4. juli 2020

ANGST EPIDEMIEN


Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. 
Salme 23,4


Her taler vi ikke om frygten for eksempelvis at brænde sig på en kogeplade. Det er en naturlig indbygget frygt, der skal beskytte os, så vi undgår at komme til skade.

Men der findes en modløshedens ånd, en angstens ånd, der binder og lammer. I 2.Tim.1.7 står der: ”
For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.
Gudsfrygt er både sund og nødvendig. Men den lammende ånd er en ånd fra mørkets rige.

Os der tror på Jesus har nok aldrig haft bedre muligheder gennem liv og ord at vise og demonstrere Salme 23,4 midt i en vanskelig tid, nu hvor koronasmitten hærger: ”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.


Det er i kriser og storme, at vi ved Guds nåde kan vise verden, at det er trygt og sikkert at være een, der er i følgesskab med Jesus. Jeg frygter intet menneske, men Gud. Selvom jeg går i dødsskyggens dal, så frygter jeg ikke. Des mere tid vi bruger ved Jesu fødder, desto mindre frygter vi. For i hans fuldkomne kærlighed bliver al frygt drevet ud.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

3. juli 2020

DE FØRSTE OG DE SIDSTE SIDER

”Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden. ”
Joh.19,30

I Bibelens første sider læser vi, hvordan Gud skabte himmel og jord. I Bibelens sidste sider læser vi, hvordan han skaber himmel og jord på ny.

I begyndelen læser vi, hvordan djævelen ødelægger livet og freden for mennesket, og hvordan synden og døden kom ind i verden.

I Bibelens sidste bog, Joh. Åbenbaring, ser vi, at djævelen bliver kastet ud i ildhavet, synden og døden bliver destrueret. I begyndelsen bliver frelsen bekendtgjort og givet til mennesket, og samtlige bøger i Bibelen fortæller os, hvordan frelsen bliver forberedt og udført.
I den sidste bog er frelsen fuldbragt.
Effie Campbell oversatte

 

 

 

 

2. juli 2020

VI VED IKKE, HVAD VI SKAL GØRE

”Vor Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.« ”
2.Krøn.20,12

Vi har aldrig været mere afhængig af Gud, end vi er det lige nu!
Dengang enorme hære fra Moab og Ammon angreb kong Josafat i Juda(2.Krøn.20), var han overvevist om, at alene Gud kunne redde dem.

Han mindede Gud om løftet: ”Hvis en ulykke rammer os, hvadenten det er fjendehære, PEST(korona) eller hungersnød, så skal vi komme til det tempel, hvor du bor, og bede dig om hjælp,
sådan at du kan gribe ind, intervenere og redde os!”
Og videre bad han: ”vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.«

 

Gud er den samme i dag. Det er os, der har skiftet kurs. Det er os, der har løsrevet os og har afbrudt forbindelsen med Gud, fordi vi mener, vi kan selv.
Kong Josafat og judæerne var så presset, at de indrømmede: ”Vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre!” Men så kom de forløsende og frelsende ord: ”men vores øjne er rettet mod dig.”

Denne bøn burde vi allesammen bede, høj såvel som lav.

Josafats bøn står i det Gamle Testamente, men Jesus gentager den i Joh.15,5: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.
Effie Campbell oversatte.

 

 

 

 

1. juli 2020

RISIKO HOLDSIKKERT HOLD

Du er mit skjul og mit skjold, jeg sætter mit håb til dit ord.
Salme 119,114

Jeg anser mig at være på det sikre hold. Hvordan kan jeg sige sådan? Jo, fordi Guds ord er spækket med underfulde løfter.
Du er mit skjul og mit skjold,
jeg sætter mit håb til dit ord.” Salme 32,7
Salme 61,4-5 har også et vidunderligt løfte, især når vi har i tankerne, hvem det egentlig er, der giver dette løfte: ”For du er min tilflugt,
et fæstningstårn mod fjenden. Jeg vil være gæst i dit telt for evigt, jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger.

Når landets ledere og deres embedsfolk holder pressemøder, så bliver der kun talt om økonomi, sygdom, respiratorer, vacciner m.fl. Og dette er også helt på sin plads, men der burde også have været en troende kristen der for at tale nogle trøstende og trosstyrkende Guds ord til befolkningen, for mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Mennesket er ikke kun legeme og sjæl – men også ÅND.

 

Vi er ikke blot en samling kolde robotter, der kun har for nøden at høre om økonomi og sygdomme, men vi har også et grundlæggende behov for at høre et trøstende og trosstyrkende ord.

Med de gamle mure i Jerusalem som baggrundsbillede, så lyder der nu det her løfte: ”Du er mit skjul og mit skjold, jeg sætter mit håb til dit ord.” Salme 119,114
Effie Campbell oversatte