JESUS KOMMER SNART

 

Artikel oversat fra nynorsk i det norske blad ”Evangelisten” 1.juni 1997.

 

En gammel dame fra Valdres på 90 år fik en profeti (et syn) fra Gud i 1968.

 


Evangelisten Emanuel Minos holdt møder, hvor hun boede. Han mødte hende, og hun fortalte det, hun havde oplevet. Han skrev det ned, men han syntes, det lød så uforståeligt, at han lagde det i en skuffe. Men nu, næsten 30 år efter, så han på det, og da forstod han, at han måtte dele det med andre. Dette er skrevet af fra en kassette, som blev taget op på et møde på Sunnmøre i 1995. Valdresdamen var en vågen og sandfærdig kristen, som havde et godt skudsmål af alle, som kendte hende.

1. Jeg fik se verden som en slags globus. Jeg så Europa – land efter land. Jeg så

Skandinavien. Jeg så Norge. Jeg så visse scener, som ville finde sted lige før, Jesus kommer igen – lige før den sidste ulykke bryder løs over menneskeslægten, en ulykke, som vi aldrig før har oplevet magen til. Hun nævnte fire afsnit. Lige før Jesus kommer og alvoren bryder løs, bliver der en afspænding, som vi aldrig før har haft. Der bliver fred, og freden kommer til at vare en tid. I denne fredsperiode bliver der afrustning i mange lande, også Norge, og vi er heller ikke denne gang forberedt, når det kommer. Den tredje verdenskrig kommer til at starte på en måde, som ingen havde ventet – og fra uventet hold.

 

 1. Der vil opstå en lunken holdning uden sidestykke blandt kristenfolket. Et frafald fra sand og levende kristendom blandt de kristne. Kristne vil ikke være åbne for ransagende forkyndelse lige før Jesus kommer igen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. I stedet kommet et surrogat: Lykkekristendom. Det gælder at blive vellykket. Det gælder at nå frem. Det gælder materielle goder, ting som Gud aldrig har lovet os på denne måde. Kirker, missionshuse og frikirkelokaler bliver mere og mere tomme. I stedet for forkyndelse, vi har været vant til gennem generationer – som at tage sit kors op og følge Jesus – bliver det underholdning, kunst og kultur, som overtager kirker, missionshuse og lokaler, hvor der skulle være vækkelse, nød og bodsmøder. Dette vil ske i stærk grad lige før Jesus kommer igen, - og ulykker bryder løs over os, og folk kommer til at sove i sin ånd.

   

 2. Der vil blive en moralopløsning, som gamle Norge aldrig har oplevet magen til. Folk vil leve som gifte uden at være gift. (Dette var i 1968, og jeg tror ikke at begrebet samboer fandtes på den tid. E:M).

  Urenhed før ægteskabet og utroskab i ægteskabet vil blive det naturlige, og man vil undskylde det fra alle hold. Det vil til og med snige sig ind i kristne kredse, og vi luller os ind idet – også synder mod naturen. Lige før Jesus kommer igen, vil der blive TV-sager, som vi aldrig tidligere har oplevet. TV vil blive fuld af vold så grusom, at det vil lre folk at myrde og ødelægge hverandre, og det bliver utrygt at gå i vore gader. Folk vil efterligne det. Der bliver ikke ét tilbud på TV, der bliver fuldt af tilbud. (Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968. E.M.). Det vil blive akkurat som på radioen, hvor vi kan tage den ene station efter den anden, og det vil blive fyldt med vold.
  Folk vil have det som underholdning – de værste scener af mord og ødelæggelser af hverandre – og det vil sprede sig i samfundet. På TV vil der også blive vist samlivsscener. De mest intime ting, som foregår i et ægteskab, vil blive vist på skærmen. (Dette var i 1968, og jeg protesterede med, at vi har paragraffer, som forbyder den slags. E.M.). Da sagde den gamle dame: - Det kommer til at ske, og du vil få det at se. Alle ting, vi har haft før, vil brydes ned, og der vil blive vist det mest usømmelige for vore øjne.

   

 3. Folk fra fattige lande kommer til at strømme til Europa. (I 1968 havde vi ikke indvandring. E.M.).
  De kommer også til Skandinavien og Norge. Der bliver så tilpas mange af dem, at folk efterhånden vil være utilfredse med dem og være hårde imod dem. De bliver behandlet ligesom jøderne før krigen. Da er målet for vore synder nået. (Jeg protesterede på det med indvandring. Jeg forstod det ikke da. E.M.). da strømmede tårerne fra den gamle dame. Jeg får det ikke at se, men du får det at se.
  Da pludselig kommer Jesus igen, og den 3.Verdenskrig bryder løs. Det bliver en kort krig(hun fik den at se). Alt, hvad jeg har oplevet af krig før, er bare leg i forhold til denne, og den vil afslutte med atombomber. Luften vil blive så forurenet, at man ikke kan ånde i den. Det kommer over flere kontinenter: Amerika, Japan, Australien, - de rige lande. Vandet vil blive ødelagt. Vi kan ikke dyrke mere på jorden. Resultatet bliver, at bare een levning bliver igen. Og levningen i de rige lande vil forsøge at rømme til de fattige lande, men de bliver lige så hårde imod os, som vi var mod dem, når tiden er inde. Jeg er så glad for, at jeg ikke får det at se, men når tiden nærmer sig, må du tage mod til dig og sige dette. Jeg har fået det fra Gud. Ingenting af dette strider imod det, Bibelen fortæller. Se Åb. 6 og følgende. Men den, som har fået sin synd tilgivet og har Jesus til Frelser og Herre, er tryg.

   

   

 

 

 

 

Når olien strømmer.
En ældstebroder, Martin Andersson, fra pinsemenigheden i Moss, Norge, var i 1937 vidne til følgende profeti i Moss. ”Når der kommer olie op fra Nordsøen og langs den norske kyst, vil ting begynde at ske, og Jesu genkomst nærmer sig!”

Da disse ord havde lydt, rejste folk sig i forsamlingen og bad manden sætte sig og holde op med at sige noget sådant vrøvl. For i 1937 var det vrøvl at tale om, at olien skulle pumpes op langs den norske kyst. I dag er alle verdens store olieselskaber i gang med at pumpe olie op langs den norske kyst. Norge er verdens næststørste olieeksportør næst efter Saudi-Arabien.

 

Skønt disse udsagn er kommet i Norge, og en del af indholdet sætter fokus på begivenheder i Norge, er summen af buskaberne til os alle.
Kilde: Blæs Alarm febr. 98.


 


JESUS KOMMER SNART! Endetidens begivenheder og Jesu genkomst gælder ikke blot for et enkelt land, her Norge. Jesu genkomst gælder os alle – og ingen kan unddrage sig. Samtidig kan vi nikke genkendende til udviklingen i det syn, Gud viste vor ældre søster i Herren i Valdres for 30 år siden.

JESUS KOMMER SNART Giv dit liv til Jesus, hvis du ikke allerede har gjort det! Læs Ordet, bed til din Himmelske Far og søg ind i et sundt, kristent fællesskab. Lær Herren bedre og bedre at kende – og gør Ham kendt! Bered dig på at møde din Gud – og hjælp andre til at være beredt !