Booths profeti om endetiden
I de sidste tider vil mennesker have en religion uden Helligånden, kristendom uden Kristus, tilgivelse uden syndsbekendelse, politik uden Gud, himmel uden helvede.Den kendte vækkelsesevangelist, Emanuel Minos siger følgende om William Booths budskab:
Først ser vi, at denne profeti er en spådom, en prognose, som ikke har sin lige i den kristne historie. William Booth træder her frem nærmest på samme måde som profeterne fra det Gamle Testamente.


 

Jeg hørte denne profeti fra Booth for mange år siden, dengang jeg var ung. Når jeg nu hørte den igen, blev jeg forfærdet. Da jeg hørte den første gang, lige efter krigen, var den ikke aktuel. I dag derimod erder flere af disse profetier, der er blevet en uhyggelig erkendelse af den åndelige tilstand i Norge i almindelighed og i Skandinavien i særdeleshed.

 

 

Hvis vi tager den første profeti: ”Mennesker vil have en religion uden Helligånden,” så skal vi give agt på, hvad Skriften siger: ”Ånden overbeviser om synd, retfærdighed og dom.” Synd, retfærdighed og dom bliver mindre omtalt på vore dage end tidligere. Vi kan spørge os selv: ”Volder vi Guds hellige ånd sorg?” Ef. 4,30

 

 

Når vi kommer til den anden profeti ”kristendom uden Kristus”, så må vi sige, at det omfatter teologi – uden Kristus, uden blodet og uden forsoning. Blod og ild er den hårde fanfare hos Frelsens hær, og forkyndelsen af Kristi blod er fundamentet til al sand evangelisk forkyndelse. I dag hører vi meget om Gud, men mindre om blodet og soningsofret, altså Kristi offer og død på korset for vore synder.Dette fører til den tredje profeti fra William Booth ”tilgivelse uden syndsbekendelse”. Vi skal ikke skabe skyldfølelse, når vi prædiker, siger mennesker. Men ve os, om vi dysser mennesker i søvn og i deres synder. Vi har alle syndet og vi har brug for Guds herlighed.”Frelse uden genfødelse” står der videre i profetien. Vi behøver ingen syndsbekendelse, bod og anger, når vi forkynder evangeliet. Og hvis vi fremfører en sådan forkyndelse, så bliver det, som Booth profeterer: en religiøsitet uden sand kristendom.

 

 

Den femte spådom af general Booth om ”politik uden Gud” drejer sig ikke blot om ateistiske politikkere – det er også en advarsel til alle, der ønsker at udbrede agtelsen for Gud til vort folk.Den sjette profeti ”himmel uden helvede” er et budskab, der har båret rige frugter i et afkristnet samfund. Professor Hallesby fik lov til at kende konsekvenserne af sin forkyndelse om evig fortabelse. Efter dette har vi kristne fanebærere i frygt for at såre nogen, iklædt vore ord bomuld, når det drejer sig om evighedsudsigten. Vi giver nationen sukkerknalder i stedet for åndelige vitaminer. Vi giver dem honningsød underholdningsforkyndelse istedet for en ransagende opgørelse med vor ansvar for evigheden.Nu må alle, som forkynder ordet uanset hvilken kirke eller menighed, de tilhører, bede om vækkelse ved Helligånden. Der går ingen motorvej til himmelen. Porten er trang, og vejen er smal. Men salig er den, som holder ud, siger Emanuel Minos.
“Hjemmets Venn”
Effie Campbell oversatte.