BIBELORD
Pas på, hvordan I bruger denne verdens materielle værdier. Brug dem til at skaffe jer venner og vinde dem for Guds rige.
Luk 16,9
 
 
Den Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver... Nej, Guds Ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn.
Rom 8,15a
 
 
Nu, da I er løst fra syndens lænker og er kommet ind i et lydighedsforhold til Gud, fører det til et liv, som Gud kan acceptere, og det ender med evigt liv.
Rom 6,22
 
 
De, der investerer i deres eget selviske begær, vil høste død og ødelæggelse, men de, der investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste evigt liv ved Helligånden.
Gal 6,8
 
 
Da Guds Ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge Åndens vejledning.
Gal 5,25
 
 
I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning... På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet.
Gal 5,16
 
 
Dag efter dag forkynder solen Guds storhed. Nat efter nat vidner stjernerne derom.
Sl 19,3
 
 
Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår.
Ef 3,20
 
 
Vær ydmyge og imødekommende. Vær tålmodige og bær over med hinanden i kærlighed.
Ef 4,2
 
 
Herren vejleder alle, der vil følge ham, han indvier dem i sine hemmelige planer.
Sl 25,14
 
 
Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser.
Sl 25,5b
 
 
 ”Prøv alt, og hold fast i det gode”.
1 Tess. 5,21
 
 
Det er jo Herren, der har udrustet os med sin Ånd, og det er ham, der arbejder på at grundfæste både jer og os i Kristus.
2 Kor 21
 
 
Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besluttet at befri sit folk. Han har ladet fremstå en forunderlig Frelser af sin tjener Davids slægt.
Luk 1,68-69
 
Græsset visner, og blomsten falmer, men Guds ord varer til evig tid.
Es 40,8
 
 
 
Herren, den Almægtige, siger: "Jeg vil sende min udsending i forvejen. Han skal berede vejen for mig. Derefter vil den Herre, I venter på, pludselig komme."
Mal 3,1
 
 
Engang vil Isajs rodskud stå som et banner og kalde på alle folkeslagene. Menneskene vil søge svar hos ham, og hans bolig bliver herlig.
Es 11,10
 
Der vil komme et rodskud fra Isajs stub, et nyt skud på Davids stamtræ.
Herrens Ånd hviler over ham og giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kundskab og gudsfrygt.
Es 11,1-2
 
 
(Jesus siger): "Herren har sendt mig for at... forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned."
Luk 4,18b
 
Landmanden venter tålmodigt, mens regnen giver vækst... Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for Herren kommer snart.
Jak 5,7b-8
 
 
(Jesus siger): "Herrens Ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt."
Luk 4,18a
 
 
I skal gøre jer til ét med Herren Jesus Kristus i den måde, I lever på. Lad jer ikke rive med af de gamle, syndige tanker og vaner.
Rom 13,14
 
 
Det er Gud, der giver hver enkelt af os vores særlige opgave.
Joh 3,27
 
 
Da den tid kom, som Gud forud havde fastsat, sendte han sin Søn her til jorden, født af en kvinde.
Gal 4,4