PROFETORD OM DAMASKUS

Vi har alle set billeder fra Damaskus, Syriens hovedstad, på TV. Det var helt igennem et stort kaos, ufremkommeigt igennem Damaskus' gader.

 

For en uge siden så vi udsendelse ”Pottemagerens Hus” på TV. Her talte Rita Aasen en gammel præst fra Kristianssand. Han talte meget om, hvor stor betydningdet havde at læse fra Skriften hver dag. Dengang Israels folk gik gennem ørkenen, gav Gud dem manna fra Himmelen. Dette himmelske brød var en nødvendighed på vejen mod det lovede land, og denne manna spiste de daglig.

Vi er også på en ørkenvandring her nede på jorden på vej til Himmelen, og det er livsnødvendigt, at vi mætter os med Guds ord hver dag, for det er vores ”manna”. Jesus siger:
”For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv...Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte,...”
Joh. Kap. 6, 33-35

Bibelen fortæller os også, hvad der sker i fremtiden. Blandt andet siger den, hvad der skal ske med Damaskus:


”Et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob. Aro'ers byer bliver forladt; de skal tilhøre fårehjorde, som lejrer sig og ikke bliver jaget bort.”
Es. 17,1-2

Dette er alvorlige ord; men alle, der inviterer Jesus ind i sit hjerte og ønsker at følges med ham, er trygge, for Han er selveste vejen til himmelen.

e.c.