1.december 2022

Forfærdes ikke

Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!
Joh.14,1

“De har taget min Herre,” græd Maria Magdalena udenfor graven
påskemorgen. Og hvor mange troende mennesker har ikke sommetider i
livet følt den samme håbløshed. Husk på, du der hører dette ord i dag: der
bliver lagt hindringer i vejen for dig på vejen frem mod sejrens krone, der
er noget, der hæmmer dig, noget der fjerner klarheden i dine øjne. Det
forekommer dig, at du ikke længere ejer den trofaste og barmhjertige
frelser i hjertet, som du engang havde og som gav dig fred og glæde i
hjertet.

“Fat mod! Dit hjerte må ikke forfærdes,” siger Herren. Det er kun en sky
for solen; han kommer igen, om blot du venter og beder i tro og bøn. Pas
blot på, at mens du venter ved korset og iagttager skyggen, at du drejer dig
med solen, så nådessolen ikke bliver gemt for dig. Skyggen drejer sig
omkring korset, som dagen går, og når skyggen har nået hele vejen rundt,
så sætter vi os ned igen ved det samme kors og hviler vort trætte hoved
mod træet og vender vore øjne mod den nye verden, det nye Jerusalem.
Derfra kommer han, vor trofaste frelser for at tage sine hjem til sig, hvor
døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine
skal være mere.
” Åb.21,4, men Gud er alt i alle.

Herre, vi bøjer vore hoveder og folder vore hænder sammen i tak til dig –
os, så mange, som ved dine store nåde fik lov til at leve med dig, og
hjerteligst bliver takken, når vi får lov til at dø i dig, for da dør vi ikke
alene, du tager os op!