik ikke mange år, før han begav sig til USA for at begynde et nyt liv.
Kun for at få opholdstilladelse giftede han sig i Kansas City med den unge amerikanske kvinde Karen. Efter 35 år er de dog stadig gift.
Ordet ”elske” havde Tass Saada det svært med. Når hans kone sagde, hun elskede ham, svarede han blot ”mange tak”. Først da han blev kristen, kom forandringen. Hadet smeltede, og han fik en ny kærlighed til sin kone.

 

Radikalt Paulus-møde

Efter mange år i restaurant- og hotelbranchen i USA førte en forretningsforbindelse Tass til tro på Jesus. Det skete ikke som med Paulus på vej til Damaskus, men i Kansas.
Men Tass havde også forfulgt kristne, ikke kun jøder. Som Fatah-soldat havde han kastet håndgranater ind i kristnes hjem og beskudt deres huse. Han ville være værst. Derfor måtte der også en radikal omvendelse til, før han blev forandret.
Han fortæller om et kraftigt lys og om ord, han aldrig tidligere havde hørt: ”Jeg er vejen, sandheden og livet.” Han faldt på knæ hos den kristne ven, med hvem han havde diskuteret om Jesus. Han bad om tilgivelse og bad Jesus blive sin frelser.
- Jeg oplevede det, som om en tung byrde blev løftet af mine skuldre. En følelse af fred og glæde fyldte mig. Guds nærvær var så virkeligt, at det føltes, som om jeg kunne tage og føle på det, husker Tass Saada. Det var i marts 1993.

 

Forsoningsarbejde

Forvandlingen fra radikal muslim til kristen hjælpearbejder var dog ikke enkel.
Han modtog dødstrusler fra sin muslimske familie i Qatar. De følte, deres søn havde svigtet dem. Efter deres opfattelse måtte den frafaldne dø for ikke at bringe skam over slægten. Der gik 11 år, før han igen mødte sin familie, og hadet smeltede bort. De accepterede sønnen, der viste ydmyghed og kærlighed mod sine forældre og søskende.
Frem til Hamas tog magten i Gaza i 2007, drev han sammen med sin kone et børnehjem og en skole i Gaza.
- Vi kunne ikke fortsætte i Gaza. Siden 2008 har vi udført humanitært arbejde i Jeriko. Organisationen hedder ”Seeds of Hope”. Ved at så sæd af håb forsøger vi at opbygge samfundet, forklarer Tass Saada.
Han giver ikke op trods verdens mange mislykkede forsøg på fred i området.
- Siden Abraham sendte sin søn Ismael bort, har hans slægt længtes tilbage. Jeg vil vise, at det arabiske folks eneste håb findes i Jesus Kristus.
- At se arabere og jøder forsones. Det føler jeg stærkt for i mit hjerte. Dybest set er det jo ikke en politisk konflikt, men snarere åndelig, siger Tass Saada.

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxim Ammosov, jesus, messiah, messias, messiastroende jøde, vidnesbyrd, jøde, jøder

8.1.2014

VIDNESBYRD af Maxim Ammosov

Jeg voksede op i en familie af engagerede kommunister, der fører Komsomol ( unge kommunister ) organisation på afdelingen for Fysik på USSR Fakultet for Videnskab. Mine forældres overbevisning var stræben efter at skabe en bedre fremtid med vores egne hænder. Vi troede, det var muligt, hvis hver person gjorde sit bedste for at opnå sine egne behov. Historien var på vores side: Sejr i Anden Verdenskrig , succes i rummet og i andre områder af videnskaben. Hvorfor tale om Gud? Alt kunne forklares videnskabeligt, alt kunne opnås ved menneskets egen indsats.

Men Berlin-muren kollapsede i 1989. På det tidspunkt var mange af mine venner blevet overbeviste anti-kommunister. Men jeg havde været vaklende. Murens fald ødelagde enhver rest af " ateist religionen " der var tilbage i mit hjerte.

Til min store overraskelse, følte  jeg ubehag ved at blive ladt alene og uden min "religion". Der var nu tomhed i mit hjerte. Og jeg begyndte at søge efter noget, men vidste ikke, hvad det var. Jeg blev interesseret i østlig filosofi. Jeg faldt for transcendental meditationens lokkemad. Lokkemaden bestod i, at Maharishi, grundlæggeren af ​​denne bevægelse, bedrog alle og hævdede at dette ikke var nogen religion, men en måde at opnå selv-perfektion. Dette er, hvad der tiltrak mig til det. Hvem ønsker ikke at blive bedre? Jeg stoppede med at spise kød, fastede , mediterede, og havde ingen anelse om, at jeg var ved at tilbede dæmonerne. Ikke desto mindre bar mine anstrengelser nogen frugt. Jeg tabte vægt, kunne arbejde mere, min hjerne blev hurtigere. Jeg glædede mig over det, men snart var min interesse for meditation væk, og jeg bemærkede en ubehagelig følelse i mit hjerte, og tomheden var der stadig.

Gud viste mig, at hverken overbevisninger /religioner( kommunisme eller andet), eller filosofi ( det østlige eller noget andet) , eller metoder til selv-perfektion kan erstatte en mands sande tro og fællesskab med sin Skaber. Jeg forstod det ikke dengang. Jeg kunne ikke finde hvile og søgte et eller andet, som jeg mistede med ødelæggelsen af ​​Berlinmuren. Meningen med livet, formålet med livet. Russisk klassiske litteratur beskriver dette fænomen som en søgning efter Gud. Det var tilfældet med mig, men jeg var ikke klar over dette.

Uden tilfredsstillende svar i religion eller filosofi, besluttede jeg, at videnskaben skulle være mit liv og mål i liivet. Og jeg hengav mig til det videnskabelige arbejde. Det bar også sin frugt. Jeg forsvarede ph.d.-afhandlinger i optik og atomfysik, vandt lægeforeningens konkurrence hos den canadiske regering og emigrerede til Canada i 2,5 år med min familie. Det var endnu bedre at arbejde der, fordi jeg i Canada havde adgang til avanceret udstyr på Laval University, Quebec City. Jeg arbejdede dage og nogle gang hele nætter.

Mit arbejde var en succes, men i mit hjerte følte jeg ikke nogen form for glæde, der var stadig følelsen af tomhed. Desuden begyndte mine indre problemer at vokse, og mit ubehag voksede til fortvivlelse. Jeg kunne ikke finde mening i dette liv eller mening i mit arbejde. Hvorfor blive bedre til arbejdet? Hvorfor blive en kendt videnskabsmand ? Hvorfor arbejde med naturvidenskab i det hele taget? Jeg indså, at jeg heller ikke tjente sandheden, men blot fremmede min egen karriere.

Og for første gang i mit liv, besluttede jeg at svømme med strømmen. Jeg vidste ikke, hvorhen jeg skulle svømme. Jeg slap tøjlerne i mit liv - det var et vanskeligt skridt. Det var svært at indrømme for mig selv, at jeg var helt hjælpeløs.

Men Gud er god. Bibelen siger i Matt 7:7 - 8  "Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for." Den Almægtige Gud åbnede døren for mig.
Så snart jeg gav slip på at styre i mit liv, tog han styringen i sine egne hænder.

Meget hurtigt efter min beslutning kom der "Tilfældigvis",  en kvinde, som jeg ikke kender særlig godt og inviterede min kone og mig at "møde Jesus".  Ja det var det udtryk, hun brugte, og jeg troede, at det var navnet på en religiøs bevægelse. Jeg vidste ikke, hvad disse ord betød bogstaveligt. Vi modtog hendes invitation og tog hjem til hendes hus fredag ​​aften. Vi fandt 20 andre mennesker der, som vi ikke kendte. Så snart jeg trådte derind, følte jeg varme i mit hjerte. Ubehaget forsvandt og tomrummet blev fyldt. Jeg var ikke klar over det hele dengang, fordi jeg mødte alle de nye mennesker og havde en masse indtryk. Men jeg vil for altid huske varmen i mit hjerte. "Brændte vore hjerter ikke i os? " (Lukas 24:32 ), huskede to af Jesu disciple, men de kunne ikke genkende ham med det samme.

Vi besluttede at gå ud og besøge disse mennesker en gang til. Den næste søndag, gik vi til en lille protestantiske kirke nær Quebec City. Efter gudstjenesten bad  præsten for mig og jeg følte noget som vind fra hendes hænder. En eller anden var ved at fylde mig op. Jeg fornemmede hans tilstedeværelse i og omkring mig. Det var meget konkret og usigelig vidunderligt. Jeg vidste ikke, hvem eller hvad det var, men jeg forstod, at jeg var i Guds nærvær.

Min åndelige søgen resulterede i stor forvirring i mit sind. Jeg tvivlede ikke på virkeligheden i den åndelige verden, men jeg havde ingen anelse om dens struktur. Jeg forsøgte i mit stille sind at finde ud af, hvem der var hovedpersonen her: Krishna, Buddha, Jesus, eller det kosmiske sind? Jeg taler til Hovedpersonen nu, men hvem er han ? Hvad er hans navn? Og pludselig, denne kvinde, som jeg kun var sammen med 2 gange i mit liv, og med hvem jeg aldrig tidligere har talt om mine åndelige problemer, hun sagde profetisk: "Jesus er hans navn". Hun gentog det tre gange. Alle tvivl forlod mig - gennem hende, Gud introducerede ham for mig, kaldte ham ved hans navn.

Det var en åbenbaring. Sløret faldt fra mine øjne. Jeg fandt det jeg ledte efter, eller rettere, han fandt mig. Tak, Jesus ! Jeg forpligtede mit liv til ham, gav mig i Hans hænder og bad om tilgivelse for mine synder.

Siden da er jeg blevet en kristen. Kristne er mennesker, der personligt kender Skaberen og som tjener ham. Han hjælper mig i alt. Jeg oplevede helbredelser, hurtig og uvurderlig hjælp i mit videnskabelige arbejde og andre mirakler skabt af hans store magt.

Nogen tid senere, efter at jeg vendte tilbage til Rusland og hørte Jesu kald, forlod jeg min kære fysik og rejste afsted for at tjene i Moskva Charity Mission, "Emmanuel".

Efter at være blevet en kristen, begyndte jeg at indse ansvaret af at være jøde. "Det folk, jeg skabte mig, skal forkynde min pris."  Dette er, hvad Herren sagde om det jødiske folk i Bibelen. Esajas 43:21

Så i 1998, blev jeg ansat af den internationale organisation, Jøder for Jesus. Det er en stor velsignelse at være en missionær for mit folk. Gud gav mig meningen og formålet med livet.
»Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. ... " sagde Jesus til sin discipel Thomas ( Joh 14:6), men det bliver også sagt til alle, der læser det her.

Biografi :
Født i Moskva, Ammosov er jøde og har en ph.d. grad i optik og atomfysik. Han modtog Jesus som sin frelser i Quebec, Canada, i 1994 og sluttede sig til os i 1998. Maxims hustru, Olga, kom til tro på samme tid. Maxim leder Jøder for Jesus i Moskva, og Olga arbejder på deltid som en opsøgende medarbejder. Ammosov familien har to døtre, Katja og Liza samt en svigersøn og et dyrebart barnebarn.

 

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At vidne om en personlig omvendelse til Jesus som menneskehedens Frelser, sendt af Gud til vor verden for at dø for vore synder, så syndige mennesker kan sættes i frihed gennem sit blod på Golgata, dette kan have store og meget alvorlige personlige konsekvenser for mennesker fra andre religioner


Her er et vidnesbyrd fra en muslimsk kvinde der gav sit liv til Jesus Kristus, sammen med et musikalsk indslag.

Tryk her for at høre og se.

 

START

 

 

 

 

 

 

 

Barry Barnett, jesus, messias, messiastroende jøde, vidnesbyrd, jøde, jøder

8.1.2014

Vidnesbyrd fra Barry Barnett

Vidneudsagn fra Barry Barnett

Barry Barnett er født og opvokset i det nordlige London, UK. Hans forældre, begge jødiske psykoterapeuter, opdrog Barry og hans bror og søster i en liberal jødisk tradition ( noget der ligner Reform jødedom i USA). Barry beskriver sine forældre som " kærlige, akademiske og intellektuelle." Han var også meget tæt på sin bedstefar, der var "en hård, kærlig bokser, der arbejdede som glarmand og en brandmand."


En god uddannelse
Barry var en del af den liberale jødiske ungdomsbevægelse i London og blev Bar Mitzvah i en alder af tretten. Han besøgte Israel flere gange i løbet af sine teenage-år. Han deltog private skoler, hvor han udmærkede sig i en række forskellige sportsgrene, herunder fodbold ( soccer), rugby, cricket, atletik og badminton. Han deltog også i en hebraisk skole hver søndag, og blev uddannet som ungdomsleder i hans synagoge.

Efter endt uddannelse, gik Barry på Sussex Universitet, hvor han fulgte i sine forældres fodspor ved hovedfag i psykologi. Men hans virkelige lidenskab var drama. Han tilbragte størstedelen af sin fritid ved at iscenesættei og fremføre leger sammen med sine medstuderende.At gøre en forskel for landet
Under sine skoleferier rejste Barry ofte til Israel. Han deltog i den humanitære indsats, der hjælper med at drive flygtningelejre for etiopiske jøder, der var undsluppet hungersnøden i deres hjemland og var blevet fløjet til Israel for at starte et nyt liv der.

Efter at have afsluttet sin uddannelse, flyttede Barry til Israel for en sæson. Han boede i Ashkelon, en kystby omkring 50km syd for Tel Aviv. Han lærte hebraisk og gjorde sherut la'am ( samfundstjeneste ), hvor han arbejdede med børn på et børnehjem, samt ældre og handicappede. Og han husker stolt: "Jeg fik rollen som popstjernen, Beni i et engelsk stykke for skoler ( semi-professionel team), der turnerede i Ashkelon i en måned!"

Kærlighed til undervisning
Efter halvandet år, vendte Barry tilbage til Storbritannien. Og denne gang, mødte han en amerikansk pige, som han kom til at holde rigtig meget af. De begyndte at komme sammen, og Barry besluttede at flytte til New York, hvor hun boede. Mens han var i New York, fik Barry et job med undervisning i en grundskole. Til hans overraskelse opdagede han, at han elskede undervisning. Da hans forhold ikke fungerede, flyttede Barry tilbage til Storbritannien og fortsatte undervisning der.

Hårde spørgsmål fører til en stor opdagelse
I 1995 giftede Barry sig med en kvinde, han havde mødt i London. Hun var en kristen, men deres ægteskab var turbulent. De var ude af stand til at få børn sammen, og det resulterede i stor smerte og bitterhed. Desuden insisterede hans kone på, at - hvis de nogensinde fik børn, eventuelt gennem adoption - så ville børnene ville blive opdraget i den kristne tradition. Barry ønskede at lade emnet religion stå mere åben og lade børnene selv at bestemme, om Jesus var Messias eller ej.

Selv om deres ægteskab desværre endte i skilsmisse, brugte Gud deres personlige konflikt til at få Barry til at sætte spørgsmålstegn ved hans antagelser om tro. Barry siger:

"Jeg blev vred. Jeg var ulykkelig. Jeg var desperat. Så jeg begyndte at søge efter Gud. Jeg havde været jaloux på min kones tro på Jesus, så jeg besøgte en kirke og fandt, at tilbedelsen bevægede mig - folk elskede virkelig denne Jesus.

" Så jeg deltog på et Alpha kursus, som præsenterer det grundlæggende i kristendommen og giver mulighed for søgende at stille spørgsmål. Mine spørgsmål var vrede spørgsmål, f.eks: 'Hvordan kan Jesus sige, "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."  Hvor arrogant! Hvor ufleksibelt! Hvad med mig og alle jøder? "Alpha holdet gav mig et Ny Testamente at læse og finde
svar, men jeg nægtede at læse det, fordi jeg havde fået at vide det kunne være antisemitisk.

"Jeg følte mig meget forvirret og konfliktfyldt. Men så bad en mand for mig om at finde klarhed, og jeg følte Guds fred og glæde strømme op i mig! Så accepterede jeg at læse Det Nye Testamente. Jeg anerkendte, at det var en jødisk bog, og jeg så Jesus klart som Messias... og meget mere ... Guds Søn, der døde for mig og reddede mig."

Men Barrys anerkendelse af Jesus som Messias førte ikke straks til en troens forpligtelse. Han fortæller:

"Jeg var bange for at overgive mig, da jeg mente jeg ville pådrage mig vrede fra mine forældre, familie, det jødiske samfund og det jødiske folk (fordi jeg troede jeg ville blive nødt til at konvertere, da jeg ikke troede, man både kunne være jøde og samtidig tro på Jesus). Så gav en Alpha teamleder mig et vidnesbyrd af Helen Shapiro, en berømt britisk messiansk jødisk sangerinde. Shapiro forklarede, at du kan være jøde og kristen, og du behøver ikke konvertere, du bliver fuldkommen. Du bliver en messiansk Jøde. Jeg havde aldrig hørt om messianske jøder. Jeg var henrykt. Jeg gav mit liv til Jesus. Jeg forblev jøde og trådte ind FRIHED! "

Barry var 33 år gammel, da han blev en troende i Jesus. Han fortsatte at deltage i en lokal kirke og voksede i sin tro. Han begyndte også at specialisere sig i at undervise religiøse studier på skolerne, hvor han arbejdede, ud over at undervise i drama og andre fag.

Et hjerte for mission

Barry fortsatte med at undervise i tolv år, men følte i stigende grad et kald til at blive involveret med fuldtids-missionerarbejde. Så i 2002 forlod Barry sin undervisnings-karriere og blev en missionær med UMO (Ungdom med Opgave). Han tjente ved trængende børn i tredje verdens lande og voksede i sin vandring med Gud.

"Jeg fik en enorm mængde fra UMO. Jeg lærte at adlyde, sætte Gud først, og sætte andre før mig selv. Jeg lærte også om forbøn, udviklede åndelige gaver og åndelig krigsførelse, og jeg lærte meget om Bibelen -  jeg læste og studerede den fem gange i ni måneder."

Efter flere år med fuldtidsmissioner begyndte Barry at føle en stærk tilskyndelse til at nå ud til sit eget jødiske folk. Siden han kom til tro, havde Barry hørt om og haft en vis kontakt med jøder for Jesus. Han indså nu, at Gud kaldte ham ud af UMO for at begynde at arbejde frivilligt med den gren af ​​JFJ London.

"Jeg havde hørt om jøder for Jesus og troede, at de var lidt for konfronterende og forstyrrede mit jødiske folk. Men jeg begyndte frivilligt at arbejde med dem i 2004, og indså hurtigt, at det er langt værre ikke at fortælle mit folk om Jesus end at forstyrre dem."

Gud giver et match
Barry fortsatte med at arbejde frivilligt på outreach og evangelisering projekter det følgende år. Under en Hanukkah fest i 2005 mødte han Alison.

Alison var en Jesus-troende jøde, som også var begyndt at føle sig kaldet til en jødisk tjeneste. Hun begyndte frivilligt med jøder for Jesus og følte straks at det var et godt match for hende. Hun og Barry blev snart mere end gode venner og begyndte at date, ud over at arbejde frivilligt sammen.

Efter flere måneder besluttede Barry og Alison, at Gud bragte dem sammen som mand og kone. De blev gift i begyndelsen af ​​2007. De fortsatte med at arbejde med jøder for Jesus og blev snart enige om, at Gud kaldte dem til at arbejde med tjenesten på fuld tid. De blev accepteret som missionærer.

Barry og Alison havde mange jern i ilden og deltog i tre back-to- back evangelistiske kampagner - en i London, en i New York og én i Israel. De vendte tilbage til London for at færdiggøre deres missionær uddannelse og har tjent sammen lige siden. Ud over gade-evangelisering og ansigt til ansigt møder med jødiske søgende, trækker Barry på sin erfaring som lærer i sin stilling som Børne og Ungdoms-medarbejder i London. Han lærer unge jødiske troende og har gjort messianske Bar Mitzvahs og Bat Mitzvahs for mange teenagere, der vokser i deres tro.

Nyder i dag og håber for fremtiden
Barry og Alison bor i det nordvestlige London, nær det meget jødiske område kaldet Golders Green. Barry fortsætter med at forfølge sin passion for drama ved at skrive skuespil og deltage i teater, opera og ballet med Alison. De vil også gerne underholde. Barry siger, " Ali laver mad og jeg nyder at tale med vores gæster. Jeg er en ekstremt udadvendt!"

Barry og Alison elsker også at rejse sammen. De har været på USAs øst- og vestkyster, i Hong Kong, i Tyskland og Polen. Barry siger, at de gerne vil besøge Sydamerika, især Brasilien  For nylig tilbragte Barry og Alison flere måneder i Johannesburg, Sydafrika, hvor de midlertidigt førte opsyn med Jøder for Jesus ' arbejdet der. Alison administrerede mens Barry ledte evangeliseringen, og de ​​hjalp også i en lokal messiansk menighed.

Til sidst vil Barry og Alison gerne slå sig ned i Israel, et land, de begge elsker. Barry siger, "De allerbedste oplevelser som missionær har været at vidne på gaderne i Tel Aviv, at dele Messias Y'shua ( Jesus) på hebraisk og engelsk til mit jødiske folk i mit eget Land."

Hvad enten det er i London eller i Israel, hvadenten der er tale om unge eller voksne, så er Barry lidenskabeligt optaget af at fortælle folk om den frihed og fred, som han selv har fundet i Gud, og som de også kan have i Jesus.


Biografi :
Jeg voksede op i det nordlige London i en liberal jødisk familie og var involveret i den liberale jødiske ungdomsbevægelse i London. Jeg begyndte at tro på Jesus som Messias, da jeg var 33 år gammel. Jeg var lærer i drama og religiøse studier i tolv år, før jeg begyndte at arbejde på fuld tid med jøder for Jesus.


START

 

10.1.2014

ALEXANDER ADELSONMit navn er Alexander Adelson og jeg er en messiansk Jøde. Jeg blev født i Rusland. Jeg taler flere sprog: russisk, hebraisk og engelsk. Jeg vil kort fortælle historien om mit liv, og hvordan jeg fandt Y'shua (Jesus ), og hvordan jeg begyndte at tjene med jøder for Jesus.

Min bedstefar Reuben var jøde, kommunist og officer i Den Røde Hær, men for 22 år siden, inviterede han Jesus ind i sit hjerte og snart blev hele vores familie troende. Jeg var 6 år gammel på det tidspunkt. Fra juleaften 1991 besøgte jeg et fællesskab af troende hver uge. Vores familiemedlemmer var de eneste jøder i kirken.

I 1999 gjorde familien Aliyah til Israel(flyttede til Israel). Da jeg var færdig med skolen, sluttede jeg de israelske forsvarsstyrker. Jeg tjente i Air Force i fem år. Desværre gled jeg i disse år længere og længere væk fra Gud. Men Gud er trofast. Han havde ikke givet slip på mig, men han rakte hånden frem.

I 2004 begyndte jeg en åndelig søgen, der varede omkring et år. I den tid jeg besøgte synagogens leder efter svar i den jødiske religion, men jeg fortsatte med at føle en dyb utilfredshed. Så mødte jeg Michael, ældste i den messianske menighed, hvor min mor deltog. Han viste mig, hvad den jødiske Bibel siger om Y'shua og introducerede mig for alle de profetier, som Y'shua har opfyldt. Vigtigst af alt, fortalte han mig, at Gud elskede mig så meget, at han gav sin enbårne søn til at dø for mine synder. Da Michael fortalte mig dette, blev sandheden af beskeden virkelig for mig og
Jeg bad Y'shua komme ind i mit hjerte. Jeg begyndte at deltage i menigheden.

Til sidst kaldte Gud mig til at afslutte min militære karriere. Efter jeg forlod hæren startede jeg College Studies og begyndte at arbejde som privatdetektiv. Selvom jeg til sidst blev en leder i et vagtselskab, følte jeg mig rastløs. Nu forstår jeg, at det hele var en del af Guds plan. En dag introducerede min ven Michael mig for folk fra jøder for Jesus. Jeg mødte jøder, der bringer evangeliet til andre jøder, der aldrig har hørt om Y'shua ved at henvende sig til folk på gaderne, ved at dele troen med andre ved et-til-et møder, gennem medierne og på enhver tænkelig måde. deling i løbet af en-til- én møder , gennem medierne og på enhver tænkelig måde . Jeg begyndte at gå frivilligt med dem og bad for at se om dette arbejde var Guds vilje for mig. Jeg fik en mulighed for at tjene en praktikplads for at se om Gud kaldte mig til denne tjeneste. Efter seks måneder vidste jeg, at han kaldte mig her.

 

Nu har jeg tjent med jøder for Jesus i to år. Da jeg var færdig i praktikpladsen efter 1½ år blev jeg accepteret som personale med jøder for Jesus som missionær. I november 2012 begyndte jeg på et et årigte træningsprogram.

I løbet af min praktik, mødte jeg en fantastisk dame, der trådte mit liv og erobrede mit hjerte, og vi har nu været gift i et år. Hendes navn er Svetlana, og hun er fra Ukraine. Da jeg friede til hende, sagde hun: "Gud kalder mig til at gå med dig til Israel og være din tjenerinde i evangelisering". Ligesom Abraham forlod hun alt og fulgte Y'shua, hånd i hånd med mig at deler nu evangeliet til Israels folk. Svetlana har fortsat med at melde sig frivilligt med arbejdet for jøder for Jesus og studerer også hebraisk. Vi var begge aktive forkæmpere i " Se din Gud " ( BYG ) kampagne i Haifa i 2012 som nygifte.

Som russisktalende tilhængere af Y'shua, tror vi, at Gud har sat os i landet Israel for at hjælpe med at bringe de gode nyheder til de 1,2 millioner jøder fra det tidligere Sovjetunionen, som nu bor i Israel. I år har vi startet en ny kampagne-tjeneste for par, der endnu ikke har mødt Jesus, nye troende eller par hvoraf den ene ægtefælle ikke er kommet til tro. Nu har vi tre par, der er åbne for at høre om troen i Y'shua Messias.

Den sidste instruktion, Y'shua gav sine disciple var
"...Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple,...” ( Matt 28:19 ) . Nu efter 2000 år er Evangeliet tilbage i Israel.

Vi er taknemmelige for dig for alle dine bønner. Det er meget opmuntrende at vide, at der er troende, som beder for os rundt om i verden. Svetlana og jeg vil gerne invitere dig til at være en del af tjenesten for evangelisering til jøderne i Israel. Selv hvis du ikke fysisk kan komme her og fortælle sandheden til jøderne, ville vi være glade for at involvere dig og indvie dig om vores tjeneste. Også, hvis du ønsker at dele din tro med jødiske venner eller slægtninge her i Israel, ville vi være glade for at ledsage dig til at fortælle dem evangeliet, og forklare, at det er for Jøder først og at troen på Y'shua Messias er jødisk!

Hvis du kan støtte os vil det være en velsignelse for os. Venligst slut dig til jøder for Jesus familien og hjælp os med at bringe evangeliet til vores fremtidige brødre og søstre i Y'shua.

Tak,
Shalom fra Israel i Y'shua.

Alexander & Svetlana Adelson

 

START

2 ÅRIG DRENG

2 ÅRIG DRENG

 

 

 

2 årig dreng vidner sammen med sine forældre.

Hør og se hans vidnesbyrd her

 

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDNESBYRD FRA TIDLIGERE MUSLIM, TESTIMONY OF FORMER MUSLIM FATIMAH, FATIMAH

Muslimsk lærer møder Jesus

VIDNESBYRD FRA MUSLIMSK KVINDE MED MALAISISK / INDISK BAGGRUND

 

En muslimsk kvinde med indisk og malaisisk baggrund, Fatima, fortæller, hvordan hun på underfuld vis mødte Jesus.

Fatima er lærer og hendes fars familie er dybt forankret i den muslimske tro med imamer mange slægtled tilbage, således også hendes bedstefar, far og bror. Fatima er en ivrig og rettroende muslim, men da hun skal til at nyde livet fri fra alle familiære pligter sker der noget, der fuldstænidig slår benene væk under hende. Hør hendes eget vidnesbyrd her.

Se VIDEO

 

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN HINDU OMVENDER SIG TIL JESUS

EN HINDU OMVENDER SIG TIL JESUS

 

 

 

En Hindu kvindes møde med Jesus. Hør kvindens beretning om, hvordan det skete og hvilke konsekvenser, det har haft på hendes liv.

Se videoen

 

START
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN HINDU LÆRER OMVENDT TIL JESUS I MUMBAI

EN HINDU LÆRER OMVENDT TIL JESUS I MUMBAI

 

 

 

 

 

En Hindu lærerindes møde med Jesus. Hør kvindens beretning om, hvordan det skete.

Se videoen

 

START

 

 

 

 

 

 

 

Her kan I få peronlige vidnesbyrd fra kristne kvinder og mænd fra hele verden.
Følgende historier er personlige oplevelser, som de har villet bringe videre til andre for at styrke os i troen på vor Herre, Jesus Kristus.

Tryk på følgende link eller på menupunktet, "Brudstykker fra livet" yderst til venstre herover, for at læse disse vidnesbyrd.