25. januar 2021

I VOR GUDS NAVN

”Da vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vor Guds navn...”
Salme 20,6

Der kan nemt komme en tung stemning over kristne mennesker, fordi de mener sig at have tabt i kampen. Du føler på mange måder på dig selv, hvor svag du er og erfarer at bukke under gang på gang.

Jo, et kristent menneske skal kunne sejre. Det skal banneret løfte i Guds navn.


Og sådan er det også med dig, især i den kamp, du skal kæmpe. Du må ikke bare gå rundt og vente på usejr. Da er usejren sikker. Også du skal vinde sejr. Ikke i egen kraft, men i vor Guds navn.

Gå frimodig ind i kampen og stol på Gud og hans vældige magt. Da vil du til sidst fryde dig over din sejr og gerne løfte banneret i vor Guds navn.
FW / TDH oversatte

 

 

 

24. januar 2021

SKABT OG VELSIGNET AF GUD

”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem ...”
1.Mos.1,27-28

Ud af alle Guds skabninger her på jord var alene mennesket skabt i Guds eget billede – skabt til at ligne den hellige og evige Gud. Derfor er mennesket den ypperligste af alle Guds skabninger på jord. Vi er skabt til at leve i fællesskab med Gud her på jorden hver dag i hellighed og senere i salighed hjemme hos ham.

Og af alle Guds skabinger har kun vi mennesker fået Guds velsignelse. Vi indtager en særstilling, et privilegium blandt Guds skabninger her på jord. Men hvordan står vi os så overfor Gud? Må vi ikke bare give den kendte franskmand, Pascal ret, når han om mennesket siger: ”Vi er elendige, timelige og udødelige, stolte og ydmyge, rene og urene, kærlige og nådesløse – alt på én og samme tid. Kun ét er der fornuft og mening i her i livet: at søge ud af denne elendige stilling til den Gud, som har skabt os.”

Det er synden i os selv, der drager os væk fra Gud. Den foregøgler os frihed, glæde og ære og meget andet uden om Gud. Men Guds ord siger, at dette fører til evig fortabelse. Og livets erfaringer viser – sådan som også kirkefaderen Augustin siger det – at, ”til Gud er vi skabt, og vore hjerter får ikke fred, før det finder hvile hos Gud.” Dette svarer til profeten Esajas ord: ”De gudløse har ikke fred, siger Herren. ” Es.48,22

Lad os forblive under Guds velsignelse og takke Gud, vor Skaber, og handle ligesom Jakob råder os til at gøre i sit brev: ”Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer ...” Jak.4,8
n.

 

 

 

 

 

23. januar 2021

VERDENS BRUGSANVISNING

Jesus sagde til ham: »Hvis du kan! Alt er muligt for den, der tror.«
Mark.9,23


Olav Nerland
Man kan købe forskellige ting, hvor der medfølger en brugsanvisning, og det er godt, da vedkommende, der har skabt tingene ved også bedst, hvordan tingene skal anvendes og holdes vedlige, sådan at vi får det bedste ud af dem og sådan at de holder længst muligt.

Derfor skal du, når du køber noget, hvor der medfølger en brugsanvisning, også læse den nøje inden du gør noget som helst, for ellers kan du nemt komme til at gøre noget forkert og i værste fald ødelægge det, du har købt.

Dengang Gud skabte mennesket gav han os også en brugsanvisning til livet. I begyndelsen var det samvittigheden. Men senere gav Gud os også de ti bud på stentavler. Skrevet med Guds fingre.

Det er klar, at Ham, som har skabt livet også ved, hvordan det skal anvendes, således at vi kan få det bedste ud af det og en evig salighed til slut.

I den gamle pagt blev disse stentavler med de ti bud gemt i nådestolen sammen med en krukke af guld med manna og Arons stav, der havde båret frugt. 4.Mos.17,8

Har du tænkt over, at dengang du overgav dig selv i Jesu hænder, som er nådestolen i den nye pagt, da underlagde du dig samtidig Guds vilje, som er nedskrevet i de ti bud.

Dengang du fik syndernes forladelse for alle dine synder, da blev du født på ny. Du fik et nyt liv, der lever af det himmelske manna. Dette liv vokser og bærer frugt, som Arons stav er et billede på.

”Hans bud er ikke tunge,” skriver apostelen Johannes. ”For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. ” 1.Joh.5,4. Mark9,23

Tror du på dette? Jesus er ikke kommet for at nedbryde loven eller profeterne, men for at opfylde. Matt.5,17. Han vil også fuldføre dem i og med alle dem, som har givet sig op i hans hænder! Også i og med dig!

De ti bud er derfor livets brugsanvisning fra Guds, vor Skabers hånd.
Himmelveien. E.Campbell oversatte

 

 

 

 

22. januar 2021

BRUG TIDEN RIGTIGT!

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
Præd.3,1

For alt er der en begrænset tid, og alle ting under himlen har sin tid, siger Prædikeren, og han forklarer nærmere og siger blandt andet: at tie har sin tid, og at tale har sin tid.

Et godt ord finder altid en plads i hjerterne. Det kan ligge gemt væk i mange år, men så kommer det frem i tankerne, når der er brug for det, og det tænder lys i mørket. Derfor bør vi ikke spare på de gode ord. De bliver aldrig sagt forgæves. Der er en tid til at tale og derfor drejer det sig om at bruge det rette øjeblik. Det kan smerte i sindet i mange år, at vi misbrugte muligheden mens den var der til at sige de gode ord. Men at tie har også sin tid. Det glemmer vi tit. Vi siger så ofte noget, vi ikke burde have sagt. En ordene der passerede vore læber kan vi ikke tage tilbage igen, hvor gerne vi måtte ønske, at de aldrig var blevet udtalt. - Jo sandelig er der en tid til at tie. Især bør vi tie, når det drejer sig rygter og opspundne historier.

Engang kom en ung mand til Sokrates for at lære visdom. Hele tiden talte denne unge mand, så Sokrates ikke fik lov til at komme til orde. Da så Sokrates bagefter krævede dobbelt betaling fra den unge mand forhørte den unge mand sig om årsagen til det. Sokrates svarede: fordi jeg må lære dig to ting. Den ene er at tie, men den anden er at tale.

Herre, sæt vagt ved min mund, pas på mine læber, beder salmisten i Bibelen. Den samme bøn trænger også vi til at bede.
Notabene. Torkil Beder oversatte

 

 

 

 

21. januar 2021

REGNET TIL RETFÆRDIGHED

”Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. ”
Rom.4,22

For at forstå udtrykket ”regnet til” kommer man i tanker om pengebesiddelser, der bliver overført fra en konto til en anden. Bankerne gør dette hver eneste dag. Overvej engang, at din situation ser helt håbløs ud og at du ikke er i stand til at betale din gæld. Så kommer der et utrolig nåderigt menneske og tager sig af hele din gæld – og desuden så overfører han en så stor sum penge til din konto, at du aldrig mere behøver arbejde. Det var det der skete på korset, da Gud ”overførte” alle vore synder til Kristi ”konto” og tilregnede os Hans retfærdighed. Det er så helt enestående!

Ville du have sagt: ”Jeg kan ikke lade dig betale al den gæld, så jeg vil arbejde for at gøre mig værdig til din nåde? Det er i virkeligheden det vi siger, når vi føjer vore gode gerninger til Kristi fuldbragte værk.

Frelsen er som en varedeklaration på helsekost: Ingen kunstige(menneskeskabte) materialer er føjet til.

Paulus skriver: ”Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. ” 2.Kor.5,21 På samme måde, som Gud ”gjorde” Ham(Jesus), der ikke kendte til synd, til synd, ”gjorde” Han dig, der aldrig selv kunne blive retfærdig nok, retfærdig i Hans øjne. ”Men jeg føler mig jo så skyldig, når jeg synder!” Det er også meningen!

Men da Kristus tog al din synd, da tog Han samtidig også hele din gæld. Hvordan føler du det så i dag? En indre kamp! Din genfødte ånd fortæller dig, at du ikke længere kan leve med synd; det er ikke længere det menneske, som du er! Hvorfor gjorde Gud det på denne her måde? Fordi enhver retfærdighed, vi selv ville kunne opnå ligger meget langt fra det, Han kræver. Glæd dig – i dag ser Gud dig iklædt Kristi retfærdighed, og derfor er du altid elsket og accepteret.
„... et Ord til Dagen“ Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

20. januar 2021

HVAD MENER I OM KRISTUS?

»Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.«
Matt.22,42

Robert Pierson
Det største spørgsmål for hvert enkelt menneske i dag er: ”Hvad mener I om Kristus?” Matt.22,42. Vores evige skæbne afhænger af vores svar på dette spørgsmål.

En fritænker lå for døden. For ham var døden blot et spring ud i natten. Når det sorte tæppe bliver trukket for så var der ikke mere. Så var alting slut. Uden Jesus er der ingen livgiver og ingen underfuld opstandelse. Mens han lå sådan og tænkte på alt dette på sit dødsleje må Guds Ånd have talt til ham, for efter hans død fandt man et papirark med følgende ord:

”Jeg har forgæves forsøgt at kæmpe imod min angst på tusinder af måder. Bibelen fortæller os, at der kun findes éen vej: Jesus. Der var mørke i min sjæl. Mit hjerte var hårdt som stål. Jeg kunne hverken se eller høre. Jeg råbte efter lys og liv. Men der var kun éet at gøre: at komme til Jesus i enfoldig tro. Han døde, han lever, han sidder med magten, han går i forbøn for mig. Der er kærlighed i alle hans ord og gerninger. Det eneste håb for en skyldig synder er at komme til Jesus. Lad andre blot håne og spotte. Jeg vil gå til ham med al min skyld og skam. Navnet over alle navne er Jesus.”
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

19. januar 2021

MENIGHEDEN

Hemmeligheden om de syv stjerner, som du så i min højre hånd, og om de syv guldlysestager er den: De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder.
Åb.1,20

Jesus siger: ”Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. ” Matt.16,18

Jesus bygger menigheder. Han vil bygge sin menighed på åbenbaringen af sig selv. Jesus bygger sin menighed og vi er med i dette byggearbejde. Hver menighed er en Guds lysestage i guld, som der står skrevet i Åb.1,20
e.c ovs.

 

 

 

 

18. januar 2021

DER ER HÅB

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.
Matt.7,7

Shervin Ebrahimian fortalte om sit liv i Visjon Norge. Han er iraner, men flyttede til Norge som 13 årig sammen med sin familie. Det var revolutionerende for ham at komme til en så fremmed kultur. Han havde svært ved den nye tilværelse og kom i misbrugsproblemer. Det blev værre og værre og sådan levede han nu i 11 år.

Han fik en søn men havde ingen forbindelse med ham. Shervin var muslim, men kun af navn. Han forsøgte sig nu med buddhisme og hinduisme og var i Nepal en overgang. Men intet af alt dette gav nogen mening for ham og han tænkte ved sig selv, at han var en dårlig far for sin søn og en dårlig søn for sine forældre.

Han troede ikke mere, at der var noget håb for ham og han havde derfor planer om at afslutte sit liv, men så kom der et hjertesuk fra ham: ”Gud, hvis du eksisterer, så må du hjælpe mig!!!” - Telefonen ringede og han havde ingen lyst til at tage den men tog den alligevel. Det var en norsk ven fra misbrugsmiljøet. Han sagde: ”Ham der har skabt himmel og jord, han er flyttet ind i mit hjerte. Jeg er blevet frelst!”

Shervin sagde da: ”Du må komme og besøge mig.” Den norske ven svarede: ”Jeg er på vej til dig med en Bibel.”

Den norske dreng var et bønnens barn, og to måneder inden dette var han blevet frelst. Da begyndte han at bede for Shervin, sin iranske ven. I denne periode tog den norske ven til nogle møder i Seljord. Der var flere frelste iranere i Seljord. Den norske ven siger da til en af disse iranere: ”Jeg har en iransk ven. Jeg ville sådan ønske, at han blev frelst ligesom du.”

”Ja,” svarede iraneren, ”gå hen og køb ham en Bibel.” Så rejste han sig og gik ud mod sin bil og kom derefter tilbage med 10-15 kassettebånd med taler og lovsang på farsi. ”Du skal ringe til din ven og give ham dette.”

Da Shervin afspillede kassetterne var det første gang han hørte lovsang på farsi. Han følte en hellig atmosfære inde i sin stue. Han tog til et Maranatamøde i Arendal sammen med sin norske ven. Taleren talte direkte ind i Shervins liv som om han alene talte til Shervin og ikke til de 20-25 andre deltagere på mødet. Mens han sad der fik han troen. Han blev fyldt med Guds nærvær, hans kraft og herlighed.

Han mistede helt lysten til sit gamle liv. Han blev i et nu løst fra alting, også cigaretterne. Nu er der gået 20 år. Det der fylder livet nu, det er de kristne møder, bibellæsning og tjenesten for Herren.

Han opfordrer dem der beder for sine at være vedholdende, for løfterne ligger klippefast, og svarene kommer i sin egen time.
Effie Campbell

 

 

 

 

17. januar 2021


FOR OVERFLADISK OMVENDELSE?

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
Matt.7,13-14

En gang talte jeg med en gammel troende kvinde, som spurgte, ”Hvordan kan det egentlig være, at dem der har rejst sig op ved møder for at vidne pludselig bliver væk og ikke kommer til møderne mere? Mon det er fordi, deres omvendelse er for overfladisk? Jeg har oplevet to vækkelser og ved disse kunne man se mennesker græde over deres synd. De befandt sig i en veritabel krise pga deres synd. Det ser man ikke mere. ”Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet...” Matt.7,14 Når du vil trænge dig ind gennem den snævre port – der er selve omvendelsen – så kan man ikke også tage al slags ragelse med sig. Dette må man give slip på. Men du så meget mere. Den lyse strand ved salighedens land ligger forude, og dér venter Jesus, vor Frelser, og alle vore kære på os.”

Jeg indskød, at det måske også var fordi de holdt op med at bede, at læse i Bibelen og at komme sammen med Guds børn. De fæstnede ikke deres øjne på Jesus – og så gik det galt. Hvis vi vil nå i mål, hvad skal vi da gøre? Det fortæller følgende lille historie os:

Børnene sad inde i klasseværelset og skrev. På kort tid blev det mørkt. Læreren rejste sig for at tænde lyset og kort tid efter ringede det til frikvarter. Da børnene kom udenfor ænsede de, at det havde sneet. Et fint tyndt hvidt tæppe lå over hele skolegården. Tre små piger fandt da på en leg. De skulle gå fra skoletrappen og over mod gårdspladsens port og derefter se, hvem af de tre der kunne gå den mest lige linje med sine fodspor.

To af dem kiggede ned foran deres fødder og gjorde sig umage at træde fod for fod så lige som muligt. Men da de nåede porten og vendte sig, så de, at deres fodspor snoede sig her og der mens fodsporene hos den tredje pige var fuldstændig lige. ”Hvordan kunne du gøre det?” spurgte de forvavset.”

Inden jeg begyndte spadsereturen kiggede jeg over mod porten. På hver sin side af porten er der en stolpe med en rund pyntekugle øverst på hver stolpe. Jeg kiggede aldrig ned på mine fødder under turen, men jeg fæstnede mine øjne på den ene af disse kugler og kiggede hele tiden stift mod denne, mens jeg gik.” Det er præcis dette, vi skal gøre: Fæstne vore øjne mod Jesus. Så kommer vi i lige linje og direkte hjem.
Effie Campbell

 

 

 

 

 

 

16. januar 2021

NÆRIG OG SELVOPTAGET

Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.
2.Kor.9,7

Engang var der en tyvekrone-mønt og en 200-kroneseddel. De var begge to udslidte og meget brugt, og derfor blev de nu sendt tilbage til banken på ”efterløn”.

De kommer til at ligge side om side. Da begynder 200-krone sedlen at snakke. ”Jeg har oplevet rigtig mange spændende ting i mit liv,” sagde den, ”jeg har været inde på de fineste og dyreste restauranter og engang var jeg inde på et kasino. Hvad har du oplevet?”

Jeg har været inde i en folkekirke, en babtistkirke og en pinsekirke,” svarede mønten.

”En kirke, hvad er det?” spurgte sedlen nysgerrigt. Dette var en lignelse, og du forstår nok, at det skal fortælle os noget om, at mennesker er nærige, når det drejer sig om Guds riges sager, at de mener det er rigeligt at give en mønt i ny og næ til kirkekollekten. Men når det drejer sig om dem selv og det at tilegne sig ting og sager, oplevelser og underholdning, så sidder sedlerne løst i pengepungen.

Lad os overveje og forstå, hvor kostbar en menneskesjæl i virkeligheden er, og at den skal leve i al evighed. Lad os derfor ofre det, vi kan for at give mennesker evangeliet. I Luk.8,3 står der: ”og Johanna, der var gift med Kuza, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. De sørgede for dem af deres egne midler. ”


”For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt...for Gud elsker en glad giver. ” 2.Kor.9,6-7
Effie Campbell

 

 

 

 

15. januar 2021

GLEMMER EN MOR DET BARN, HUN FØDTE?

Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
Es.49,15

Det er Gud, som fremsætter dette spørgsmål i Es.49,15 på et tidspunkt, hvor Israel var i en dårlig forfatning, en situation, vi alle sammen kan komme i, og som kan give grobund for mørke tanker: ”Herren har svigtet mig, Harren har glemt mig!” (Vers.14)
Når vi er i god form og har medvind og det går os godt får sådanne tanker ikke plads i os. Men når vi er ilde stedt og har modvind og muligvis er faldet, da kan disse ord som en sky ramme os: ”Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!” Guds svar til Israel, Jerusalem og det jødiske folk dengang – såvel som i dag – og til ethvert lille Guds barn i dag – der får lignende tanker i fremtiden, er … ”Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.” Og Herren fortsætter i vers 16 og 17: ”Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej, de, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig.” Dette profetord fik Israel for 2.800 år siden gennem Esaja. De nedbrudte mure er genopbygget.

Israels børn, jøderne er vendt hjem igen. De nationer, der siden 1948 har ønsket at lægge Israel i ruiner, har kæmpet forgæves. Men ligesom mange af Guds profetord har dobbelt betydning, sådan gælder det også med det her. For dette omfatter også dig, der tror på Frelseren Jesus, der stammede fra jøderne. Andre kan glemme dig siger Herren – men...

* Jeg glemmer ikke dig!
* Dit navn er nedskrevet med en nagle i min hånd!
* Jeg genrejser dine nedbrudte mure!
* Jeg samler dine børn – din slægt!
* Ødelæggeren må flygte!
* For du er min – og jeg er din!
* Stol ej på dine følelser, men derimod på mit ord!
* Jeg vil føre dig hele vejen hjem!
* Smil – for jeg smiler til dig!


Lad ikke følelserne snyde dig – men stol på Sandheden, som er: ”Jeg glemmer ej dig!” siger Herren. Når Gud kan genrejse de knuste og sønderknuste mure hos en hel nation – så kan han også gøre det i dit og mit liv – i vor slægt.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

14. januar 2021


DU SALVER MIT HOVED MED OLIE

Salme 23, vers 5
”Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.”

Jeg må indrømme, at jeg altid har undret mig over, hvad dette vers fra Salme 23 betyder. Jeg tænkte umiddelbart ”Du salver mit hoved med olie” var billedsprog og skulle annoncere, at Gud ville bevare salmisten sådan at han var sund og rask. Jeg var ikke klar over, at det også havde en dybere mening.

”Får kan ofte få hovedet viklet ind i vildvoksende rosebuske, og det kan nemt udvikle sig dødeligt, når den forsøger at vriste sig fri. Der findes også modbydelige små fluer, der kan lide at plage og pine fårene ved at lægge æg i i fårenes næsebor. Æggene udvikler sig til orme og disse tvinger fårene til at hamre deres hoved imod en klippevæg eller andet hårdt. Dette kan tage livet af fåret. Ører og øjne bliver også påvirket af disse insekter, der piner og plager. Derfor salver hyrden hele fårets hoved med olie. Så bliver der fred. Denne olie beskytter mod den fjende, der forsøger at nedlægge fåret.

Er der mon også tider i dit liv, hvor du plages af sjælelig smerte? Tilbagevendende forvirrende og destruktive tanker hærger dig og plager dig. Slår du også hovedet mod en væg(læs: alkohol, narko mm) for at forsøge at tæmme dem? Har du nogensinde bedt Gud salve dig med olie? Han har uudtømmelige mængder! Hans olie beskytter og gør det muligt for dig at fæstne dit hjerte, dit sind og dine øjne på Ham(Hyrden, Frelseren) allerede i dag og altid! Der er fred i dalen! Måtte vores kære, gode Fader få lov til at salve dit hoved med olie allerede i dag, så dit bæger altid er fyldt til overflod med velsignelser. Gud er god, og Han er trofast.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

13. januar 2021

Smith Wiggelsworth fortæller

»Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort« – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.
2.Kor.3,16-18

”Jeg erindrer engang, jeg forlod en togvogn for at vaske mig om hænderne. På dette tidspunkt var jeg inde i en periode, jeg havde afsat til bøn og Herren havde fyldt mig til overflod af sin kærlighed. Jeg var på vej til en konference i Irland og jeg kunne nærmest ikke komme hurtigt nok dertil. Da jeg vendte tilbage igen til min plads var Herrens Ånd så stærkt over mig, at jeg tror, mit ansigt strålede.

I togkupéen sad der også to præster og idet jeg træder indenfor i kupéen råbte den ene af dem: ”Du overbeviser mig om synd!” Inden der var gået tre minutter råbte alle tilstedeværende i kupéen efter frelse. Lignende begivenheder har jeg oplevet adskillige gange. Dette er tjenesten i Helligånden, som Paulus omtaler i 2.Korinterbrevs kapitel 3. Her fortæller han os, at vi både skal være hans brev og hans spejlbillede. Denne Åndens fylde gør dit liv så effektivt, at selv mennesker i butikker og indkøbscentre forsøger at fjerne sig fra dit nærvær, fordi de bliver overbevist om synd.”

Denne beretning viser os de ufattelige muligheder der er i et liv, der har overgivet sig til Herren. Sørgeligt at nogle vælger at se livet med så begrænset horisont som de dage, vi er tildelt her i tiden. Evigheden er Guds sigte med os og efter Ham længes vi.”

I vore dage er utugt og letsindighed som en dæmning, der blokerer for Guds flodbølge,” Skriver Michael L. Brown. ”Der hvor dæmningen sprænges vil der komme en himmelsk flodbølge i stedet for.”
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

12. januar 2021

OMBYTNINGEN

på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.
1.Pet.2,24

Der er utallige eksempler i Skriften på dette ”at bytte”. Jesus beder os f.eks. tilgive hinanden, sådan som Gud tilgiver os. Han lover, at Gud vil være barmhjertig mod dem, der viser barmhjertighed. Det mest fundamentale i dette at ”bytte”, det er i Jesu løfte, hvor han siger, at hvis vi giver ham vore liv, så vil han give os liv i overflod – det evige liv.

Og han siger: ” ... Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. ” Matt.25,40 Dette vil sige, at Gud velsigner os, når vi lader ham bruge os til at velsigne andre. Denne grundregel har jeg mødt igen og igen, alt mens jeg voksede i mit åndelige liv.

Et andet tydeligt eksempel finder vi i beretningen om Job. Han led meget og mistede alt. Men der står skrevet: ”Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft. ” Job. 42,10. Dengang Job begyndte at bede for dem, der udelukkende kritiserer ham, sker underet, han fik alt tilbage og det i overflod. Den største ombytning i verdenshistorien er alligevel det, Jesus gjorde for os, da han blev hængt på korset bærende alle vore synder på sit legeme. ”på sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt. ” 1.Pet.2,24 Det var en tung byrde at få at slide under at skulle bære alle verdens synder på sig. Og hvad skete der så der på korset? Jo: ”Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; ” Kol.2,14

Og således blev der byttet, vi fik Jesu renhed, og han blev gjort sort af al verdens synd: ”Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. ” 2.Kor.5,21
Giv Jesus dit liv. Det vil du aldrig fortryde, det kan jeg forvisse dig om.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

11. januar 2021

JESU BLOD

” ... det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. ”
3.Mos.17,11

Jeffrey Ebert fortæller: ”Dengang jeg var fem år gammel var bilproducenterne ikke begyndt at bruge sikkerhedsseler og airbags til bilerne og en aften kørte jeg sammen med mine forældre på en lille landevej med blot to baner. Mor sad under mig, da en modkørende spirituspåvirket mand kom over i vores vejbane og kørte frontalt ind i vores bil.

Jeg kan ikke selv huske selve sammenstøet; men frygten og uroen kommer stadig frem for mig, som jeg følte, da jeg så, at jeg var indsmurt i blod fra hoved til fødder. Jeg blev hurtigt klar over, at alt dette blot slet ikke kunne tilhøre mig og at det var blod fra mor. I samme øjeblik, at de to stærke forlygter ramte hendes øjne gemte hun mit lille legeme bagved hendes egen krop som en ren reflekshandling og uden at tænke over det. Det var hendes krop, der blev slynget mod instrumentbrættet og det var hendes hoved, der knuste forruden. Hun tog mod slaget i stedet for mig. Der måtte mange svære operationer til inden mor kom sig efter denne episode.

På korset tog Jesus sammenstødet i stedet for os – han betalte for vore synder, og i samme øjeblik, vi sætter vores tillid til ham, så forener hans blod os med Gud. Tænk over Guds problem. Bibelen siger: ”Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben,

du, som ikke roligt kan se på ulykken, hvordan kan du roligt se på troløse, tie, når uretfærdige opsluger retfærdige?” Hab.1,13 Gud løser problemet, han har med os ved, at han fører os tilbage til vor rette plads ”i Kristus”, sådan at han ser os igennem hans blod. Guds ord siger: ”For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. ” 3.Mos.17,11 At skaffe soning betyder at forene to parter, der tidligere var adskilte. Hvor er det ikke vidunderligt! Jesu blod er den bro, der forbinder kløften og gør os ét med Gud!
”... et Ord til Dagen.” Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

10. januar 2021

GLÆDE

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde ... ”
Gal.5,22

Den anden frugt i rækken af åndens frugter er glæde. En lille pige sagde til sin mor: ”Mor, jeg tror hr Kinsey tager til himmelen hver aften, for han er så glad hver dag!” Men Bill Kinsey havde sin egen forklaring: ”Glæde er det flag, der vajer på hjertets borg, når Kongen Jesus bor derinde.”

Engelen glædede sig, da han forkyndte: ” ... »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. ” Luk.2,10-11

I Skriften hører vi meget om mennesker, der kendte Gud, og hvordan de var fyldt af glæde i hjertet.
”I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. ” Es.12,3
”Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.” Salme 16,11
”Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud ...” Es.61,10
”... I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, ” 1Pet.1,8

Her er opskriften på glæden: Først din Frelser, så din næste og så dig selv.
Kristus er garantien og fundamentet for evig glæde og lykke.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

9. januar 2021

LAD MIG LIGNE JØRGEN!

Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor:
1.Pet.2,21

Jørgen var en alkoholiker, der på underfuld vis blev frelst. Han var kommet i kontakt med missionærer på Istedgade i København. Inden han blev frelst var han berygtet som en uforbederlig fyldebøtte og ballademager. Men da han blev frelst forandredes alt dette fuldstændig.

Jørgen blev nu den, der viste den største omsorg på herberget. Han brugte al sin tid der. Han gjorde hvad som helst. Han holdt sig ikke være for god til selv det mest simple og snavsede arbejde. Om det så drejede sig om at vaske opkast eller vaske toiletterne efter alkoholikerne og misbrugerne, så gjorde han det med glæde. Man kunne være sikker på, at Jørgen altid var parat til at gøre mad til hvem som helst, der vandrede ind fra gaden. Han hjalp dem, der havde det ringest, hjalp dem af tøjet og lagde dem i seng.

En aften efter et vækkelsesmøde kom en alkoholiker frem mod alteret, faldt på knæ og bad med høj røst: ”Å Gud, lad mig ligne Jørgen. Lad mig ligne Jørgen! Lad mig ligne Jørgen!” Missionæren gik over mod ham og sagde: ”Mener du ikke Jesus?”

Alkoholikeren tyggede et øjeblik på det, kiggede derefter på missionæren og sagde:
”Ligner han Jørgen?”
Kan andre mennesker se Jesus i dig?
”... et Ord til Dagen”. E.Campbell oversatte


8. januar 2021

DU ER FRI

”... Herren har salvet mig. Han har sendt mig … for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede,”
Es.61,1

Under anden verdenskrig sad en amerikansk professor og en britisk militærpræst som fanger i en tysk fangelejr. Professoren sad i den amerikanske del og englænderen i den engelske del af lejren.

Amerikaneren havde fremstillet en transistorradio, og disse to venner mødtes hver dag ved hegnet for at udveksle de ferskeste nyhederne. De talte sammen på det gæliske sprog. Det er et gammelt sprog, der bliver talt oppe i det skotske højland og fangevogterne forstod ikke dette sprog.

En dag hørte professoren, at tyskerne havde overgivet sig tre dage forinden, og han fortalte sin ven på den anden side af hegnet om dette. Et lille øjeblik senere hørtes et sejrsskrig på den engelske side.

Der gik nu endnu nogle dage inden tyskerne selv fik beskeden; men da så beskeden endelig nåede deres ører flygtede tyskerne og efterlod alle porte ulåste. Amerikanere og englændere forlod nu lejren som ubundne og frie mænd.

Jesus sagde, at han kom for at forkynde og udråbe frigivelse for fanger. Es.61,1. Dette var og er gode nyheder – Satan er en slået fjende. Dine fængselsdøre er åbne. Din frihed blev vundet på Golgata – du skal blot tage imod det, virke i overensstemmelse med det og holde op med at opføre dig som en fange.

Vidste du, at den afrikanske impala(en antilope) kan springe 5 meter højt og 10 meter langt? Og alligevel holder man den indespærret i et lille bur, der bloter to gange to meter. Hvorfor? Fordi den ikke tør springe, når den ikke kan se, hvorhenne den lander.

Tro er evnen at springe mens du stoler på Gud, selvom du ikke kan se, hvorhenne du lander. Troen åbner døre og sætter dig i frihed fra hvilket som helst fængsel. I dag har ”sønnen befriet dig og sat dig i frihed” - Gå derfor nu ud og virk i overensstemmelse med dette!
”... et Ord til Dagen”. E.Campbell oversatte

 

 

 

 

7. januar 2021


RIGDOM I MODGANG

”Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?”
Salme 27,1

Lidt omskrevet lyder et dansk ordsprog,- I godt vejr kan også en tåbe føre et skib. Det er i stormvejr at både skib og kaptajn skal stå deres prøve. Og dette er gældende for os alle sammen. Vi ønsker alle at få medvind og at lykken tilsmiler os, men modgang er gavnlig for vores natur og psyke. Modgang skubber os fra det, der ingen betydning har, og som kan binde vores sind, når alting går godt og den lærer os at tragte efter det, der har betydning. I modgang kommer det for dagen hvorvidt vi har åndelig styrke.

Modgang kan være tung at bære. Det kender vi allesammen til. Økonomisk modgang og muligvis gennem mange år kan bøje ryggen på selv den stærkeste og kan kvæle hans mod. Og kommer der så også anden modgang, som f.eks sygdom, som det ofte sker, så kan det være særdeles smerteligt og hårdt at gennemleve og føles som et tungt år. Men ikke desto mindre er det præcis disse tider, der sætter de dybeste spor i et menneskes liv. For det lærte os at kende forskel på det væsentlige og det der er uden betydning.

Modgang tager meget fra os. Vennerne bliver færre, men dem, der bliver tilbage, det er de sande venner. Og det bedste af det hele er, at vi i modgangstider lærer at søge hjælp fra Gud og lade os lede af ham. Det er værdier, ingen og intet kan fratage os.
Notabene. Torkil Beder oversatte 

6. januar 2021

DU ER EN AF ”DEM”

Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vore sjæle frelses.
Hebr.10,39

”Dem” - hvem er de? Dette skriftord sætter spørgsmålet: Hvem er ”Dem, der tror,” og bliver frelst?

Forfatteren af Hebræerbrevet havde nogle bestemte mennesker i sine tanker. Svaret finder vi i det 11.kapitel, hvor han nævner troens helte. Deriblandt Moses, Enok, Noa, Sara, Abraham, Rahab, Gideon, David og Samuel.

Du er en af ”dem”. Et direkte forhold er mellem dig og Moses og Enok. Disse mænd og disse kvinder, som er nævnt her, kom i store vanskeligheder men viste også en stor tro. Moses kunne råbe og skrige i vrede, men angrede; Noa havde alkoholproblemer, men troede alligevel på Guds ord og adlød det, Sarah hånede direkte Gud men blev alligevel sparet og reddet; Rahab levede i utugt; Gideon var en tvivler; David var underlagt sit begær; og Samuel kunne ikke opdrage sine børn.

De syndede allesammen, der er nævnt herover, men de søgte tilbage igen til Gud og fandt frelse. Det samme må du også gøre.

Det 12.kapitel i Hebræerbrevet begynder med følgende ord: ”Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os ...” Lyder dette vanskeligt? Hebr.12,2-3 opfordrer os til at ”se hen til Jesus, troens banebryder og fuldender” ... ”Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. ”

Hold ud. Vig ikke fra kursen. Andre har sejret i tro, og det samme kan du også.5. januar 2021

VORES VILJE OG GUDS

komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;
Mat.6,10

Det lille barn tramper hidsigt i gulvet og bliver ved med at råbe: ”Jeg vil, jeg vil”. Når moderen tager barnet i sine arme og bærer det udenfor begynder det at skrige og græde, fordi det ikke fik sin vilje.

Jeg vil, jeg vil. Dette er ofte også vores eget omkvæd, os der er blevet voksne. Vi mennesker vil have det sådan, at vores vilje sejrer, og dette også uanset hvilke omkostninger det fører med sig. Hvor mange gange blev vi ikke advaret uden at vi dog lyttede til det. Men ser vi nu tilbage til det, der gik, så vil vi også se, at det meste af det, vi ville, det bragte os sorg i sindet. Vi var nok blevet voksne men vi voksede dog ikke ud af barnets vilje til at bøje sig for en stærkere vilje.

Vores Herre lærte os at bede: ”Ske din vilje” Og det er sådan, at vi må bøje os ind under Guds vilje i alle forhold, hvis vi skal finde den tryghed som vi sådan længes efter. Han er vores skaber og alene Han ved, hvad der er os til gavn i livet. Vores egenvilje må stækkes og vores hårde og selvglade sind må forandres til ydmyghed. Det er ikke altid lige let. Vores egenvilje har dybe rødder i os og Gud må ofte gribe fast i os inden vi lærer at lægge vore liv i hans hænder. Når Han får lov til at råde over os, så kan Han sætte os på det sted, hvor hans velsignelse og vilje kan blive fuldført i os og med os.

Vores egenvilje fører os i tomhed og skuffelser. Men livets fylde kan komme til os, når Gud får lov til at få sin vilje med os. Det er altid trygt at leve sammen med ham.
Notabene. Torkil Beder oversatte

 

 

 

 

4. januar 2021


ENGELEN KOM EFTER SJÆLEN

Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet.
Luk.16,22

To troende kvinder arbejdede sammen og forkyndte evangeliet oppe i det nordlige Norge. Efter et møde engang blev de nødt til at gå en lang tur i et ubebygget område for at nå hjem til deres hus.

Det var temmelig mørkt udenfor og ret så koldt også. Omsider skimtede de lysene fra nogle spredte huse i det fjerne.

Da de nåede de første huse så de pludselig et underligt syn. De stod som forstenede.

Begivenheden skete på anden sal i et af husene, omkring 100m fra dem. Begge to så det helt tydeligt: en skinnende skikkelse svingede sig frit ud gennem vinduet – med et eller andet, som forekom værdifuldt, indsvøbt i deres arme.

Efter en øjeblik forsvandt alt op mod nattehimlen. Disse to kvinder blev stående og kiggede forbløffede på hinanden. Men da forskrækkelsen havde lagt sig blev de enige om at gå over til huset og forsøge at få en forklaring på alt dette. Fra det pågældende vindue på anden sal så de et svagt lys. Men eller var alting stille og fredeligt. Da de kom til hoveddøren hørte de en svag hulken indenfor, og det forekom, at lyden kom fra rummet på anden sal. De gik indenfor og op gennem trapperne og bankede forsigtigt på døren. Et svagt ”kom ind” lød, og de åbnede døren.

I et simpelt og lille værelse lå en mor og en far opløst i tårer på gulvet omkring en seng, hvor et lille barn lå stille – med lukkede øjne.

”Hun døde for et lille øjeblik siden,” sagde moderen.

Disse to Herrens tjenestekvinder så nu klart den sammenhængen: Det de havde set, var, at engelen bar barnets sjæl til himmelen.
”Shalom” nr. 3, 1977. Effie Campbell oversatte


 

3. januar 2021

 

LIVETS BOG

Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog, men vedkende mig hans navn over for min fader og hans engle.
Åb.3,5

En kvinde erstattede sin gamle adressebog med en ny. Gennem årene var der kommet mange adresser i bogen. Nogle af disse kunne hun ikke erindre, hvem vedkommende var. Hendes nære venner havde hun sat en ring udenom og hendes slægtninge havde hun understreget, foruden læger og sygehuse. Men hvem var de navne, hun havde udstreget? Det havde hun ingen anelse af.

Vi må glæde os over, at Livets bog hos Gud ikke kan sammenlignes med en sådan adressebog med udstregninger og mere eller mindre ulæselige indskrivninger.

I Åbenbaringen 20,11-12 bliver Guds bog omtalt: ”Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne.

I modsætning til nogle gamle adressebøger samler Guds bøger ikke støv. Og hvis dit navn er kommet at stå i den under B – Guds Barn – så behøver du ikke frygte, at Gud kommer til at rive siden ud af bogen eller vil slette dit navn. Jesus har heldigvis bedre erindring end vi. Han glemmer ikke personen bag et navn i Livets bog.


Personerne bagved navnene på erindringsplader og indskrifter bliver hurtigt glemt. Men personerne i Livets bog bliver aldrig glemt. Hvis dit navn står i Guds bog – og det gør det, hvis du bekræfter Jesus som Frelser og Herre – og så priser Herren for det lige nu og her. Pris ham også for, at Han har indskrevet dit navn med evigt blæk – hans egen søns blod.

Herre, giv mig styrke til at leve som en Konges barn bør leve. Jeg vil gerne fylde pladsen ved siden af mit navn med hellige og for dig vellidte gerninger.
Indskrevet jeg er i dine hænder -
en dag skal jeg se dig som du er.
Se jeg skal dine blodbestænkede hænder.
Jesus, det var alt, din kærlighed her.

 

 

 

 

2. januar 2021

JEG STÅR VED DØREN

”Se, jeg står ved døren og banker på …”
Åb.3,20

Ham der kommer og bringer gode nyheder, han banker frimodigt på. Derfor banker Gud så vedholdende og trofast på hos os mennesker, både morgen og aften, i ungdommen og alderdommen, ja i virkeligheden hele vores liv.

Du har muligvis set det kendte billede af Jesus, der står ved en dør og banker på – og du har muligvis bemærket, at der intet håndtag findes på ydersiden af hoveddøren, der hvor han står – døren kan kun åbnes indefra.

Og dette er jo sandt: det er kun dig, der kan åbne døren for Jesus(indefra).

En god observatør bemærker også at døren på billedet ikke er en gammel stalddør, der er opdelt i to, og som kaldes en halvdør, hvor overdelen kan åbnes mens underdelen stadig er lukket.

Nej, hvis du åbner døren, så må hele døren åbnes i ét stykke, altså i sin helhed

Mange unge mennesker forsøger at have en halvdør, når det drejer sig om Gud. De giver sig halvvejs i hans hænder, og så kommer de heller ikke til at få Jesus Kristus ind i deres liv med fred og frelse som følge.

Åbn døren for Jesus, når han banker på – men åbn døren helt op.

Min hjertes dør skal åbnes dig,
kom Jesus og bo hos mig.
Lad det i din nåde være så,
at din kærlighed mig tilfalde må.
EF / TH

 

 

 

 

1. januar 2021

VÆR REDE

”»Min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette folk til det land, jeg vil give israelitterne. Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer...Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Vær modig og stærk... ”
Josva 1,2-6

Er du rede? Et nyt og ukendt år ligger foran dig som et fremmed land. Gennemblad du blot kalenderen for det forestående år og bemærk de tomme sider. På midnat nytårsaften går du ind i noget nyt, ligesom når du krydser en flod. Du krydser den og kommer aldrig tilbage igen. På en måde er det som israelitternes rejse ind i Kanaans land. Måske kunne vi omskrive dagens vers, sådan at det passede til din situation.: ”Gå nu ind i det nye år, jeg vil give dig.” Og hør så de følgende linjer: ”Hver sted, hvor du sætter foden, giver jeg dig.”


Forstår du? De næste 12 måneder er en Guds gave til dig. Han giver dig hvert sted, hvor du sætter foden. (Gud viser dig ikke bare mulighederne, han lader dig også gøre brug af dem). Det eneste, der kræves er, at du træder frem selv. Gud giver dig mulighederne, men du må selv gribe dem. Israelitterne havde Guds løfter om Kanaans land; men de blev selv nødt til at indtage landet.

Gud har store planer for dig det forestående år. Han vil åbne døre for dig og jævne dine gader. Han vil lede dig både denne her vej såvel som den anden. “Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig: »Her er vejen, den skal I følge!« I vil jo til højre, og I vil til venstre.” Es.30,21

Træd frimodigt frem, når Gud fører dig og giver dig mulighederne.

For os er det forestående år fremtid. For Gud er det fortid. Derfor kan vi med håb og fortrøstning se fremad mod de kommende månederne. Gud har allerede gået før os! Derfor, min ven, godt nytår.

Tak Herre, for alt, du har gjort for mig i året, der nu snart er bag os. Tak for alt, du vil gøre for mig i det forestående år. Hjælp mig til at udnytte mulighederne, du giver mig.