22. oktober 2019

DENGANG BJØRG BLEV FRELST

Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.
1. Joh. 1,9

”Jeg blev frelst i 1969 og kom direkte fra verden. Jeg gik sammen med en kollega til et møde, hvor missionæren, Kjell Haltorp talte. Dengang var han helt ung.

Jeg gik ind til forbøn efter talen, og Kjell Haltorp førte mig hulkende og grædende frem til frelsen gennem skriftstedet 1.Joh.1,9, hvor jeg skulle sætte mit eget navn ind: ”Hvis Bjørg bekender sine synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver Bjørg sine synder og renser hende for al uretfærdighed.”

I samme øjeblik forstod jeg, at det, jeg havde fået, det troede jeg sandelig på, og dette har holdt i 45 år nu. Jeg går frem så ofte jeg kan for at vidne om det,” fortæller hun til sidst smilende.
Effie Campbell oversatte.

 

 

 

 

21. oktober 2019

OMVENDELSE

Johannes døber prædikede: ”»Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« ”
Matt. 3,2

- Jesus prædikede og sagde: ”... »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« ” Matt. 4,17

- ”og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. ”

Matt. 18,3

- ”... omvend jer og tro på evangeliet!« ” Mark. 1,15

- ”Så drog de ud og prædikede, at folk skulle omvende sig; ” Mark. 6,12

 

- ”Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. ” Apg. 2,38
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

20. oktober 2019

MORS VELSIGNEDE HÆNDER

så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn,
Tit. 2,4

Christian Scriver fortæller, at hans mor hver aften lagde sin hånd på hans hoved og velsignede ham efter at hun havde bedt med ham.

Senere i livet, da fristelserne kom, var det altid som om han mærkede sin mors hånd på sit hoved, og han fik styrke til at sige til sig selv: ”Vold ikke din Frelser sorg og din mor skam.”
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

19. oktober 2019

DET STØRSTE TYVERI

”Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.« ”
2. Mos. 20,17

En kvinde talte til mig i telefonen. Hun sagde da: ”Ved du, hvad der er det største tyveri af alle? Det er, når en tredje person bryder så at sige begår indbrud i et ægteskab og stjæler ægtefællen fra dig. Det rammer ikke blot den ægtefælle, der sidder tilbage med tabet, men også alle børnene. Familien ligger tilbage i ruiner, og smerten og sorgen nager dem gennem hele livet.”
E. Campbell

 

 

 

 

18. oktober 2019

DERFOR KOM JESUS

Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre.
1. Mos. 5,22


Livet er en rejse med en konkret begyndelse og en konkret slutning. Og hvis du er klog, så gør du det samme, som Enok gjorde i 300 år – han vandrede med Gud. Kan du forestille dig, hvor godt du havde kendt Gud efter at du havde været sammen med ham alle disse mange år? Det er ikke hverken trist eller kedeligt at vandre sammen med Gud. Salmisten siger: ”Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.” Salme 16,11

Gud skabte dig for sin egen skyld, og ikke inden du finder ud af, hvad hans mål er med dit liv, finder du sand fred og glæde. Hvis du trak en fisk op af havet og lagde den på stranden, så ville du se, hvordan gællerne blev tørre, mens fisken snappede efter vejret. Er en sådan fisk lykkelig(eller med andre ord, trives fisken)? Nej. Ville den blive lykkelig, hvis du gemte den under et bjerg af pengesedler? Nej. Havde en tablet, en god bog eller en kølig drik gjort den lykkelig? Nej. Men, hvad hvis den havde fået nyt tøj? Nej. Der er kun eet, der kan gøre den lykkelig: nemlig, at du kaster den ud i havet igen, ud i sit rette element. Denne fisk vil aldrig komme til at føle sig lykkelig på land, fordi den ikke er skabt til at leve på land. Den er skabt til at leve i havet på samme måde, som du er skabt til at leve i fællesskab med Gud. Inden du kommer til at finde Gud vil du altid føle dig som en fisk der er trukket op på land – og aldrig kende sand fred og glæde.


Det bedste af det hele er, at Gud ikke er længere væk fra dig end en bøn. Hvis du først har inviteret ham ind i dit hjerte, så kommer du aldrig til at føle dig tom indeni. Ved du, hvorfor Jesus kom den allerførste jul? Det fortæller han os selv: ”... for at de fuldt ud må have min glæde i sig. ”
Joh. 17,13

„...et Ord til Dagen“
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

17. oktober 2019

SPADSERESTOKKEN

”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.
Salme 23,4

Jeg lægger mærke til det hver gang jeg skal ud på en spadseretur – hvor godt det er at have en stok at støtte sig til. Sådan har det vist været fra
ældgammel tid.

På næsten alle gamle billeder og malerier af pilgrimme ser vi, at de har en spadserestok. Ofte var den lang. En sådan stav var god at støtte sig til, når de ville trække vejret igen midt på højderyggen. På rejsen bliver staven ligesom et tredje ben, og tyngden i benene bliver mindre. Fordi den har en spids nederst fæstner den sig godt ned i bakken og forhindrer, at pilgrimmen beskadiger sig selv i stejlt, glat og stenet terræn. I gamle dage havde mennesker større behov for at kunne beskytte sig mod vilde dyr i naturen end i dag. Nu er det næsten brægende får, der kan blive for nærgående. Dyr frygter lange stave. Du ser hvordan fårehyrdene styrer store kvægflokke med deres stav.

Vor tids pilgrimme har moderne spadserestave, der kan foldes sammen, men den lange hjemmelavede er et bedre billede. Midt i alt dette møder du pilgrimme, der har udstyret således, som man gjorde i gamle dage. Selv om de bærer på en tung sæk, og benene føler, at tiden har passeret middag, så bliver det nemmere at gå. Det er muligt at rejse sig op, og staven gør trykket på knæ og hofte lettere.

I Bibelen er staven et billede, der bliver ret ofte anvendt. Det israelitiske folk fik besked på at have staven klar til den lange rejse til Ægypten. Sådan er staven blevet et billed på det at være rejseklar. Som kristne bør vi leve med løse teltpløkker, villige til at blive sat ned på nye steder og blive sat ind i nye tjenester, da Gud giver os besked om afrejse. Vi er på vej, altid rede til afrejse.

Moses havde altid sin stav hos sig. Vi hører flere gange, hvordan han gør tegn og undere med staven. Engang blev den forvandlet til en slange, en anden gang slog han med staven ind i klippen, så at vandet strømmede ud til de tørstige og beklagende israellitter.

I Esters bog rækker kong Ahasverus staven mod Ester som tegn på, at hun har fundet nåde for hans øjne. Staven er her et billede på vores forhold til Gud. Når synderen nærmer sig tronrn, viser Gud os velvilje. Han rækker sin hånd ud, og vi får lov til at røre ved kongestaven. Du er godtaget, du er min, jeg frydes over dig.

Da disciplene følte sig trængt under angrebene i Jerusalem, løftede de deres øjne mod himmelen og bad: ”Ræk din hånd ud” Sådan bad de om et mirakel ved Herrens udrakte kongestav.

Staven bliver også et billede på en støtteperson. Ham, der mere end nogen andre skal være støtte i vore liv, det er Herren, Jesus Kristus. Jeg får lov til at læne mig mod ham. Han er det vigtigste udstyr at have med sig på vor pilgrimsrejse mod Himmelen. Han har givet mig nøglen til himmeriget med sin død og opstandelse, og da han sonede for alle vore synder. I Norge går dele af pilgrimsruten langs den gamle kongevej mod kroningskirken i Nidaros. Her i livet får pilgrimmene lov til at gå på kongevejen ved siden af Kongen. Sådan som hyrden anvendte staven mod dem, der angreb følget, således sled Kristus sammen med os mod alt det onde, der kan møde os på vor vej.


Dengang Jesus sendte de tolv disciple afsted fik de befaling om ikke at tage staven med sig. De skulle være knyttede til Jesus. Men en anden gang sagde han, at de ikke skulle medbringe noget andet end staven. Her bliver staven anvendt som et billede på Kristus. Vi har behov for at tage Jesus med os ud på rejsen mod målet.

Når du nu tager din stav i hånden, så kan du også tage alle disse billeder fra Bibelen med dig. Du er ikke alene på vejen.
Gå i fred og tjen Herren med glæde!
Karen Andrine Flatø, Norge LMF
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

16. oktober 2019

SPEJL DIG I BIBELEN

”Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd som på festens dag.«
Sef. 3,17

Forleden dag sendte en tidligere bibelskoleelev mig et billede af sin Bibel. I teksten forneden havde hun skrevet det, jeg på en af de sidste sider for mere end 20 år siden havde skrevet: ”Du skal ikke spejle dig i modemagaziner, men i Bibelen. Sten Sørensen.” Det var mit råd til unge bibelskoleelever.

Tænk blot på alle de unge, der har fået et dårligt billede af sig selv, fordi et uhensigtsmæssigt og vildledende pres bliver lagt på dem, selvom de forinden levede et godt og vellykket liv. Nu er der ikke længere blot modemagaziner, men facebook, instagram, snapchat mm, der viser, hvordan den perfekte krop og det fuldendte liv bør være.


Denne strømning sniger sig også ind blandt de kristne. Jeg har mødt gode kristne, der siger, at ”jeg er ikke så åndelig som hun”. Eller ”jeg er ikke så god til at bede som han”, eller ”jeg kan ikke udtrykke mig så godt som hun”. Det er forkert at sammenligne sig med andre. Det tømmer dig for styrke, og du kommer til at fokusere på det forkerte.

Hvorfor ikke spejle sig i Bibelen? Her læser vi om, hvordan Gud ser på os. Vi er det ypperligste, ja, kronen af hans skaberværk. Hver eneste af os er dyrebar i hans øjne. Vi er alllesammen unikke originaler. Der findes ingen kopi af os nogensteder i verden.

Hvis vi fylder os med Guds ord, så vil vi få et stærkt fundament i livet. Da er det ikke andre, der bliver vores vigtigste informationskilde, men vor Gud og skaber, der elsker os med en evig kærlighed.

 

 

 

 

15. oktober 2019

NORMALTEMPERATUREN

”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;
Salme 37,5

I Jogvans Ny Testamente, som han fik fra præsten, Haremst, dengang han blev konfirmeret, står der: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;”


Mon ikke der er mange færinge, der har overnattet på Hotel Hebron, når de har befundet sig i København. På den hvide væg i restauranten står der med guldbogstaver de samme ord: ”Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind;” Salme 37,5

Normaltemperaturen for en sund person, en der er rask og rørig og ikke har feber, den er 37,5 grader. Den åndelige normaltemperatur er ligeledes Salme 37,5. her får vi altså et enestående tilbud. Vi deler ordet i tre dele:

Overgiv din vej til Herren. Her får du tilbudt at kaste alle dine vanskeligheder, din tvivl og din frygt over på ham, der er den højeste myndighed i hele himmelrummet. Han sidder endnu den dag i dag på tronen og har samtlige tråde i sin egen hånd.

Stol på ham. Ja, du kan trygt overlade din tillid til ham, han har aldrig svigtet nogen, og han viser intet menneske fra sig, der kommer til ham. ”»Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.«” Hebr. 13,5

Så griber han ind. Dette er et vældigt løfte fra ”Kongernes Konge og herrenes Herre”. Tag dette ord til dig og gentag det højt hver eneste dag, så det kan vokse som et sædekorn indeni dig.
Effie Campbell

 

 

 

 

14. oktober 2019

LYSETS BØRN

”Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. ”
1. Tess. 4,13

En troende folkeskolelærer fortæller sådan om begivenhederne, dengang hans søn døde:

Olaf var velsignet med mange gode evner fra Skaberens hånd. Forstanderen på lærerseminariet, hvor han gik, sagde til faren: ”Deres søn har udrettet meget blandt sine venner.” Under sønnens tredje år på lærerseminariet fik den unge mand tuberkulose, men hans tilstand blev ikke bedre. Patienten var ikke ked af det, da han gjorde sig klar til sin sidste rejse. Han trøstede sin sørgende og bedrøvede far og sagde: ”Jesus står endnu klarere for mig. Du må ikke sørge, far. Når vores Frelser er hos mig, så er der ingen grund til sorg.


Olaf havde stor pine i den sidste tid, men han ønskede ikke at modtage noget bedøvende og sagde: ”Nej, jeg vil være vågen i min kamp. Jeg er så lykkelig!” Han bad sine pårørende synge den sang, han bedst kunne lide. Hans 13 årige gamle bror, der lå på knæ ved fodenden rejste sig pludselig og udbrød: ”Se, hvordan Olaf han lyser! Han ser helt forvandlet ud.”

De stod alle forundrede og betragtede hans lysende ansigt. Da lyset stod allerklarest råbte den døende henrykt: ”Nu er jeg hjemme hos Herren, hos mor, hos Petra og mange andre.” I samme øjeblik bristede hans øjne. Han var gået bort, ind i lyset, som intet øje her på jord kan se. Og denne far føjede til: ”Selvom det havde været fuldstændig mørkt i lokalet, så havde vi kunnet genkende Olaf fra skinnet, der lyste fra ham.” Underligt er det også, at den døende omtalte sin mor, som han ikke kunne have kendt, fordi hun døde dengang han var baby.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

13. oktober 2019

ENGLE, DER GRAVER HUL I JORDEN

”Jeg vil da heller aldrig begå den synd mod Herren at holde op med at gå i forbøn for jer. Jeg vil vise jer den gode og rette vej. ”
1. Sam. 12,23

Prædikanten, Tommy Hicks fik engang et syn. Han så, hvordan englene samarbejdede, når kirkefolket/menigheden bad. Han så en mængde engle, der havde travlt med at grave hul i jorden. Han fik så at vide, at hullene repræsenterede menneskernes frelse. Så længe, mennesker bad for et menneske, gravede engelen dybere og dybere, indtil han nåede en kilde, der vældede frem som en bekræftelse for, at frelsen var bedt igennem. Han så også engle, der stod passive og hang over deres spader uden tilsyneladende at gøre noget nyttigt. De forekom at være sørgmodige. Tommy Hicks spurgte en af de passive engle, hvorfor han ikke arbejdede ligesom de andre, og engelen svarede ham, at intet menneske længere bad for dette menneske.

Nogen skal have sagt, at de fattigste mennesker i denne verden er dem, som ingen har at bede for sig.


For mange år siden sad jeg og læste i bladet, ”Kirkeklokken” om præsten Einar Prip. Han havde præcis det samme syn, som Tommy Hicks om engle, der gravede dybere og dybere ned, når mennesker bad for nogen. Kirkeklokken udgav også en traktat i sin tid om præsten Prips syn. Jeg kender et gammelt menneske på Færøerne, som stadig har en sådan traktat liggende i sin Bibel.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

12. oktober 2019

GUD ELSKEDE VERDEN

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. ”
Joh. 3,16

Johannes 3,16 bliver kaldet ”Den lille Bibel”. Der bliver sagt, at prædikanter verden over har sit eget yndlingsvers, men dette vers bliver kaldet ”hver mands tekst”. Her er selveste evangeliets kerne for hvert eneste hjerte. Jeg vil pege på tre ting i teksten:

 

1) Det er Gud, der er oprindelsen til frelsen. Det er Gud, der tog skridt til frelsen. Ingen anden måtte først overtale Gud til at tilgive os. Sommetider bliver Gud omtalt som streng, og Jesus bliver omtalt som mild, kærlighedsfuld og tilgivende. Dette bibelvers fortæller os, at det var Gud, der begyndte alt. Han sendte os sin søn, for Gud elskede mennesket.
 

2) Guds natur er kærlighed. Han gik ikke igang for sin egen skyld, men for vores skyld. Gud gik ikke igang for at tilfredsstille sit eget magtbegær. Han virkede ikke for at få et underdanigt og krybende univers. Gud virkede for at mætte sin egen kærlighed. Gud er ikke tilfreds, før hans vildfarne børn er kommet hjem!
 

3) Bibelverset fortæller os om størrelsen af Guds kærlighed. Det var verden, Gud elskede så højt. Det var ikke en nation. Det var ikkeet udvalgt folk. Det var ikkekirken. GUD ELSKEDE VERDEN! Naturligvis elsker Gud dem, der elsker Ham, men Hans kærlighed når også dem, ingen elsker, og når endda til dem, som aldrig tænker på Gud. Guds kærlighed er så omfattende – Han elsker alle!
Kirkefaderen, Augustin har sagt det så præcist: ”Gud elsker hver enkelt af os, som om han blot havde een eneste at elske.”

Guds hjertelag omfatter alle mennesker, og hele verden er vores sognekald.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

11. oktober 2019

GAMMEL OG UDSLIDT – UNG OG UDBRÆNDT

" Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. "
Matt. 11,28

Egil Svartdahl
På vore pc'ere, smartphones eller iPhones har vi en knap, der kaldes ”energispare”, ”hvile” eller en funktion til at spare på strømmen. Jeg er kommet i tvivl, om denne funktion er der til telefonens eller vores eget bedste? Er det maskinen eller os, der trænger mest til hvile?

Grænsen mellem arbejde og fritid er i dag blevet mere og mere udvisket. Tidligere sagde man: Gammel og udslidt. I dag siger man: Ung og udbrændt. Unge er udbrændte, afladet og udmattet i en meget ung alder. De er arbejdsmæssigt, følelsesmæssigt og samarbejdsmæssigt udbrændt. Stress er den største helbredsfare i vor moderne tidsalder. 80% av alle langtidssygemeldte i Norge har stress som bagvedliggende årsag.

Undersøgelser viser, at syv ud af ti ledere er udbrændte, og at antallet af udbrændte unge har en stadig voksende kurve. Hver generation er mere udmattet end den tidligere. Det er ikke nødvendigt for dig ”at slå til”. Det er nok, at du ”er til”. Alt mere end dette, det er jo bonus, en ekstra fortjeneste.
 

I Markus 6,30-31 bliver der fortalt om situationen, hvor apostlene samles om Jesus og fortæller ham alt, de havde oplevet og lavet, og hvordan de havde undervist. Jesus svarede: ”... »Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.« ...”
 

Tag en pause, for I skal jo vare eller holde længe,” var Jesu motto, hans løsningsord, og disse ord er også nødvendige for os i dag. Læg mærke til at ugen begynder ikke med mandag, men med søndag. I 5. Mosebog beder Gud os lægge os hviledagen på sinde og at holde den hellig. Den nuværende regering arbejder med stor iver for at give os lov til at holde butikkerne åbne om søndagen, selvom befolkningen har behov for det stik modsatte: Nemlig at hvile og holde søndagen hellig.
Hvilen har tre hovedfjender: Angst/beklagelse, fredløshed og kedsomhed.

 

Hebræerbrevet nævner det at komme ind til hans hvile, så vi kan hvile os efter vore strabadser, præcis som Gud også hvilede fra sine gerninger.
Det er ikke os, der inviterer ham til gudstjeneste; det er ham, der inviterer os. Alt du gør, det gør du udfra hvilen i Kristus.

Vi slutter med Jesu velkendte ord fra Matt. 11,28: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. ”
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

10. oktober 2019

ET BILLEDE PÅ HIMMELEN

”Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. ”
Fil. 3,21

En kvine vidnede forleden aften på Blåkors-caféen. Hun fortalte, at hun havde været leder på TeenStreet i den tyske by, Offenburg. Dette er et kristent træf for unge. Fra Færøerne deltog 200 piger, 100 drenge og 100 ledere, så der i alt deltog 400 færinge på denne lejr, og 4000 unge fra hele verden satte sit præg på lejren.

Man kunne vælge sig ind på forskellige emner. Det emne, der havde den største påvirkning på de fleste, var ”Himmelen”. Ungervisningen foregik på den måde, at der var mennesker, der spillede rollespil, og man kom ind i alt dette, så det kom til at forekomme meget levende.
Før det hele skulle begynde skulle organisatorerne have tallet af deltagerne og deres navne. Dette syntes færingene være noget pjattet. Hvorfor kunne du ikke bare komme? Senere forstod de hvorfor.

 

Deltagerne gik så ind i elevatoren for at komme op på fjerde etage. Men da de var kommet lidt op i elevatoren, stoppede den op. De kiggede på hinanden. Hvad nu? Men så hørte de en banken, og en stemme spurgte om de havde brug for hjælp. Ja, det må man sige, at de gjorde. Liften kom i gang igen og idet de steg ud så de deres hjælpermand. Han var i hvidt tøj og skulle forestille Jesus.

De blev så inviteret ind i et lokale. Derinde var det så smukt og hyggeligt, dejligt og hyggeligt og smukt pyntet, bl.a. stod der en palme. På bordet var der en hvid dug, flotte tallerkener, sølvgafle- knive. På glasset stod der en lille seddel, og på denne var der navnet på ham/hende, der skulle sidde der. Nu forstod de, hvorfor organisatorene ville have tal og navn på samtlige deltagere. ”Da jeg så mit navn på glasset,” sagde kvinden, ”smeltede jeg fuldstændig. Tænk engang, Jesus kendte ikke alene mit navn, nej, han havde tilberedt en plads til mig, og han ventede på mig.” Ved bordenden stod der et glas, hvorpå der ikke hang nogen seddel. Vedkommende manglede. Ingen havde givet ham nogen invitation til Himmelen.

Dette talte stærkt til deltagerne. Her skulle de opleve at få de lækreste retter, og det var bare så fantastisk at være med til. Dette gav virkelig en forsmag på Himmelen. Men så meldte spørgsmålet sig: ”Vil I gå ud og invitere andre til at komme med?"

 

Alle gik da og kom så ind i et andet lokale, hvor der sad mennesker med en helt fremmed påklædning, en påklædning, så man forstod, at disse forestillede muslimer, budhister og andre fremmede. Men det var alt andet end nemt. Hvordan skulle du kunne overbevise dem om, at der kun fandtes EN vej til Himmelen, og den(han) hedder Jesus Kristus? Her fik gruppen noget alvorligt at tænke over.

Effie Campbell

 

 

 

 

9. oktober 2019

HUSET

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.
Matt. 6,7-8

”Vi er i Norge hver sommer, fordi en datter har giftet sig dertil,” var der en mand, der vidnede i den lokale Blåkors-café. ”Der i området var der et ægtepar, der blev meget omtalt. For en del år siden levede dette par et vildt liv med misbrug af narkotika mm, og da de ikke havde penge til køb af disse stoffer startede de den kriminelle løbebane, hvorefter det for alvor begyndte at gå nedad bakke for dem. Det endte med en hård dom bag tremmer. Hvor mange år de fik bag tremmer, det ved jeg ikke; men dengang der blot resterede to år af deres dom blev de frelst. Der findes mennesker, der laver et stort arbejde sådanne steder, mennesker der frivilligt vælger at synge og vidne for de indsatte. Dette ægtepar blev fuldstændig forandret og fik et nyt liv.


Da tiden nærmede sig, at ægteparret skulle slippes fri, begyndte de alvorligt at frygte for at komme ud igen i det frie samfund, for de ejede jo ingenting. Hvordan skulle de overhovedet kunne få tag over hovedet og alt andet nødvendigt? Men nu havde de lært, at når du kommer i vanskeligheder, så skal du gå i bøn til Gud og fortælle ham alt, præcis som det er og dette gjorde de. De var vedholdende i bønnen.

En nat drømmer hustruen, at hun ser et stort og nydeligt hus. Hun kan se det udefra, men hun får også lejlighed til at se samtlige rum indeni. Hun beslutter sig for ingenting at fortælle til sin ægtefælle. Så går der fire dage inden ægtemanden siger til sin hustru: ”Det er besynderligt, men jeg drømte i nat, at jeg så et stort og flot hus!”

 

”Fik du også lov til at se dette,” svarede hustruen undrende.
De blev enige om, at de ville gå ind i hver sit rum med et papirark, hvorpå de skulle forsøge at tegne huset, som de hver især havde set i drømmen. Da de var færdige med tegningerne og kom ud af rummene viste det sig, at begge tegningerne var identiske.
Og dette hus er i dag deres ejendom, og her bor de i dag,” sluttede manden sit vidnesbyrd.
Effie Campbell

 

 

 

 

8. oktober 2019

JESUS ER I STAND TIL AT FRELSE

Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.
Salme 50,15

En mand vidnede i Blåkors-caféen:
En af vore piger blev frelst som purung. Hun blev gift med en mand, der ikke var frelst, og selv gled hun længere og længere væk fra Jesus. Manden drak tæt og havde store alkoholproblemer, men vi vidste ikke, hvor slemt det stod til hos dem, for han var så god til at spille skuespil. Han sad i stalden og drak hver dag.

Til sidst kunne hans kone ikke klare det længere. ”Jeg forlader dig og tager de to yngste børn med mig. De andre børn er så store, at de er i stand til at klare sig selv!” I samme øjeblik faldt manden fuldstændig sammen.

 

Den følgende dag var det søndag, og om morgenen, da de var ved at vågne op, siger manden til sin kone: ”Skulle vi to ikke gå til møde sammen i aften?” Han hustru kiggede forbløffet på ham, for det her var de aldeles ikke vant til, men hun gik med til det. Til dette møde blev de hårdt kaldet. Hustruen sagde til sin mand: ”Skulle vi ikke gå frem til forbøn?”
”Nej, det vil jeg ikke,” svarede han og styrtede ud.
Hustruen gik så til forbøn og blev frelst.

Manden gik i mange dage og kæmpede mod Gud. Til sidst orkede han ikke længere, og han sagde til Gud: ”Herre, hvis det her kommer fra dig, så skal du eje mig med hud og hår; men sig mig først, er det dig, der kalder på mig? Nu åbner jeg Bibelen et tilfældigt, sted, og det første, mine øjne falder på, lad det være dit svar.”
Som sagt så gjort, og hans øjne faldt ned på dette ord: ”Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.” Salme 50,15


Da gik han til hustruen og bad hende bede for sig. Han blev den aften herligt frelst, og i dag er de lederpar i landsbyens missionshus.

Effie Campbell

      

 

 

 

 

        7. oktober 2019

Der findes kun én vej

For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse,
Rom. 10,10

Der findes kun én vej til Himmelen. Der er kun én måde, hvorpå man kan blive frelst. Det er kun Jesus, der er vejen, sandheden og livet. Hvordan ved vi dette? Det fortæller Bibelen os i Joh. 14,6: ”Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Mange mennesker mener, de kommer til Himmels, fordi de er gode mennesker, fordi de ikke har gjort noget galt og så videre. Når man taler med mennesker, så ser man, at de har fundet hver sin vej til Himmelen. Mennesker har fundet på lige mange veje til Himmelen, som der er mennesker. Derfor siger Bibelen i Rom. 3,23: ”for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, ” Dette må forkyndes om og om igen, så mennesker fatter det.

Frelsen findes ALENE i troen på Jesus og at modtage ham som sin Herre og Frelser. ”For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, ” Rom. 10,10. Her ser vi igen, at vi må pege på Guds ord som sandheden.

Det der tidligere var synd, det er stadig synd den dag i dag. Når Bibelen siger, at noget er synd, så må vi hjælpe mennsker til at blive FRI fra synden og ikke støtte dem i til stadighed at forblive i den. Det er sand kærlighed at være med til at sætte mennesker fri fra deres synder. Mennesker går fortabt, fordi de ikke ønsker at høre og tro på Guds enkle og ligefremme ord. Bibelen siger, at ikke engang den enfoldige dåre skal fare vild.

Bibelen giver svar på alting, fordi Bibelen er Guds ord. Derfor siger Jesus: ”Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. ” Joh.17,17
Jan Hanvold
Effie Campbell oversatte

 

 

6. oktober 2019

BIBELEN

”Jesus svarede dem: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. ”
Matt. 22,29

Bibelen er bøgernes bog. Det er bogen, der åbenbarer Guds vilje. Vi lever i en tid, hvor mennesket har større viden og indsigt end nogensinde tidligere. Alligevel har mennesker i den vestlige verden aldrig haft så begrænset viden og indsigt om Bibelen som på vore dage.

I Norge blev Bibelen spredt ud sammen med Hauge-vækkelsen. Jo større Bibelkundskab, desto større vækkelse. Statistikken viser, at blot én ud af fem kristne dagligt læser i Bibelen. Når nu bibellæsningen er så meget reduceret blandt de kristne, hvor meget mindre er den da ikke blandt de verdslige?

Bibelen er en farlig bog. Så farlig, at hvis du bliver taget med en Bibel i Saudi Arabien, så bliver du halshugget. I andre lande får man en hård straf for at have en Bibel og læse i den. Så kunne vi fristes til at spørge, hvorfor? Ganske enkelt, fordi den åbenbarer sandheden og afslører løgnen. Dengang jeg i 1983 blev taget i tolden i Moskva for at smugle Bibeler, spurgte jeg tolderne: ”Hvorfor må jeg ikke medbringe Bibeler ind i landet? I tror jo ikke på Gud, og i betragter Bibelen som en eventyrbog, hvorfor er I da så bange for den?” Jeg fik aldrig noget svar.

 

Gennem Bibelen får mennesket viden og indsigt om Gud og sandheden. Vækkelsen er betinget af, at Ordet er tilgængeligt. Det er fundamentet under vores tro? Det er Guds ord! Hvis vi tvivler på Guds ord, så falder vores tro som et korthus. Det er jo derfor, vore kirker står tomme. Det er på grund af bibelkritikken, og det at selv præsterne ikke tror på Bibelen. Hvis vi ikke tror på Bibelen som værende Guds ord, ja så vil vi komme til at tro på, at Koranen er lige god og gyldig, og at andre skrifter er lige sande som Bibelen, men uden den sande Bibelkundskab, så for folket vild og blev afsporet, sagde Jesus selv i Matt. 22,29.
 

I en tid, hvor mange bliver vildledt, og hvor vi oversvømmes med andre religioner, der er det mere nødvendigt end nogensinde tidligere at holde fast ved Guds ord, så humanismen ikke får lov til at snige sig ind i vore liv, så vi tror, at det er i orden med synden, så vi ikke tror, at helvede eksisterer, men at vi tror fuldt og fast på, at Bibelen er Guds sande ord og derfor uden fejl.
 

Opskriften til livet er åbenbaret i Guds ord, de ti bud, og i det Gamle såvel som det Ny Testamente. Med disse kan vi bedømme alt ud fra Guds fejlfri ord. Med baggrund i Bibelen forstår vi, hvad der er ret og hvad der er synd. Det Gamle Testamente har bevaret den jødiske kultur på trods af modstand fra tidernes morgen. Sådan er det også med vor kristne kulturarv. Denne arv bliver kun bevaret, hvis vi er tro mod Skriften. Når vi vender ryggen til Skriften, kommer vi til at fare vild.

”Jesus svarede dem: »I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt. ”
Matt. 22,29
Jan Hanvold
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

5. oktober 2019

MERE TRO

Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.
Rom. 10,17

Sten Sørensen
Norge er et underligt land, hvor troen bliver fremstillet som et privat anliggende, der ikke kommer andre ved. Troen skal vi beholde for os selv, bliver der sagt. Det har ikke været almindeligt, at politikere fra andre partier end Kristeligt Folkeparti kan fortælle om deres tro.

Redaktøren
i Vårt Land, Erling Rimehaug, skriver i en bemærkning: ”Hvorfor reagerer mennesker så, Når Jonas Gahr Støre er åben om sin kristne tro, når alle hans forgængere var åbne om deres manglende tro?”

Erna Solberg, statsminister sagde til Troens Bevis i udgaven fra juli, at de verdslige har magten i den offentlige debat i Norge.


Muslimerne står frimodigt frem og taler vidt og bredt om deres tro. Og Jesus sagde, at vi skulle være lys og salt i denne verden. Det skal vi holde fast ved, uanset hvad verden end måtte mene om det.

Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

4. oktober 2019

VÆR FRIMODIGE – DET BÆRER STOR LØN I SIG

Men da de så Peters og Johannes' frimodighed og blev klar over, at de var jævne og ulærde mænd, undrede de sig; de vidste, at de havde været sammen med Jesus,
Apg. 4,13

Carl-Gustav Severin
I Apostlenes Gerninger 4,13 står der, at folket lagde mærke til den frimodighed, apostlene udstrålede, og de huskede, at de havde været sammen med Jesus.

Kendetegnet for de første kristne var deres store frimodighed, deres mod og deres styrke. De var frygtløse. Bibelen beder os ikke kaste vores frimodighed overbord, den bærer en stor løn i sig. (Hebr.10,35) Josva blev bedt om at være modig og stærk.(Jos.1,6) Daniel var modig nok til ikke at bøje sig for kong Nebukadnezers statue. Frimodigheden bar ham gennem ildovnen.

 

Gud vil rejse modige kristne i Skandinavien. Dengang Peter stod frem i pinsen blev 3.000 sjæle frelst og føjet til menigheden. På grund af hans mod blev dette frelsesmirakel udløst.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

3. oktober 2019

EN HURTIG TUNGE

”Ser du en mand, der er hastig med sine ord, er der mindre håb for ham end for tåben.”
Ordsp. 29,20

Hvis du giver dig tid til at få fat på fakta, så havde du i det store og det hele talt anderledes. Hanna bad så inderligt om at få et barn, at præsten troede, at hun var beruset. Dengang disciplene lagde mærke til, at Jesus gik imod dem, mens han vandrede på vandet, da troede de, at han var et spøgelse.
Derfor overvej, eller endnu bedre – bed, inden du gør dig nogen konklusioner.
e.c.ovs.

 

 

 

 

2. oktober 2019

FRELSESKLIPPEN

”... og på den klippe vil jeg bygge min kirke”
Matt. 16,18

Frelsen er bygget på en dyrtkøbt grund! Moria bjerget, som templet stod på, er stedet, hvor Abraham ofrede sin søn, Isak.

Ved du hvad? 2000 år senere førte Gud sin enbårne søn til det selvsamme bjerg for at dø for vore synder. Korset er den eneste stige, der er høj nok til at nå helt op til himmelens tærskel.
e.c.ovs.

 

 

 

 

1. oktober 2019

BØNNENS FOLK

Jerusalem, på dine mure stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I, der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem, og før han gør den til lovprisning på jorden.
Es. 62,6-7

Det er af afgørende betydning, at der findes vægtere på murene(Es.62,6), som beder. Bønnens folk kommer hverken ind i det Hvide Hus eller Kreml; men når vi beder for folk, landets ledere og for nationerne, så kan detfå Gud til at gribe ind.

Dengang Gud lagde Sodoma og Gomora øde spurgte han ikke, hvor mange uretfærdige der fandtes er. Herren spurgte, hvor mange retfærdige mennesker, der var der. Hvis der havde været ti retfærdige, så var Sodoma blev sparet. Derfor er bønnen meget vigtig. Derfor er der også grund til at minde os om, at vi må være rede til bortrykkelsen. Den kan komme hvornår det skal være.
e.c.ovs.