29. marts 2020

STYRE TANKERNE

”... Hvad et menneske sår, skal det også høste:
Gal. 6,7

At styre vore tanker burde være det hverv, vi prioriterer meget højt. Vore tanker er som en computer, der blot giver os de informationer, vi har fyldt den med. Vindere – mennesker der ser ud til at gå sejrende frem gennem livet, fra en sejr til en anden- disse betoner meget kraftigt, at deres sjæl og tanker skal få den rigtige ernæring.

En videnskabsmand er kommet frem til og har gjort rede for en meget tynd membran – en hinde – i bagerste de af vore hjerne. Dennes opgave er at styre os efter de tanker, der er fremme i det bestemte øjeblik. Vi gør naturligt det, der fylder vores sind. Hvis vi lader os synke ned i dybe tanker om noget, så vil vi senere ønske at gøre og handle efter disse tanker.

Nu er der meget, der bliver mere forståeligt for os – for eksempel, hvorfor nogle voldtægter sker efter at mænd har set pornografiske film aften efter aften. Vi er også blevet bedre i stand til at forstå baggrunden for, hvorfor så mange unge i alderen 12-14 år udøver grov vold. I denne alder har de fleste unge allerede set mere end 4000 mord på TV, for ikke at tale om det, de har oplevet i deres PC-spil.

Studenter på det medicinske fakultet på Indiana University granskede i, hvordan billederne, vi ser, påvirker vores tanker. For eksempel fik unge, der havde set megen vold, reduceret deres kognitive fatteevne. Desto mere vold, de havde set, desto mindre blev deres tankevirksomhed. Den hæslighed og afstumpethed, de havde fyldt deres sind med påvirkede deres holdninger såvel som deres handlinger. Deres indre ”PC” havde gemt forkerte informationer og data – og nu kunne den kun frembringe og producere dårligt materiale.

Apostelen Paulus kendte intet til computere/PC'ere; men han kendte en del til landbrug: ”
Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste:” Gal. 6,7
Det er endda meget fornuftigt at hæfte sig ved og prioritere sine tanker og hvad man fylder sig med højt!
„... et Ord til Dagen“
Effie Campbell umsetti.

 

 

 

 

28. marts 2020

SKAL VI ALTID FØLGE VORES HJERTE?

”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!
Salme 51,12

Sten Sørensen
Humanismen har en stærk indflydelse på vort samfund i dag. Den sætter mennesket i centrum og betoner de kvaliteter, der kendetegner mennesket og siger, at mennesket har værdi i sig selv og kan tænke egne rationelle tanker. Der er meget godt i humanismen, som kristendommen finder godt, men der, hvor mennesket bliver fokuspunkt i universet , der fortrænger den Skaberens plads. I humanismen er det vigtigt at leve med følelserne som vejviser. Humanismen siger, at mennesket er frit og altså ikke underlagt noget.

Bibelen har et andet fokuspunkt end humanismen. Den taler naturligvis også om hjertet: ”
Frem for alt: Vogt dit hjerte,
for derfra udgår livet.” Ordspr. 4,23

Naturligvis bør vi vogte vort hjerte. Derfor har vi brug for øvelse. Vi må beskytte det fra røster og ideer udefra. Hjertet bliver uafbrudt bombarderet med ideer og holdninger.

Men det kan være livsfarligt blot at følge sit hjerte! Tænk på Matt. 15,19, her ser du, hvad Jesus siger om hjertet. Han nævner onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Alt dette kommer fra hjertet, siger Jesus.

Jesus sagde aldrig: Følg dit hjerte. Men han sagde: Følg mig! Vores indskydelser og tanker skal vi tage til os fra Himlen, ikke kun fra denne verden. Derfor bør du ikke blindt følge dit hjerte, men følg Jesus og hans levende ord. Så vil hans opfattelse påvirke vores dagligdag, valg og gerninger. Han kommer kort og godt til at præge vores hjerte.

Vi kan også bede Davids bøn: ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!” Salme 51,12
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

27. marts 2020

HVORFOR KOM HAN?

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven,
Gal. 4,4Hvorfor kom han?
I tidens fylde sendte Gud sin søn til vor jord.(Gal.4,4)

Hvorfor kom Han? De hellige Skrifter forkyndte præcis hans komme, og de samme Skrifter fortæller os ÅRSAGEN til hans komme.

For det første kom han, så vi ikke skulle gå fortabt, men få evigt liv! (Joh.3,16). Men det ser ud til, at mennesker ikke bryder sig om noget andet liv end dette korte og forgængelige jordiske liv! Ufatteligt. Men for dig – du, so skriger i dit hjerte efter noget mere: Det var for DIG, at han kom!

For det næste: Han kom for at befri alle dem, der trællede under frygt og dødsangst! (Hebr.2,15) Nu findes der jo også mennesker, der påstår, at de ikke frygter noget som helst! Og disse kan forekomme os at være sande helte. Men det hjælper dem intet. Snarere tværtimod! Men til dem, som føler frygtens smerte i deres sjæl:
Det var for DIG, han kom!For det tredje og sidste: Han kom for at gøre det, vi ikke magtede at gøre selv! (Rom 8,3) ”Nå, jeg klarer mig ganske godt!” påstår nogle mennesker selvsikkert. Men arme sjæl – hvor længe? Du, som ellers har set det – og virkelig plages af ikke at kunne slå til: Han kom for DIG! Og husk: Jesus gør endnu den dag i dag det, han kom til verden for – i overensstemmelse med sit evige Ord!
Effie Campell oversatte.

 

 

 

 

26. marts 2020

JESUS HAR GJORT SIT
Havde jeg nu blot kunnet gøre mit

For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.
Ef.2,8-9

Mange mennesker kæmper med manglende frelsesvished. De føler sig ikke gode nok eller åndelige nok. De mener heller ikke, at de gør nok for Jesus, og så kommer den dårlige samvittighed, som igen har en negativ indflydelse på frelsesvisheden.

”Mon jeg er en kristen? Er jeg god nok?” og så stempler du dig selv som en ikke god nok kristen, og som en, der mangler frelsesvisheden.

Der var en kvinde, der manglede frelsesvisheden, og som brugte enhver mulighed, når der kom nye missionærer på besøg til under forbønnen på eftermødet at sige: ”Jesus har gjort sit, havde jeg nu blot kunnet gøre mit” Denne håbløse påstand gentog hun hver gang en ny missionær kom på besøg. ”Jesus har gjort sit, havde jeg nu blot kunnet gøre mit” Til sidst fik hun klar besked fra den sidste missionær, som hun sagde dette til: ”Det du siger der er helt galt. Jesus har ikke gjort sit. Han har gjort dit!!!”


Dette svar løste kvinden ud af den manglende frelsesvished. ”Han har gjort dit!!! Vi kommer aldrig at kunne gøre vores selv. Vi er helt afhængige af dette, at Jesus har gjort alt!

Jeg er så glad for, at frelsen ikke er betinget af mit værk, eller det, jeg har gjort. Frelsen bygger på det, Jesus har gjort! Bibelen er krystalklar. Det afhænger ikke af os:

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” Ef. 2,8-9

Da Jesus hang på korset og sluttede frelsesværket med ordene: Det er fuldbragt – da var frelsesværket komplet. Jeg kan ikke betale for min frelse med egne gerninger. Jeg kan blot sige, JA og acceptere frelsesgaven i mit liv med taknemmelighed. Resten sørger Jesus for!

Det, Jesus har gjort, holder i liv og død! PÅ HAM bygger vi vort liv. Det holder og giver frelsesvished.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

25.marts 2020

JESUS ER DEN GODE HYRDE

men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden.
1.Joh.4,18

Gunnar Jeppestøl
Hvis alle mennesker havde indset, hvem Jesus er, så ville de allesammen have sagt ja til ham. De siger nej, fordi de ikke har set og forstået, hvem Jesus er. Djævelen har blindet deres øjne. Problemet er, at de har et forkert gudsbillede.

Os prædikanter må spørge os selv: Forkynder vi Jesus eller alt muligt andet, som er omkring ham? Ham, der lytter, må sidde tilbage med et positivt billede af Jesus. Det er Ham, det drejer sig om. Bibelen siger i Matt. 9,36: ”
Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.

Jesus elskede sine lige til det sidste. Jesus så folket. Mange iblandt os lider af en følelse af tomhed og brudte løfter. Der er et nødråb i mennesker og en længsel efter hjælp. De er som får uden hyrde, men Jesus ønsker, at alle skal lykkes at finde sig. Joh.13,1: ”... han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. ”

Jesus elskede Peter, selv om han forrådte ham. Han elskede Juds lige indtil det øjeblik, han døde. Jesus elsker dig, selv om du har gået på den forkerte vej. Han elsker dig betingelsesløst. Jesus elsker os ikke på grund af det, vi har udrettet, men på grund af det vi er.

Nogle bærer på en frygt indeni sig, men Jesus elsker os. ”... Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten ...” 1.Joh.4,17-18
Bibelen fortæller os, at Han elskede os, mens vi endnu var syndere. Rom.5,8. Han har vasket os rene i sit blod. Kom derfor til ham og inviter ham indenfor i dit hjerte og sig ham tak for den store frelse, som han har vundet til dig på korset.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

24. marts 2020

VIKTOR KLIMENKO

Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.
Matt. 16,24

Viktor Klimenko blev født i Karelien i 1942. Hans far var ukrainsk kosak, og hans mor var russer. Nogle få år efter, at han var født, flyttede hans familie til Finland. Han blev musiker og medvirkede i adskillige film. Han blev verdensberømt som sanger. Men i 1980 blev han gospelsanger, efter at han var blevet omvendt. Han var gæst hos Randi Fildtved Johansen hos Visjon Norge, hvor han berettede om sit liv.

”Jeg begyndte at befatte mig med yoga og blev så meget viklet ind i det, at jeg var i stand til at sno mig ud af og frigøre mig af kroppen. Det var underligt. Jeg så og hørte alt, selvom jeg var løs fra kroppen, der lå på gulvet og også havde øjne og ører, og så kunne jeg igen smyge mig ind i min krop igen, som i virkeligheden blot var et hylster, en skal, hvor ånden bor. Desto længere jeg kom ind i yogaen, desto længere sank jeg ned i et dybt, dybt hul af mørke. Sådan noget er er åndsmagter, og dette er særdeles farligt at have med at gøre og ikke værd at komme i lag med.


Men så blev jeg frelst og kom ud af alt det dette, og siden har jeg arbejdet for Herren, sunget og vidnet. Emanuel Minos blev min åndelige fader. Hvis jeg skal sige, hvad jeg mener om det åndelige liv i dag, så må jeg sige, at jeg ofte gruer. Blinkende lys og hård musik, det er som på et diskotek. Prædikenerne handler ofte om, at vi skal have økonomisk succes og få alt, hvad vi beder om. Gud kan give os alt, og hvis han ser, at det er godt for os, så mætter han sandelig vores behov, helbreder og gør store undere. Men jeg mener, at vi alt for sjælden hører om, at Jesus sagde, at vi skulle tage korset op og følge ham. ”Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. ” Matt. 10,38-39 Og videre: Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Matt.16,24
Dette er jo helt anderledes toner og særdeles alvorlige ord.


Dengang jeg var i Amerika talte jeg med David Wilkerson. Han har skrevet en profeti om dommen, der i endetiden vil komme over Skandinavien. Der kommer at ske så grufulde ting, så vi bliver rystet i vor grundvold. Da Emanuel Minos havde læst denne profeti sagde han: ”Jeg tror hvert ord. Den der profeti er sand. Og skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg siger det? Jeg har selv fået den selvsamme profeti, men det var alt sammen så voldsomt, at jeg ikke turde sige det direkte og ligeud.” Men hvis vi læser i Bibelen, så bliver der der fortalt, hvor grufuldt det bliver i Harmageddon-krigen. (Åb.16,16). Det burde ikke komme som noget uventet for den trofaste bibellæser.

Lad os være årvågne, læse Guds ord og bede, så vi har ekstra olie på lampen, når Jesus kommer igen.
Effie Campbell

 

 

 

 

23. marts 2020

GIV SLIP PÅ BITTERHEDEN – OG BLIV FRI!

Af Solveig Pedersen

Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den,
Hebr.12,15

De allerfleste har et eller andet, de ved, de burde tilgive. Men årsagerne til, at de ikke gør det, er mange. Nogle ønsker ikke at tilgive, fordi modparten ikke vil indrømme sine fejl. De mener, at hvis blot de bærer på disse problemer, så bliver det også en måde at straffe modparten på. De føler således, at hvis de fastholder bitterheden, så er det måske en måde at løse problemet på. Det de ikke ser, det er at dem, der bliver straffet, det er dem selv. Uanset hvad årsagerne og grunden er, så løser det sig aldrig at være bitter og hadefuld.

Jeg ser en mand for mig. Han går langs en landevej og bærer på en kuffert. Menneskene på vejen er ondsindede, fjendtlige og aggressive. De kaster sten og forskelligt affald efter ham. Hver gang dette sker, så henter han det op og putter det ned i kufferten. Han kæmper sig længere fremad med denne kuffert, som bliver stadig tungere. Nogen spørger ham, hvorfor han tager det med sig, og han svarer, at han har til hensigt at bruge det som bevismateriale om, hvad de har gjort imod sig. Efterhånden bliver bagagen så tung, at det ikke er mere end at han magter det mere og det går nu meget trægt at slæbe det videre. Til sidst giver han op og sætter sig ved vejkanten. Enten kan han vælge at blive siddende der eller give slip på stenene og affaldet. Hvis han vælger det første, så vil det forhindre ham i at komme videre. Det stinkende affald vil komme til at forpeste tilværelsen, og alt er gået fuldstændig i hårdknude. Den eneste, han straffer, det er sig selv. Dem der gjorde anfald mod ham, de vil more sig kosteligt og fortsætte deres forehavende som tidligere. Hvis han vælger at komme af med denne ekstra bagage og tilgive disse mennesker, så er han fri og ubunden


Præcis sådan er det også med bitterheden. Hvis vi fastholder den, så vil den ødelægge vores sind og vores tilværelse. Vi kan også forgifte mennesker omkring os. Dette er særlig gældende for hjemmelivet. Børn, der vokser op med forbitrede og sure forældre, de lærer at hægte sig i problemerne, hægte sig i det slette og onde.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

22. marts 2020

TRE LÆKRE RETTER

Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning,
1.Kor. 1,30

Bibelen siger, at frelsen helt og fult er Hans værk. Vi har intet med dette at gøre. Vi kan blot modtage det, Gud har gjort færdigt til os. Det eneste, vi kan rose os af, det er, at vi er i Ham. Det er godt, at Bibelen taler så klart om dette, at frelsen alene er Guds værk. Jesus har det hele færdigt. Det er som at sætte sig til et veldækket bord, hvor der bliver serveret med tre
lækre retter. ”Du dækker bord for mig ...” Salme 23,5

Den første ret hedder retfærdighed. Bibelen siger, at Jesus er vores retfærdighed. På norsk hedder det ”rettferdighet”. Aril Edvardsen plejede at sige det således: ”Rett er rett, ferdig er ferdig, og gjort er gjort. Rettferdiggjort.” Jesus gik i vores sted, Han byttede om med os og tog vores synd på sig. Vi har fået givet en fuldkommen tilgivelse. Vi kan ikke vokse i retfærdighed, selv om vi kunne leve yderligere 100 år, så bliver vi ikke mere retfærdige, end vi er det i dag.


Den næste ret hedder helliggørelse eller helligelse. Den handler om vores liv sammen med Gud. Der an vi vokse dag efter dag i ydmyghed og blive mere og mere klar. Helligelse er et kontinuerligt forløb. Der er altid plads til forbedrelse og vækst. Dette kan vi heller ikke rose os af. Vi kan hvile i Ham, der skal vinde form indeni os. Kristus i mig er min helligelse. Hann indeholder alt, som jeg har brug for: glæde, fred, kærlighed, styrke og helbredelse. ”For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig ” Kol. 1,19

Den tredje ret hedder forløsning. Når alle veerne kommer ned over jorden, bliver de frelste, altså dem, der har inviteret Jesus ind i deres hjerte, forløst: ”Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.« ” Luk. 21,25-28

Det er takket være Jesus, at jeg en dag kommer til himmels. Forløsningen er udelukkende Hans værk. Visheden og sikkerheden for, at jeg er med hjem til himmelen en dag, det er, at Jesus er min forløsning. Han får æren til sidst, og Han er min tryghed i evigheden.
Andreas Hasseløy – Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

21. marts 2020

DEN GENLØSENDE TIME

Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter: »Så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig? Våg, og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.«
Matt. 26,40-41

En time i bøn genløser, og derfor gør djævelen alt, han kan for at forhindre vores bønsliv. Derfor kan du og jeg spørge os selv, når vi falder i synd eller i andre fristelser og oplever nederlag: ”Har jeg brugt tid i bøn? Har jeg været sammen med Herren i en time eller mere?” Hvis svaret er nej, så ved du også, hvorfor det går som det går med dig. Så enkelt er det.


I Jak. 4,2 står der: ”...I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder;”
I Apg.6,4 står der: ”men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet.« ” Disciplene valgte ikke at tjene ved bordene, så de kunne fortsætte i bønnetjenesten og ordets tjeneste. Bemærk, hvad der kommer først. Det er bønnen, herefter ordet. Ganske enkelt for hvis vi skal have en åbenbaring i Skrifterne, så må vi dvæle i bøn, så vi beder i overensstemmelse med Guds Ord. At bede en time eller mere, det kræver øvelse og lydighed.

Her hos os er bønslivet for det meste på børnehaveniveau. Mennesker beder mindst muligt, og de mindst besøgte møder, det er bønnemøderne, der er de allervigtigste i en menighed. Når jeg besøger andre lande, så som Moldovien, så er bønnen altid i centrum. Alle beder i munden på hinanden med udgangspunkt i de emner, der bliver bedt for. Her hos os er mange kristne mennesker bange for at bede højt. Hvorfor? For djævelen er angst for at vi skal bryde lydmuren, for han ved, at vi har et under i vores mund.

Jøder anvender ”daven”, når de beder. De beder med hele kroppen, de vugger frem og tilbage, og kroppen er hele tiden i bevægelse. Dette gør, at de tænker og koncentrerer sig om bøn og skriftlæsning. Dette ser vi eksempler på, når vi besøger grædemuren i Jerusalem. Det er anderledes med os, vi sidder, falder på knæ eller står stille med bøjede hoveder og sammenfoldede hænder og beder for det meste stille bønner. Dette gør, at vi kan have svært ved at koncentrere os og tankerne kan vandre allevegne. Og når vi sidder med bøjet hoved og lukker øjnene, så falder vi i søvn. Derfor står der, at vi skal opløfte hellige hænder: ”
Jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. ” 1.Tim.2,8


Djævelen har spoleret vækkelser og skabt uenighed. Guds værk er splittet, menigheder er opløst. Familier er knust, og mennesker er faldet fra. Svaret er altid det samme: manglende forbøn og bøn. Ganske få mennesker forstår åndskampen, der raser i samfundet i vor tid, hvor djævelen er steget ned til os i stor vrede, for han ved, at tiden, han har, den er meget kort. Åb. 12,12.

Jesus sagde og påmindede os i Luk.18,1: ”Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

20. marts 2020

BLÅ KORS I SANDNES I NORGE

I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?
Joh. 14,2


Det var en aften, vi sad og fulgte Visjon Norge i TV. De viste en samtale med lederen for Blå Kors i Sandnes og med to af hans medarbejdere.


Lederen,
der formentlig var i slutningen af 60-erne, havde som ung været misbruger. Han blev troende, og Herren løste ham ud af sin nød og elendighed og gav ham kaldet at arbejde på Blå Kors. Men han glemte ikke sine gamle venner og besøgte dem ofte på Plata i Oslo, der er stedet, hvor mange misbrugere i Oslo opholder sig.


En dag, hvor han var på arbejde i Blå Kors fik han en stærk overbevisning fra Herren, at han skulle sende en bestemt mand en sms-tekstbesked. Lederen tog mobilen og skrev:
””I min faders hus er der mange boliger” - du er også velkommen. ”
Så sendte han sms'en. Da misbrugeren fik denne besked vikede den så stærkt på ham, at han straks rejste sig og gik mod Sandnes for at søge hjælp. Han blev frelst, befriet og tog siden tre år på en bibelskole, og siden dengang har han nu i mange år været en af medarbejderne i Blå Kors.
Effie Campbell

 

 

 

 

19. marts 2020

Hvad vil I?

Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.
Joh. 1,35-40

Reinhard Bonke, Kristus for alle Nasjoner
Jesus bemærkede, at to unge mænd fulgte ham. Han spurgte dem, ”Hvad vil I?”
Alle der kender Johannesevangeliet ved, at Ordet, der bliver brugt der er fyldt med dybere mening. Her har vi to helt unge mænd, der næppe havde passeret teenagealderen. De havde allerede været til møde ved Johannes døberen og var blevet disciple. Så sagde døberen: ”»Se, dér er Guds lam.« ...” Joh.1,36, og de fulgte efter Jesus.

”Hvad vil I?” Jesus graver dybt ned i deres sjæl. Var det et kongerige/et monarki og Israels suverænitet, de søgte? Med sit spørgsmål hentyder Jesus til, at de ønskede noget mere end blot et monarki – mere end blot personlig profit. Noget større end tilfredsstillelse, lykke eller måske en plads i solen.

De havde en iboende længsel efter noget større. Lad mig sige det således: De havde en drøm, en vision, et håb og en forventning, der drev dem fremad og støttede dem.

Nogle mennesker søger ikke noget. De forfølgerk ingenting. Enten bliver de stillet for hurtigt og nemt tilfreds, eller er de ulykkelige pessimistiske mennesker, der forventer det værste af fremtiden. De ser ingen udvej fremadrettet, ingen vej, ingen horisont, ingen ny visjon. Hvis de skuer fremad, så gør de det med et ringe håb. De er på vandring gennem livet uden mål.

En kristen fæstner sine øjne mod det evige, mod Gud og intet mindre og lavere end det. De rene af hjertet skal se Gud. Sørgeligt er det, men mange mennesker samler sig kun om det, de har og ejer, eller de higer efter mere, flere penge, finere bil, bedre mad, bedre hus, tøj – intet nyt, blot bedre, flottere, større.

Jesus sagde: ”Alt dette søger hedningerne jo efter, ...” Matt. 6,32 og ”Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« ” Luk. 12,15

Johannes og Andreas søgte. De begyndte med Johannes døberen og han henviste dem til Jesus: ”Se ...” Det er det første: Se. Stå ikke der og glo ned i jorden, hold op med at se dig over skulderen, at kigge bagud og ønske, at fortiden havde været anderledes, eller at se på nutiden som situationen, du befinder dig i og som ikke kan forandres. Se! Se! Der er noget at se. Johannes var en profet – han kunne se, og han siger: ”Se!”

Jesus åbner blindes øjne. Han viser os nye horisonter. Han giver os en drøm, en vision, der ikke kan mislykkes, et løfternes land, som alene Han kan føre os ind i.

Jesus gav Johannes og Andreas en gigantisk vision. - Johannes skulle påvirke hele verden. Johannes døberen vidste dette allerede, da han sagde: ”... »Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd. ” Joh.1,29

De fleste mennesker har blot omsorg for deres familie eller vennerne. Disciplene ønskede at leve livet omkring Genesaret søen og deres fiskebåde, men Kristus gav dem opgaven at drage ud i hele verden.

En hel verden åbner sig for den, som tror, og en forunderlig fremtid. En troende mand er en fremtidens mand. De var troende mænd og troen virker ind i fremtiden. Gud er den, som giver visioner. Kun Gud kan sikre vor fremtid. Han lover evigt liv. Mange har ingen fremtidsvisioner, fordi ingen Gud eksisterer i deres fremtid.

 

Herren lægger et ”GÅ” ned i sjælen. Herren er altid et skridt foran og driver altid fremad mod nye mål, ny herlighed. Hvis et menneske følger Kristus efter, så er det nødt til at gå fremad. Jesus forandrer liv og giver alle en fremtid.

Kristus kalder os til at følge sig – og han er selv døren, der åbner sig mod nye syner og visioner, nye lande, nyt håb – evigt liv.


Hans Ord til os er GÅ! Han lægger GÅ! Ind i vor sjæl. Kristne er ikke sådan nogle, der blot står stille, på det samme sted, men mennesker, der går. Jesus kalder os ikke blot til at synge salmer i en varm og behagelig mødesal eller kirke. Han kalder os til at flytte os, at gå og ikke sidde fast i mudderpølen, men at være eventyrere, mennesker, der bygger Guds rige.

 

Esajas havde en vision i templet og Gud sagde:”...Hvem vil gå bud for os?«...” Es.6,8
Jesus sagde: ”... følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« ” Matt. 4,19
Gud sagde til Abraham: ”Gå, jeg skal føre dig.” Der er en verden, som skal vindes. Der er en løn, der venter os.

Gud har bedre planer. En af Israels profeter sagde engang: ”Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner.” Joel 3,1 Dette er vores Gud! Vores trosfædre drømte drømme om fremtiden, ikke om fortiden. I Ægypten havde de ingen fremtid. De tjente fremmede guder, som ikke lovede dem noget som helst, men de kom ikke ud af hjulsporene. Slaveriet var i deres blod, ligesom saltet er i en sømands blod. De var slaver, og sådan var det nu engang. Fremtiden var præcis ligesom fortiden, arbejde, slid, fattigdom og undertrykkelse.

Men Gud havde bedre planer for Israel end at arbede i Farao Ramses' teglfabrikker. Han sendte dem Moses og påmindede dem igen på Israels ældgamle løfter – en nation i deres eget land. Han vækkede dem op af dvalen, og de brød op og gjorde deres exodus. Læg lige mærke til, hvad de gjorde. - De stolede på Gud og rejste sig. De lagde sig ikke blot til at sove en godtroende langstrakt søvn; men de stolede på Gud.

De påbegyndte menneskehedens største eventyr. Lad være med at påstå, at troen gør mennesker viljeløse, grå og navnløse. Du jorder ikke dig selv, når du kommer til Jesus – du var tidligere død, men han gav dig opstandelse og liv.

Var Jesus en uglad, kedsommelig person, modløs og forsigtig og altid i forsvarspositions med ryggen mod muren? Ikke min Jesus! Var Paulus en lille bange mus? Helt alene udfordrede han 1000 års europæisk hedenskab. Der var mere liv i lille Paulus end i hele den romerske hær. En modig mand? Aldeles ikke. Han omtalte sig selv som rystende og bange, dengang han nærmede sig byen, Korint. Kristne har en anden holdning. Det modsatte av frygt er ikke mod, men tro: ”Når jeg gribes af frygt, stoler jeg på dig; ” Salme 56,4

 

Drag afsted og gå nu! Gå! Guds vind blæser. Guds Ånd er kommet som en orkan fra himlen for at blæse raseriet og smerten ud af vor sjæl, blæse tågen ud af vort åndelige system. Gud flytter sig! Rejs dine segl, så at vindene fra himlen kan tage fat i dem. ”Der skibene færdes,” sagde salmisten i Salme 104,26. Gør vi det? Eller bliver vi blot siddende i vor hyggelige havn med iturevne og opflossede segl, uden nogensinde at vove os ud på de oprørte bølger?

Det menneske, der har set Golgata kan aldrig slå sig til tåls. Han er for betalet og fuld gudgivne drømme om store muligheder.
Enhver drøm kan blive til virkelighed – i Kristus! Det er et løfternes land for dig, der blot venter på at blive besat. Drag afsted og gå nu!
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

18. marts 2020

ORD TIL AT STARTE DAGEN MED

Gud gav os ikke sit Ord for at give os noget godt læsestof, men for at forandre vores liv. Læs, lær dig udenad, grund på Ordet. Disse vers er en særdeles solid og god morgenmad, som det er godt at få sig hver dag:
Markus 1,35: ”Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér.

Du der mener, at dit liv er en lang række sorger og klagesange, en lyd af klage, lær dig disse vers fra Klagesangene 3,21-24
Men dette lægger jeg mig på sinde,
derfor vil jeg vente: Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din trofasthed er stor. Jeg siger: Herren er min lod, derfor venter jeg på ham.” Klages. 3,21-24

Salme 5,4: ”Herre, om morgenen hører du min stemme, om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar.

Esajas 50,4-5: ”Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel. Gud Herren har åbnet mit øre, og jeg var ikke genstridig, jeg veg ikke tilbage.

 

Salme 118,24: ”Denne dag har Herren skabt, lad os juble og glæde os på den.

Salme 23,6: ”Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

 

Apostlenes gerninger 17,27-28: ”... som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, ... ”

Salme 86,10-11: ”For du er stor, du gør undere,
du alene er Gud. Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed, lad mit hjerte alene frygte dit navn.

Salme 87,7b: ”...
Alle mine kilder er i dig.

Salme 19,15: ”Tag nådigt imod min munds ord
og mit hjertes tanke, Herre, min klippe og forløser!
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

17. marts 2020

BESKYTTELSE FOR ET GUDS BARN

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
1. Joh. 1,9

En Herrens tjener i Norge siger således: “Jeg bliver udspildt i aviser, medier og på nettet nærmest dagligt, og derfor beder jeg dette Guds ord højt ned over mig og mit hus: “Intet våben, der dannes imod dig,
skal nå sit mål; Hver tunge, der rejser sig mod dig, skal du dømme skyldig i retten. Sådan er Herrens tjeneres lod, deres retfærdighed kommer fra mig, siger Herren” Es.54,17 Jeg beder også højt følgende ord: “Som spurven flakser om, og svalen flyver, sådan når den grundløse forbandelse ikke frem.” Ordspr. 26,2

Herefter velsigner jeg alle mine fjender, for Guds ord siger: “Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. ” Rom. 12,14

 

Når jeg har brug for tilgivelse for mine synder, ja, så er det med Guds eget ord, at jeg kommer frem for Faderen og beder: ”Tak Herre, at du har tilgivet mig min synd, som jeg nu har bekendt for dig. For dit ord siger i 1.Joh.1,9: Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
 

Husk, at Gud Fader er fuldkommen bundet til sit ord, og han har givet sit ord hæder foran sit navn. (Salme 138,2) Derfor bør Guds ord være højeste myndighed i vores liv. Vi ved, at når vi ærer Guds ord, så bringer det trøst, redning og ære til os.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

16. marts 2020

FORDELENE VED AT LÆSE GUDS ORD

”... dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde …
Jer. 15,16

Gud lover visse ting til dem, der tager sig tid til dagligt at lære ham bedre at kende gennem hans ord. Lad os se på noget af det, han lover dem:

1) Glæde. ”Jeg fandt dine ord og slugte dem; dine ord blev til fryd for mig og til hjertets glæde, for dit navn er nævnt over mig, Herre, Hærskarers Gud.” Jer. 15,16

2) Kraft og styrke.Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. ” Apg. 20,32

3) Fred.Stor er lykken for dem, der elsker din lov, intet får dem til at snuble.” Salme119,165
Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod og din retfærdighed som havets bølger,” Es.48,18

4) Standhaftighed.Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. Derfor glæder mit hjerte sig, og min sjæl jubler, ja, mit legeme skal bo i tryghed.” Salme 16,8-9

5) Fremgang.Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig. ” Josva 1,8

6) Besvarede bønner.Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. ” Joh.15,7

Glæde, kraft og styrke, fred, standhaftighed, fremgang og besvarede bønner – det er noget alle ønsker at have. Hvad med dig? Du behøver ikke at søge længere. Gud har lovet dig det altsammen, hvis du hver dag er sammen med ham i hans Ord.
“... et Ord til Dagen”

Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

15. marts 2020

GUDS ORD STÅR FAST

Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Joh. 14,6

Guds ord står fast – uanset hvad der sker. Som ung kristen hørte jeg sømandspræsten, Hans-Jakob Frøen tale. Han sagde, at han aldrig sagde: ”Bibelen siger” eller ”der står i Bibelen.” Men han sagde: ”Guds Ord siger”, ”Der står skrevet i Guds Ord.” Han mente, at der var mere myndighed i at sige Guds Ord end Bibelen.

Vi lever i en tid, hvor os, der står fast på Guds Ord, bliver kaldt yderliggående og fundamentalistisk. Det falder naturligvis af sin egen meningsløshed. Det er den gamle historie, som Satan begyndte i Edens have: ”Mon Gud har sagt!” Han forsøger at så tvivl om Guds Ord, og sammen med det også vantro. Men Gud sætter sit Ord højere end sit navn.(Salme 138,2)

Det er af afgørende betydning at læse i Skriften. ”Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen. ” og ”Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig. ” 1.Tim.4,13 og 16. Ifølge dette Gudsord vil Ordet frelse dig. Altså: redde dig og føre dig gennem alle forhold. Det vil også frelse dem, som hører dig og lytter til dit vidnesbyrd. Hvor stærkt!!!


Når jeg vidner for folk, som ikke er troende, så siger jeg: ”for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, ” Rom. 3,23 Guds Ord fortæller os, hvordan vi bliver frelst. Guds er mere end almindelige ord. Guds Ord er helligt. ”Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. ” Joh. 17,17

Guds Ord er en lukket bog uden Åndens vejledning, derfor må vi bede Gud – inden vi begynder Bibellæsningen – velsigne Ordet og åbne det for os.

Når det drejer sig om at få vore børn frelst, så læser jeg Es.54,13: ”Alle dine sønner skal være oplært af Herren, dine sønner får stor lykke,” Når det angår helbredelse skal vi læse højt for os 1.Pet.2,24: ”på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.


Guds Ordet er som regnen og som en mukkert, der knuser bjerge. Det viser os, at vi ikke kun har behov for regndråber. Vi har brug for megen regn for at det kan spire og gro. Sådan er det også, når vi slår med en mukkert på en sten, for da må vi slå mange gange. (Es. 55,10-11 og Ez. 36,26)

Nogle mener, at al religion er lige gyldig, og at der findes mange veje til frelse og til Himmels. Men som kristen tror vi på Guds Ord, og derfor ved vi, at det kun er Jesus, som er vejen, sandheden og livet, og som kan frelse os fra evig fortabelse.

Når vi som menighed, samfund eller individer fjerner os fra Guds Ord, så får det ulykkelige konsekvenser – ikke blot for os, men også for andre. Stå fast på Guds Ord, lad dig ikke rokke fra sandheden. Bøj dig for Guds Ord, og du vil altid sejre. Døm alting, du gør, ud fra Ordet, og velsignelsen vil følge dig. Så enkelt og alligevel så svært, da vi som mennesker lever i en ond verden.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

14. marts 2020

LIVETS TRÆ

Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. ” 1. Mos. 2,9

I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. ” Åb.22,2

Bibelen begynder med fortællingen om livets træ(1.Mos.2,9), og den slutter også med fortællingen om livets træ(Åb.22,2). Der er mange tråde, der peger frem mod frelsen.

Noas ark er en stor hemmelighed. Når du ser arken udefra, så er den et gigantisk træskib, der på gådefuld vis driver om på livets vand. Træerne, som Noas ark er bygget af, beskytter livet på samme måde som livets træ. Skult for verden rummer denne forvoksede båd en hemmelighed om det evige liv.

Jesus døde på korsets træ, og dér blev han os til frelse og vandt os evigt liv, hvis vi bare accepterer at modtager det med tak.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

13. marts 2020

VEN

Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer.
Joh. 15,15

”Ven” er et af de smukkeste ord, jeg kender. Hør, hvad Jesus siger: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for jer. ” Joh.15,15
Jesu efterfølgere kaldte ham: Herre, Mester, Lærer og endog Messias – frelserkongen. Her siger Jesus: ”Jeg kalder jer ikke længere tjenere... Jeg kalder jer venner...” Nogen af os har muligvis forestillet os Jesus som herre, arbejdsgiver – med mange påmindelser og forbud. Her siger Jesus: ”Jeg kalder jer venner.”


Vi har et helt særligt forhold til en ven. Et forhold med agtelse for nærhed og afstand. Det er et forhold uden rang eller titel. Vi kan mødes igen efter 20 år, og forholdet er stadig der. Personen kender du stadig. Eller det kan være venner, du møder på daglig basis.

Forskning indenfor psykologi, sociologi og sundhed viser, at venner har afgørende betydning for vores mentale sundhed. Jeg har ikke behov for at have mange venner, en god ven vejer meget mere end flere ustabile og letsindige venner. De Lillos synger: ”Hold på en venn, få blir igjen – en venn kan fort bli borte for godt, om du glemmer ham lenge nok.”

Følg mig,” siger Jesus og respekterer mit valg, både i nærhed og i afstand. Som barn lærte jeg en sang: “Velg ham din frelser, velg ham for livet, en bedre venn kan du aldri få. Blir han venn i ungdomstiden, er det givet, at han er med til sidst, når du blir gammel, grå.”

 

Et vers lyder: “Hvor trygt, når livets alvor møter deg på ferden, å ha en venn som hjelpe kan og alt forstår. Om du blir hånet, misforstått i denne verden, fortrøstningsfullt til Jesus frelseren du går.”

 

En ting er sikkert: Før eller senere kommer vi til at stå overfor livets alvor. Det kan være så forskelligt fra person til person. Da er det godt at have en ven, både i Himmel og på jord. Da vennen døde, råbte han: ”Det er fuldbragt!” Jeg har gjort det – for dig, kære ven! På korset bliver der råbt ud: ”Jeg er din ven! I hele den enorme fylde, som dette ord rummer.
 

Jesu liv viste, at han var en sand ven. Han havde indflydelse på mennesker, både legemligt og sjæleligt. Han talte, spiste og vandrede sammen med dem. Han trøstede, græd og lo sammen med dem.

Jeg har en ven i Jesus. Ikke en slavepisker, men een, som jeg vandrer sammen med i dagligdagen, og som accepterer mig præcis som jeg er.

Jesus opfordrer os til at være en ven, der viser omsorg. Han har nedbrudt muren mellem dem, der er økonomisk velstående og de sårede, dengang han døde. Fra hans synsvinkel er der ingen forskel på rig og fattig, eller mellem vellykket og mislykket. Jesus kalder os allesammen med det smukkeste navn i denne verden: Ven!
Måtte Jesus velsigne jer alle.
Sten Sørensen
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

12. marts 2020

GUDFRYGTIGE FORÆLDRE, GUDFRYGTIGE BØRN

”Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej ...” 1. Mos. 18,19

Gud talte om Abraham, da han sagde: ”Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham.« ” Kan Gud sige det samme om dig? Hvis du tager dette alvorligt at opdrage gudfrygtige børn, så holder Gud et særligt øje med dig!

 

Hvis du ønsker, at vigtige sandheder ikke skal have en indflydelse på dine børn, så skal du blot forsøge at lære dem et eller andet, du ikke selv lever efter og tror på. Synes du, dine børn er besværlige? Nej, de holder blot nøje øje med dig, ligesom en høg! Hvis dine gerniger viser, at det du lærer dem ikke har en særlig stor betydning for dig, så vil det heller aldrig få en betydning for dem. Kan du bebrejde dem det?

Hvis du er ivrig efter at skaffe dig materielle ting, så vil de også gøre det samme. Men hvis du giver dig selv i tjeneste for Gud, så bliver de også draget af og mod Ham. Ønsker du at få et langt og lykkeligt liv? Så skal du give dine børn Guds Ord og deres børn efter dem.(Læs 5.Mos.6,2)

Bemærk at det begynder med din kærlighed til Herren: ”Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. ” 5.Mos.6,5 Kom dette bag på dig? Det bør ikke være sådan. Hvis dit liv og livsførsel viser din kærlighed til Kristus, så vil han forekomme tiltrækkende på dine børn som intet andet i verden.

Ser dine børn dig læse i Bibelen? Taler du med dem om bibelske sandheder på en sådan måde, at de føler og ved, at dette er noget, du er optaget af? Viser du dem vej til Bibelen efter svar, når I diskuerer opførsel og værdier? Hvorfor har dette så stor en betydning? Fordi Bibelen siger: ”Hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren og det, han havde gjort mod Israel. ” Dom.2,10


Hvis du ønsker at opdrage dine børn til at blive gudfrygtige, så må du lære dem Guds riges grundregler – og også selv lever i overensstemmelse med dem.
“... et Ord til Dagen”

Effie Campbell oversatte
 

 

 

 

 

11. marts 2020

DET ER I GRUNDEN SÅ ENKELT: FORKYND BLOT ORDET

”Så sagde Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«”
Joh. 8,11

Jesus kaldte disciplene med ordene: Følg mig! Han underviste dem at bede: Fader vor! Og når han blev spurgt om det vigtigste bud, svarede han: Elsk!

Det er, når alt kommer til alt, så enkelt.
Sådan er det også med mission. Det drejer sig blot om at bringe evangeliet. I første omgang drejer det sig ikke om at undervise, bygge kirker, skrive bøger, lave radioudsendelser osv. Det kommer i anden række. Selveste missionsarbejdet er at forkynde evangeliet. Eller som Jesus sagde det i sin erklæring: Forkynd glæde, frihed, nåde! Evangeliet er enkelt. Det betyder ”glædes bud” og er kort og godt om de 3 ting, vi fejrer til jul og til påske: Jesus kom, Jesus døde, og Jesus genopstod fra de døde. Det betyder, at Gud er nær, Gud tilgiver, og Gud giver nyt liv. Hvor svært kan det være?

Det er enkelt at forkynde. Det er i virkeligen blot at belyse eller råbe det ud, som Jesus nævner i sin profeti, som Jesus nævner i sin erklæring:


Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. ” Luk. 4,18-19

Hvordan kan det være, at det er så enkelt? Jo, for alting tilrettelagt og gjort til rette tid. Gud har allerede besluttet at vise nåde. Han har allerede gennemtænkt en frelsesplan. Han har allerede sendt Jesus til vor jord. Han har allerede sonet vor synd på korset. Han har allerede åbnet himmelen for hvert enkelt menneske, der ønsker at modtage ham som sin Herre og Frelser. Og lige nu står han og inviterer alle til fest.

 

Vejen er jævnet. Der er sonet for synden. Prisen er betalt. Nu skal fangerne, de fattige og de nødstedte blot have det at vide, så de kan springe ud i friheden. Og det er her, at du og jeg kommer ind i billedet. Vi skal viderebringe dem den gode nyhed.
 

Det behøver ikke være så kompliceret. Tænk engang, hvor enkle og letforståelige Jesu taler var: ”Tiden er nær. Guds rige er kommet nær! Omvend jer og tro på evangeliet!” Læg også mærke til, hvor generøs og rummelig han var, da han mødte mennesker: ”Dine synder er dig tilgivet! Heller ikke jeg fordømmer dig! Din tro har frelst dig!”
 

På samme måde kunne vi sige til kassedamen: ”Gud velsigne dig!” Eller henvendt til kollegaen, der har smerter i ryggen: ”Jeg skal huske dig i min aftenbøn. Eller til flygtningen på gaden: ”Du kan være tryg nu. Gud elsker dig!”

En eller to sætninger, og pludselig har du tændt et nyt håb for et menneske i nød. Forbindelsen er knyttet og jorden er gødet for flere samtaler. Et nyt venskab er undervejs.
Det er i grunden så enkelt.
Svend Løbner
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

 

 

10. marts 2020

KVINDEN DER FIK EN ÅBENBARING

Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer,
Matt. 5,44

Det var en søndag aften for kort tid siden, at vi kiggede på Visjon Norge. De viste et møde fra sommerstævnet hos Evangeliesenteret fra juli 2015. Lise Karlsen bød velkommen og indledte selv.

”Det her er nogle stærke møder,” sagde hun. ”Da jeg forlod mødet i aftes oplevede jeg noget, der gjorde, at jeg blev meget bevæget. Det var sådan, at da jeg trådte ud på gangen hørte jeg, at nogen kaldte mit navn. Jeg vendte mig og så et ægtepar. De ville gerne tale med mig.

”Jo, ser du” sagde manden, ”Vi er kommet her i aften for at få styrke til i morgen. Den 22. juli er der gået fire år, siden mange unge mennesker blev skudt og dræbt på øen Utøya. Vores søn var en af dem, der døde, og i morgen skal vi derud på Utøya, hvor der skal være et mindesamvær.”


Han fortalte videre, at hans hustru faldt i den dybeste depression på grund af denne begivenhed. Hun faldt ned i et dybt mørke over at miste sin søn på denne forfærdende måde. Det nyttede ikke noget at tale om det, og sådan var det i to år. Men så skete der noget! Herren gav hende en åbenbaring, et syn. Hun så ind i en fængselscelle. Derinde sad sønnen og holdt Breivik i hænderne.


”Å, min kæreste, hvordan kan du holde ham i hænderne? Han har jo frataget dig livet!”

Så vendte sønnen sig smilende og sagde: ”Mor, ved du hvad? Min tid var kommet!”

 

Da blev synet svagere og forsvandt så helt, men moren havde set nok. Depressionen var som blæst væk, og hun begyndte igen at leve et almindeligt liv.

”Siden den dag,” sagde faren, ”har vi bedt for Breivik. Jesus er død for alle mennesker. Også for den værste drabsmand har han betalt for, hvis han ønsker at modtage det. Jeg håber en dag at få lov til at tale med Breivik, for så vil jeg sige til ham, at vi har løftet ham op for Guds trone i mange år.”

”Jo, dette var i sandhed en stærk samtale,” sluttede Lise.
Effie Campbell

 

 

 

 

9. marts 2020

DE GØR DET TIL EEN VEJ

For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru
2. Kor. 11,2

”Der findes to veje, den smalle og den brede vej, og de ender ikke det samme sted begge to, men nogle gør alt til een vej på vore dage, og den går ikke.” Sådan sagde en gammel kvinde til mig forleden, da hun ringede til mig og delte sit vidnesbyrd med mig. Jeg vidste, at hun som ung havde oplevet en kraftig omvendelse, kraftigere end de fleste, og jeg mente mig at vide, hvorfor det mon var således. Hun havde særlige evner til at tale, vidne og synge. Når Herren lægger sine talenter ned i os, så skulle han helst få sit tilbage igen med renter.

”Dengang jeg var en stor skolepige, elskede jeg Jesus,” begyndte hun. ”Men da jeg blev færdig med skolen tog jeg til hovedstaden, Tórshavn(Havn). Der begyndte jeg at gå til dans i det lokale teater(Sjónleikarhúsið). Jeg elskede at danse, og det blev en sand afgud for mig. Interessen for Jesus blev svagere og svagere og til sidst glemte jeg ham fuldstændig.

En nat fik jeg en drøm. Jeg drømte, at jeg kiggede op mod himlen. Da så jeg mit navn stå skrevet med hvide bogstaver på luften. Jeg faldt på knæ og bøjede mit hoved nedad, mens jeg hviskede: ”Ser Gud mig mon?” Så kiggede jeg opad igen. Da bemærkede jeg lant foran mig høje ildtunger og meget røg. Jeg vidste med mig selv, at dette var helvede.


Jeg var rystet i min grundvold, og de følgende to uger tog jeg ikke til dans. Men så syntes jeg, jeg ville prøve igen. I det øjeblik, jeg skulle træde ind over dørtærskelen i danselokalet var jeg ved at kvæles og havde stort besvær med at trække vejret. Jeg hørte da en tydelig stemme sige til mig: ”Det her er sidste gang, jeg kalder på dig!!!”

Fra det øjeblik vidste jeg, at jeg havde været til dans for sidste gang. Jeg var færdig med verden. Det varede alligevel et halvt år, inden jeg vendte mig til Jesus og blev frelst. Men mens jeg sådan gik under kaldet fik jeg en drøm om den tjeneste, jeg skulle gå ind i. Jeg drømte, at jeg stod på kajen og fiskede. Jeg lod blikket falde hen over sundet. Da hørte jeg en stemme, der sagde: ”Spring ud, for havet bærer dig!” Stemmen hørtes tre gange og blev hårdere for hver gang. Så sprang jeg ud i drømmen, og i samme øjeblik blev fjorden til tyk is. Jeg fortsatte så til fods på isen indtil jeg så et ældre ægtepar foran mig. Det var parret, der havde startet missionsarbejdet i vores landsby. Nu lød stemmen for anden gang: ”Du skal gå foran.” I drømmen gik jeg nu foran dem og ind i en lille bus, der skulle køre os til møde. Jeg blev frelst på et møde i missionshuset, og idet jeg vidnede fik jeg frelsesglæden.

Jeg har et langt liv prædiket, holdt bibeltimer, søndagsskole og vidnet mange steder rundt om på Færøerne. Aldrig har jeg nogensinde længtes tilbage til danselivet, og jeg siger blot, at vi ikke kan stå med et ben i hver sin lejr, for så falder vi i midten. Du kan ikke stå og bekende til det ene møde for så i næste øjeblik at svælge i verdens lyster. Det er meget alvorligt, for porten ind til den smalle vej er snæver. Du får ikke lov til at bringe noget ekstra tant og fjas med dig, og du kan heller ikke lege dig ind. ”Nej, stræb efter at komme ind,” siger Herren. De troende er Jesu Kristi brud, og han ønsker ikke at dele sin brud med denne verdens veje. Vejen er smal. Du kan ikke alt. Når du inviterer verden ind i dit hjerte, så nedbryder den dit åndelige liv efterhånden,” sluttede den gamle kvinde, og mine tanker gik til Paulus, som skriver: ”For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru
2. Kor. 11,2
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

8. marts 2020

JEEPEN

Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I har tro og ikke tvivler, kan I ikke alene gøre det med figentræet, men også sige til dette bjerg: Løft dig op, og styrt dig i havet! og det vil ske.
Matt. 21,21

En ung mand arbejdede i hæren. De ydmygede ham nærmest uafbrudt, fordi han troede på Gud. En dag havde kaptajnen planer om at ydmyge ham foran hele hærafdelingen. Han råbte den unge mand til sig og sagde: “Unge mand, kom herhen, tag nøglen her og tag så hen og parker jeepen lige her.”

Den unge mand svarede: “Jeg kan ikke køre bil!”

Kaptajnen svarede: “Jamen, bed da til din Gud om hjælp! Vis os nu, at Han virkelig eksisterer!”

Den unge mand tog nøglen, gik mod jeepen og begyndte så at bede...
Han parkerede bilen både
omhyggeligt præcis på det sted, kaptajnen havde peget på.
Den unge mand kom ud af jeepen og så dem stå der grædende.


De sagde alle i samlet flok: ”Vi ønsker at tjene din Gud!”

Den unge mand stod fuldstændig overrasket og spurgte da, hvordan det kunne være.

Kaptajnen råbte: ”Åbn lige motorhjelmen og vis den unge mand, at bilen ingen motor har.”

Da sagde drengen: ”Der ser I! Dette er den Gud, jeg tjener. Han er den Gud, der gør det umulige muligt. Han er den Gud, som giver det liv, der ikke eksisterer. I mener måske, at der endnu er ting, der er umulige at gøre, men hos Gud er alting muligt.”

Til dig, der læser disse linjer: ”Jeg beder, at Herren måtte virke et stort under i dit liv i dag i Jesu navn. Amen.”
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

7. marts 2020

TROSSØSKENDE DER UDFORDRER VORES LIVSSTIL

Vores folk skal lære at være ivrige efter at gøre godt og hjælpe til, hvor der er behov for det. Ellers er der ingen frugt af deres tro.
Titus 3,14 Bibelen på Hverdagsdansk

Anne Christiansen
Guds menighed findes på utallige forskellige steder på jorden. Nogen steder bliver den brutalt forfulgt, og mennesker bliver slået ihjel for Jesus navns skyld og andre steder døser den hen og lever et lunt og hyggeligt liv med alle slags bekvemmeligheder...


Når du møder troende, der bor andre steder på jorden, så kan du komme til at føle, at de udfordrer vores livsstil. Vi mener muligvis, at livet, vi lever hos os er det almindelige, men det er det langtfra. Vi indsker hurtigt, at det almindelige er helt anderledes end det, vi lever på vore breddegrader.

I Amazon regnskoven kommer mennesker til tro i tusinder i landsbyerne, der ligger langs denne verdenskendte flod, og det allervigtigste, alle de nye i troen samler sig om, det er at blive Jesu disciple. Hver eneste af dem, der kommer til tro i denne vækkelse bliver personligt fulgt af en anden, der har været troende i længere tid. Dette er åndelige mødere og åndelige fædre, der giver af deres egen tid. De bringer det videre, som de selv har fået givet. Menigheden vokser i store tal og breder sig stadig videre til nye byer. Det kommende forår har 500 mennesker fra en lille by i det nordlige Brasil besluttet at flytte ind i en af de største byer i den sydlige del af landet! Disse, vore trossøskende lader troen styre samtlige beslutninger i livet og de flytter rundt med alt, de er og har, ind i et barsk byområde, hvor de fleste ønsker at flytte fra.

I Uganda i Afrika opstår der en ny generation. De ønsker at forme fremtiden i landet. Forældreløse børn og kvinder og børn, der har været ofre for overgreb og vold, har fået en ny begyndelse på livet. Mennesker bliver løftet op af ufattelige lidelser og dybeste håbløshed og ind i et liv med værdighed og håb for fremtiden, fordi Guds menighed har etableret en standard at hjælpe andre mennesker, der langt overgår det, de er forpligtiget til at gøre. Kærligheden til Gud og medmennesker har ført til en slags ”sacrificial living”(en uselvisk livsstil), hvor troende, som selv har et stort behov, de giver bort af den lille smule, de besidder, til andre, der har det værre end de selv har det. Dette er en udfordring til os! Vi har alt, men holder ofte igen med at give. Vi kan finde på at hugge bremserne i, hvis det kommer på tal ”at ofre” noget, der havde gået ud over os selv.


I Sydkorea støder vi på troende, der har set Gud løfte deres land fra den dybeste fattigdom, både åndeligt og timeligt, og ind i en helt ny tid. Her findes verdens største menighed med hundredtusinder af medlemmer. Og her er der ”små dattermenigheder”, der alene er større end hele pinsebevægelsen i Norge.
Og alt dette er sket på mindre end 60 år! I hovedstadet Seoul er der i dag omtrent 40% kristne.


Mennesker i tusindtal har været og er i bøn for deres folk, for landets ledere, for deres nabolande, for skoler, arbejdspladser og naboskaber. Disse troende finder en selvfølgelighed at være en del af og søge Gud inden dagen gryr, og resten af byen vågner. Tidligt, mens det endnu er mørkt, står de op og mødes i menighedslokaler, ung såvel som ældre. De gør, sådan som Ordet oprindelig indskærpede de troende at frembære bønner for alle mennesker generelt, og specifikt for dem, der har særligt ansvar og har høj position. Lovsangen lyder stærkt og inderligt, Guds Ord bliver forkyndt, og bønner bliver af hjertet råbt op til Gud og med en kraft, der tydeligt fortller os, at disse troende ved, hvorfra deres hjælp kommer. Dette har en stor betydning og virkning!


Troende under andre himmelstrøg lader troen præge alle områder af livet, og Guds rige har stor fremgang både i Afrika, Latin-Amerika og i Asien. Vi har i den grad brug for at forandres, så vi her i Europa også får den samme slags tro og overgiver os helt til Jesus Kristus!
Effie Campbell oversatte.

 

 

 

 

6. marts 2020

DER ER STYRKE I AT VÆRE VENLIG

”Vær hinanden hengivne ... ” Rom. 12,10

Æsop skrev et eventyr, hvor vinden og solen diskuterede om, hvem af dem mon var stærkest. Vinden spurgte: ”Ser du den gamle mand dernede? Jeg kan hurtigere få ham til at smide frakken end du kan.” Solen tog imod udfordringen, og flyttede sig bagom en sky, mens vinden steg til storm. Men desto mere vinden tiltog, desto fastere svøbte den rejsende sig ind i frakken. Til sidst opgav vinden, og solen smilede venligt til den gamle mand. Det varede ikke længe til han tørrede sveden af panden og tog frakken af og fortsatte så rejsen. Solen kendte hemmeligheden: Varme, venlighed og et godt forhold er altid mere effektiv end magt og raseri.

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. ” 1.Kor.13,4
Ædle mænd forstår, hvor stor en styrke der ligger i at være milde. Engang da Abraham Lincoln havde middagsgæster i det Hvide Hus var der en af gæsterne, der blæste på kaffen og hældte den ned i underskålen og drak så direkte af denne underskål. Du kan nok nemt forestille dig, at nogle af de fine damer og herrer, der sad nærmest, blev chokeret og en rum tid herskede der en pinlig tavshed ved bordet.

Så hældte Lincoln sin kaffe op i sin skål, og resten af aftenen drak han fra denne. Og ved du hvad? Samtlige gæster begav sig derefter til at gøre præcis det samme! En lille venlig gerning reddede således en gæst i det Hvide Hus i en kejtet situation. Lad denne enkle men gennemtænkte gestus fra en af USA's største præsidenter gennem tiderne minde os om, hvor stor betydning det har at vise et eksempel på venlighed.

Det er meget muligt, at du aldrig har hørt om Stephen Grellet, en fransk kvæker, der døde i 1855. Han ville sandsynligvis være forblevet helt ukendt, hvis ikke det havde været for nogle udødelige linjer, der nok altid vil blive husket: ”Jeg vil kun gå gennem denne verden denne ene gang. Lad mig derfor nu straks vise alle mennesker al den venlighed, jeg er i stand til. Lad mig ikke vente eller vanrøgte denne beslutning, for her vender jeg aldrig tilbage.”

Hver dag har et eller andet til fælles med den kommende dag. Begge giver mulighed for at vise venlighed, og hvis denne mulighed ikke bliver brugt, så kan du komme til at fortryde det såre.

Digteren C.R.Gibson skrev: ”Jeg har grædt om natten om min kortsynethed og overfladiskhed – om at jeg har været blind for behovet hos andre. Men jeg har derimod aldrig følt den mindste smerte, fordi jeg har vist en lille smule venlighed mod andre.”
“... et Ord til Dagen”
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

5. marts 2020

ER DET MON TID TIL AT SKIFTE BANK?

»Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.
Luk. 16,9

Svein Andersen
Du behøver ikke læse hele Bibelen så mange gange før du er i stand til at se, at midt i alt det, Bibelen siger - Guds Ord - fortæller os om Guds nåde imod alle mennesker, om Jesu helbredende kraft, Åndens udhældning ogÅndens gaver, Jesu tilbagekomst og Guds hellighed – da taler den muligvis endnu mere om penge og fiansielle forhold end om mange andre forhold i livet, som påvirker os hver eneste dag? Er der måske tid til at tænke på, hvor store værdier vi bør sætte i Himmelbanken, hver enkelt af os først og fremmest, men muligvis også, hvad nationen skal bruge vores opsparede værdier til?

Hvad var det nu, verdens rigeste mand, Salomon sagde: ”Den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham hans gerning.” Ordspr.19,17 Muligvis var det ingen dårlig investering for oliefonden, fordi Guds velsignelser fastholder deres værdi, mens aktiernes og obligationernes værdi falder og mister helt deres værdi? Kunne vi som nation se fordele i at låne penge til Ham, der er verdens bedste tilbagebetaler?

Eller hvad med et ord fra selve Mesteren? Jesus gav os et udfordrende ord i Luk. 6,38: ”Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.« ” Jesu egen bror, Jakob, skrev også for næsten 2000 år siden et ord, der er værd at notere sig midt ind i vor egen tid: ”En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. ” Jak.1,27

 

Er tiden ikke just nu moden til i sandhed at bestemme sig til at skaffe sig venner ved hjælp af det, vi ejer af den uretfærdige mammon, så de kan møde os og tage imod os med åbne arme i de evige boliger, når mammons værdier falder? (Løst oversat efter Luk.16,9)

Jovist, kære brødre og søstre – tiden kan meget vel være moden til at skifte bank, at tjene i gudfrygtighed og at vinde sig venner for tid og – ikke mindst – evighed!

Og jeg hørte en røst fra himlen sige: »Skriv: Salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, for deres gerninger følger dem.« ” Åb.14,13
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

4. marts 2020

DET HAR INGEN VÆRDI AT VÆRE BERØMT

”... Herre? Mit håb står til dig!
Salme 39,8

Samfundet er så optaget og forgabt i alle de kendte i Hollywood, men det er helt hen i vejret. Millioner har dem som deres store forbilleder, der er blevet berømt og som har haft succes selvom det at være ”stjerne” ikke giver den glæde og tilfredsstillelse, man bliver fristet til at synes.


Det kunne Marilyn Monroe haft sagt os, og også Elvis Presley og Michael Jackson. Tænk engang på al den tilbedelse, som Mohammed Ali var genstand for, dengang han var bedst. Han var kendt som ”verdensmesteren”, ingen kunne besejre”.

Billedet af ham var oftere på forsiden af idrætsblade end billeder af nogen andre sportsmand i historien. Hvor han end befandt sig, så fulgte fotograferne og pressen ham. Men rigdom og hæder og ære kan ikke købe et godt helbred, og han måtte bukke under for sygdommen Parkinson.


Idrætsmanden, Gary Smith, var en periode sammen med denne sygdomsramte idrætsmand i hans hjem. Nyhedsmanden spurgte, om han kunne få lov til at se hans samling af pokaler.


Ali viste ham ned i en mørk, fugtig og våd stald, der stod lige ved siden af hans bolig. Derinde, støttet af en væg, stod der et bræt med en udstilling af souvenirs – billeder af ”Thrilla i Manilla”, billeder af Ali, der som bokser danser og hæver mesterskabs-bæltene, som han havde vundet, op over hovedet. Men billederne var plettede af hvide striber fra duerne, der havde reder oppe på spærrene. Ali tog brættet og vendte det om, så forsiden kom til at vende indad mod væggen. Så gik han mens Smith hørte ham mumle frem for sig: ”Jeg havde hele verden, og det var alt intet. Se mig nu!”


Salmisten skrev: ”En mand vandrer som et skyggebillede, han samler rigdom til ingen nytte, han ved ikke, hvem der skal høste den. Hvad har jeg så at vente på, Herre? Mit håb står til dig!” Sl. 39,7-8

“... et Ord til Dagin”

Effie Campbell oversatte.

 

 

 

 

3. marts 2020

HAN FIK HJÆLP I KIRKEN

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.
Joh. 13,34

Vi var gået fra fastegudstjeneste i Vestkirken. Præsten talte om Jesus i Getsemane Have, og så berørte han Judas. ”Det er hårdt at blive svigtet af din ven,” sagde han. ”Det er næsten sådan, at du hellere vil have en spytklat direkte i ansigtet fra din fjende, end dette hykleriske i øjnene. Du tror, at vedkommende er din ven, og så har han en anden hemmelig dagsorden med sin smigrende adfærd. Jeg tænker, vi ikke helt fatter, hvor forrådt og skuffet Jesus var af sin ven. De havde jo fulgtes med hinanden i tre år, og nu svigtede Judas menneskesønnen med et kys.”

Så begyndte præsten at fortælle om en begivenhed fra sit eget liv. ”Dengang jeg studerede i København arbejdede jeg også som frivillig i Marie kirken på Vesterbro. Denne kirke går også under navnet, Narkokirken, fordi der kommer så mange misbrugere dér. De får der varmt og godt tøj, et måltid mad og en snak, og det er præcis dette, de trænger til at få. En anden mand arbejdede sammen med mig. Det var tydeligt, at denne mand selv havde været tidligere misbruger.

 

En dag kom vi i snak med hinanden, og da sagde han: ”Jeg har aldrig i livet fået en anerkendelse. Som ung mand smed mine forældre mig ud og jeg blev dermed hjemløs. Jeg begyndte så at tage stoffer og blev alligevel gift og fik to børn; men så smed min kone mig ud. Hun orkede ikke dette liv, og børnene ønskede ikke en relation til deres far. De skammedes. Men så kom jeg herind i Marie kirken, og her fik jeg anerkendelse og blev accepteret som jeg var, og det gav mig kræfter til at komme ud af stofmisbruget, og nu har jeg fået et godt forhold til min kone og mine børn igen, og nu hjælper jeg andre, der er i samme situation, som jeg var i,” sluttede manden.
Effie Campbell

 

 

 

 

2. marts 2020

ER DU DEN ÆLDRE BRODER?

Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det.
Jer. 18,4

Påskedag prædikede Eivind Frøen i Oasen. ”I Gamle Testamente,” sagde han, ”får vi mange beskrivelser af Gud, hvordan Han er, og hvordan Han handler. Hos Jeremias' 18 kapitel findes der et utrolig godt billede af Gud. Her bliver Gud sammenlignet med pottemageren, og vi mennesker er leret.

Engang var jeg i Indien, hvor jeg skulle undervise på en bibelskole. Da jeg var på vej mod skolen stødte jeg på en inder, der arbejdede som pottemager. Jeg gik ind til ham for at se, hvordan han arbejdede. Værktøjet han anvendte var en rund skive, der stod på en lodretstående stang. Han tog en stor klump ler, der var gennemblødt i vand, og så æltede han leret til det blev blødt og så lagde han det på skiven.

Nederst på stangen var der en endnu større skive, som han sparkede i gang med sine fødder. Det var beundringsværdigt at se, hvordan leret voksede opad, og hvordan han formede det til en beholder. Men det var ikke altid, det lykkedes. Der kunne komme en sprække i; men han kastede alligevel ikke beholderen væk. Nej, han gennemblødte leret igen og æltede det godt igennem på ny og lagde det atter på skiven. Sådan er Gud. Hvis vi ikke lykkes første gang, så begynder han på ny med os, for som der står her i vers 4: ”Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. ” Alle mennesker er enestående, noget helt unikt. Der har aldrig eksisteret een på denne jord, der er fuldstændig magen til dig og der vil heller aldrig komme nogen, så længe jorden består. Gud har givet dig nogle særlige talenter og gaver fordi Han har en særlig plan om, hvad du skal bruges til, og for at udfylde sin plan har du samtlige muligheder, for talenterne findes der.

Jeg har talt med amerikanske soldater, der var udstationeret i Vietnam- og i Golfkrigen, og de har fortalt mig, at himmel og hav bliver sat i bevægelse, når en soldat bliver såret. Får en soldat en kugle og falder, så er de hvidkitlede der straks og bærer den sårede mand væk på båre. Dernæst kommer der en helikopter og flytter manden til et lazaret, hvor læger og sygeplejersker arbejder i døgndrift på at redde mændene.

Os kristne tager os ikke af vore egne sårede ”soldater”. Vi er de eneste, der ”skyder” vore egne soldater. Jeg kender en præst i et andet land, der stod i en stærk tjeneste. Men så skete der det, at han ”faldt”, lerkrukken gik i stykker. Han rejste sig dog atter og gik ind i kirken; men desværre stødte denne fortabte søn på sin ældre broder, inden han fik lov til at komme ind i faderhuset. Alle vendte ham ryggen og tog afstand fra ham. Han tog sin afsked og kom aldrig tilbage, og det endte med, at han blev en glødende ateist. De kristne havde frosset ham ude istedet for at røgte og pleje ham, der var faldet i tyvenes og forbrydernes hænder. Husk på, Herren begyndte på ny med lerkrukken. Hvem er da vi, at vi ikke skulle hjælpe en falden op at stå igen? Nej, jeg kan godt frygte, at vi straks ryger over i telefonen at fortælle og sladre om det og det, der nu er sket, eller at vi gør det over en god og varm kop kaffe.

 

To af Jesu disciple svigtede Jesus. Peter svor på, at han ikke kendte Jesus. Senere angrede han og flygtede grædende fra stedet. Peter omvendte sig, og Herren begyndte på ny at forme Peter på pottemagerens drejeskive, og Peter fik en stor tjeneste i Guds vingård. Judas svigtede Herren med et kys. På en måde forekommer det ikke så voldsomt som Peters eder. Forskellen var bare den, at Judas lod sig ikke omvende og derfor kunne Herren ikke lægge ham på skiven på ny. Han fik tredive sølvpenge for at sælge Jesus; men da han så, hvad han havde gjort, kastede han pengene ind i templet. Men ypperstepræsterne sagde, at det ikke var ret at lægge blodpenge i tempelkisten, og de købte pottemager-jorden for at begrave udlændinge og fremmede for disse penge. (Matt.27,7) Pottemager-jorden, hvad er nu det? Jo, samtlige pottemagere havde et stykke jord hvor de smed alle de beholdere, der var mislykket og som ikke kunne ælte og formes igen, fordi de var blevet hårde. Sådan var det med Judas, han var forhærdet og ønskede ikke at lade Herren ælte og forme sig på ny, sørgeligt og trist!
Effie Campbell

 

 

 

 

1. marts 2020

SNART KOMMER JESUS

 

sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.
Hebr. 9,28

”Jesu tilbagekomst” er et hovedtema i Bibelen. Det er kun frelsen, der er mere omtalt. Bibelen er en profetisk bog. 27% af Bibelen omhandler dette emne. Det er temmelig meget. Paulus nævner to gange nadvermåltidet, 13 gange dåben, men hele 50 gange Jesu tilbagekomst! Han var særdeles optaget i det profetiske ord. Til trods for at dette er en kendsgerning, så har undersøgelser vist, at kun 10% af præsterne og partorerne i de forskellige menigheder prædiker budskabet om Jesu tilbagekomst. Mange af disse er usikre og i tvivl, hvad de skal mene om dette emne. Desuden er de klar over, at menigheden har forskellige meninger og holdninger til dette emne. De vil allerhelst bevare freden i deres menighed. Så de lader emnet ligge. Dette er synd, da forkyndelsen om Jesu tilbagekomst har en vækkende fornyende og evangeliserende virkning på dem, der hører det.

Profetierne er ikke givet os for at skræmme os, men for at vi skal vide, at Gud er i fuld kontrol og at han har styr på alle forhold midt i kaos og vanvid, og Han vil, at vi skal kende hans vejkort over fremtiden. Han ønsker, at vi skal kende de store begivenhederne i fremtiden, sådan at vi kan fortælle vor næste, hvad Guds plan er. Men profetierne er også givet for at vække os op af vor ligegyldighed og sløvhed. For Jesus kommer for at frelse ”... dem, som venter på ham.” Det drejer sig om at blive klar til at møde ham, ellers bliver vi ladt tilbage.

Jeg læste engang om Hans Nilsen Hauge. I hans samtid i 1800-tallet var det kun præsterne, der havde tilladelse til at forkynde Guds ord. Hauge bekymrede sig ikke om dette forbud. Han afholdt møder her og der. Engang kom der en lensmand til et af hans møder og bad ham holde op med at prædike, for det stred imod loven. Hauge prædikede dengang om et sted i Johannes Åbenbaring. Lensmanden vendte sig da til ham og sagde: ”Ved du ikke, at Åbenbaringsbogen er en lukket bog?”

 

Hauge var hurtig på aftrækkeren: ”Det der er ikke sandt – den bliver jo kaldt Johannes' Åbenbaring.” Han havde naturligvis ret.

Johannes' Åbenbaring er Guds sidste ord til mennesket. Her har vi 22 kapitler om denne verdens fremtid og Guds dom over en syndefaldet verden. Men den slutter ikke med et skær af nederlag, men med en utrolig fortælling om den himmelske herlighed og om Det Ny Jerusalem, himmelens hovedstad af himmelsk guld. Forvokset og vældig i størrelse, omtrent 240 mil i længde, bredde og højde!


Muligvis er det på høje tid at begynde at granske det profetiske ord og smide tåbelige horoskoper væk. Smid uldne og uklare spådomsudsagn fra dig. Tag Bibelen frem og lad Guds ord vise dig vejen ind i en fremtid, som ikke burde være ukendt for nogen af os.
Svein-Magne Pedersen
Effie Campbell oversatte